نشست علمی تخصصی - نهج البلاغه و انسان امروز

تاریخ برگزاری : ۲۰ آبان ۱۳۹۸ تقویم آموزشی
نشست علمی تخصصی - نهج البلاغه و انسان امروز