کندو کاوی در ماهیت و پیامدهای اجتماعی احیای خیابان لاله زار

تاریخ برگزاری : ۲۲ آبان ۱۳۹۸ تقویم آموزشی
کندو کاوی در ماهیت و پیامدهای اجتماعی احیای خیابان لاله زار