به‌روز شده در: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۲
کد خبر: ۱۰۶
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۴

باسمه تعالی

CV

نام و نام‌خانوادگی: محمد قاسمی

رشته تحصيلي: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

آدرس پست الکترونیک (email): ghasemi_siani@yahoo.com

سوابق تحصیلی:

مدرک

محل تحصيل

رشته تحصيلي

تاريخ اخذ مدرك

معدل

ديپلم

دبيرستان شهيد دژدار

علوم انساني

1375

77/16

کارشناسي

دانشگاه اصفهان

فلسفه

1379

50/14

کارشناسي

دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیاو برنامه ریزی روستایی

1380

05/16

کارشناسي ارشد

دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیاو برنامه ریزی روستایی

1384

51/16

دكتري

دانشگاه خوارزمي (تربیت معلم)

جغرافيا و برنامه ريزي روستایی

در حال حاضر

19

سوابق پژوهشی:

عنوان طرح

كارفرما

سِمَت

تاريخ

‌بررسي تجارب نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهري به شيوه مشاركتي نمونه هاي مورد: محله هاي خوب بخت، سيروس، جواديه ،كوي سيزده ابان و بريانك

جهاد دانشگاهي

مجري

1390

بازنگري رويكرد نظري و معيارهاي شناسايي بافت فرسوده شهري( با تاكيد بر توسعه پايدار بافت فرسوده شهر تهران)

جهاد دانشگاهي

همكار اصلی

1389

استاندارد سازي گزارش نويسي در شهرداري تهران

شهرداري تهران

همكار

1388

بررسي تاريخ يكصد ساله مناطق نفت خيز جنوب

شركت ملي نفت ايران

كارشناس

1386

چالشهاي مديران مناطق نفت خيز جنوب در سند چشم انداز بيست ساله كشور

شركت ملي نفت ايران

كارشناس

1386

مديريت عملياتي حادثه طوفان شن

وزارت نيرو

همكار

1387

تهیه طرح هادی روستای کاسو استان قم

بنياد مسكن قم

همكار

1387

تهيه طرح هادي روستای بنابر استان قم

بنياد مسكن قم

همكار

1387

بررسي زير بخش هاي كشاورزي و چگونگي راه اندازي صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي تعداد و اندازه آنها در هر بخش و زير بخش استان

صندوق مادر تخصصي حمايت از كشاورزي

همكار

1386

بررسی آثار باستانی قیدو و مزاین همدان

دانشگاه تربيت مدرس

همكار

1383

سوابق اجرایی:

عنوان

سازمان/ نهاد

تاريخ

تدريس در دانشگاه پيام نور

دانشگاه پيام نور كرج

1388-1390

دبير اجرايي همايش ملي جوانان و هويت ايراني: همسازي عناصر ديني و ملي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي

1387

مدير كل حوزه رياست پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي

1388

عضويت در موسسه توسعه روستايي ايران

موسسه توسعه روستايي

1385

كارشناس مركز خدمات تخصصي شهري و روستايي پژوهشگاه

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي

1387

مدیر دبيرخانه اولين جشنواره انتخاب برترين هاي پژوهشي در حوزه مديريت شهري

شهرداري تهران

1387

سوابق تدریس:

عنوان درس

دانشگاه

تاريخ

جغرافياي جمعيت ايران

دانشگاه پيام نور كرج

1388

كاربرد كامپيوتر در جغرافيا

دانشگاه پيام نور كرج

1389

كارتوگرافي

دانشگاه پيام نور كرج

1388-1390

مبانی جغرافیای روستایی

دانشگاه پيام نور كرج

1388-1390

برنامه ریزی روستایی در ایران

دانشگاه پيام نور كرج

1388-1390

تألیفات:

عنوان مقاله

مجله

سال چاپ

شماره مجله

مديريت مواد زايد و نقش ان در توسعه پايدار روستایی

فصلنامه سپهر

1390

159

نقش و جايگاه نواحي صنعتي در توسعه روستايي (مطالعه موردي: ناحيه صنعتي كوهپايه در شهرستان اصفهان)

فصلنامه علمي – پژوهشي روستا و توسعه

1390

تاييديه چاپ

بررسي جايگاه مشاركت در مديريت شهري و قوانين و مقررات شهرداريها

همايش ملي مديريت شهري در افق چشم انداز1404

1390

---

بررسي تاثير اجراي طرحهاي هادي روستايي بر بافتهاي سنتي روستا

اولين كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي روستايي

1389

---

مهاجرتهاي روستا – شهري و بحران هويتي مهاجران نسل جوان

همايش ملي جوانان و هويت ايراني

1387

كتاب چكيده مقالات

بحران بی‌هویتی در شهرهای تاریخی (با تكيه بر شهر یزد)

همايش ملي جوانان و هويت ايراني

1387

كتاب چكيده مقالات

نقش و جايگاه كارآفريني در توسعه روستايي

فصلنامه مسكن و محيط روستا

1388

شماره 8

پيامدهاي مهاجرت های روستا‌ـ شهري نسل جوان روستايي

دو فصلنامه تخصصي جوانان، فرهنگ و جامعه

1388

شماره دوم

فرآیند جهانی شدن و تاثیر آن بر ایران با تاکید بر اقتصاد کشاورزی

فصلنامه علمی– فرهنگی پویش

1381

سال دوم، شماره 8

بحران کشاورزی و توسعه روستایی

فصلنامه علمی – فرهنگی پویش

1381

شماره 6 و 7

مهارت‌ها:

عنوان مهارت

درجه

اشنایی کامل با ICDL

عالی

آشنایی با زبان انگلیسی

خوب

مهارت استفاده از اینترنت

عالی

دارا بودن گواهی های مختلف دوره های تخصصی آموزشی و پژوهشی

عالی

نام:
ایمیل:
* نظر: