تماس با ما :
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

تلفن‌هاي پژوهشگاه: 5-66951593 و 2-66497561 و 50-66970149

تلفن حوزه رياست : 66400062

فاكس حوزه رياست : 66492129

آدرس: تهران، خيابان انقلاب، خيابان ابوريحان، خيابان شهيد نظري ، پلاك47 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

ايميل پژوهشگاه: info@ihss.ac.ir
ايميل مديركل حوزه رياست و روابط عمومي: m.ghasemi@ihss.ac.ir 


نام:
* ایمیل:
* پیغام: