send print
مقالات آموزشی
تاثیر پذیری جامعه علمی و پژوهش‌ از یافته‌های زمینه‌ای و کاربردی که در حوزه‌های گوناگون صورت گرفته است رابطه‌ای مستقیم با بهبود عملکرد آن ها دارد؛ این رابطه با توجه به عوامل مختلفی مانند: پایگاه تحصیلی- رشته تحصیلی و عرصه شغلی و حرفه‌ای و از همه مهمتر " میزان دسترسی افراد به یافته‌های پژوهشی" می‌تواند شکل‌دهنده نگرش افراد نسبت به موضوعات مختلف باشد. از سویی، پژوهشگران و مراكز علمي- پژوهشي نیز باید جوامع خود را به سوی شناخت متغیرهای تاثیر گذار بر حیطه کار و فعالیت‌شان هدایت کنند. در اين دنیای کنونی که به سرعت در حال تغییر و تحول و انباشته از ظرافت‌ها، قوانین، تحرکات علمی- اجتماعی است، آگاهی از دستاوردهای علمي قطعا یکی از مؤثرترین و بهترین اقداماتی است که مراكز علمي کشور می‌توانند انجام دهند.
با این رویکرد پژوهشگاه علوم انساني و مطلعات اجتماعي جهاد دانشگاهي در پی گام نهادن در ایفای رسالت خود جهت فراهم سازی زمینه رشد و تحول فضای علمی و یاری رساندن به مخاطبان خود در دست یابی به مطالب و یافته های نوین علمی و پژوهشی؛ و نیل به اهدافی که در ذیل به آنها اشاره می‌شود با انتخاب و نشر مقالاتی که به غنای علمی و اندوخته‌های علاقمندان بیفزاید، اقدام می نماید.
• تحقق اهداف بلند مدت جهاد دانشگاهی جهت توسعه هرچه بیشتر ارتباطات علمی و تبادل افکار با نخبگان و پژوهشگران کشور
• امکان دسترسی آسان مخاطبان به یافته‌های علمی و تحقیقاتی
• ایجاد ارتباط و جذب نخبگان علمی و پژوهشی و فعالان پژوهشی
• بهره گیری از آراء و یافته‌های اساتید و صاحب نظران به منظور ارتقاء سطح کیفی آگاهی بخشی به جامعه علمی کشور
• ایجاد فرصتی مناسب به منظور تبادل اطلاعات و دستاوردهای پژوهشی بین دانشجویان و اساتید و محققان
• به روز کردن اطلاعات و آشنا سازی مخاطبان با آخرین یافته‌ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه‌های گوناگون
در همین راستا، از همه پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و فعالان عرصه پژوهش و آموزش که در حوزه‌های مختلف علمی، یافته‌های نوین، دستاورد و یا مقاله‌ای دارند ويا پیشنهاد و ایده جدیدی در زمینه‌های مختلف دارند؛ دعوت می‌شود که با ارسال مقالات خود به پایگاه اینترنتی معاونت آموزشی پژوهشگاه علوم انساني و مطلعات اجتماعي جهاد دانشگاهي ، زمینه نشر وآگاهی بخشی یافته‌های خود را به دیگر علاقمندان فراهم سازند