به‌روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۸
کد خبر: ۱۳۳
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۲

بخش آزمون و سنجش

امروزه آزمون و سنجش به عنوان يكي از مهمترين مراحل آموزش مورد توجه تمامي سازمان‌هاي آموزشي دنيا مي‌باشد. زيرا نحو برگزاري آزمون، رعايت استانداردها، سلامت و صحت عواملي تعيين كننده در اعتبار آموزشي آن مركز و يا معياري معتبر در جذب و بكارگيري كاركنان به شمار مي‌رود.

در گذشته به طور متداول برگزاري و سنجش دوره توسط مدرس صورت مي‌گرفت و پس از پايان دوره آموزشي، آزموني با نظر مدرس اجرا مي‌شد. از مهمترين معايب اين روش، اجراي آموزش و آزمون توسط يك فرد است. زيرا باعث تشكيك در ميزان صحت آزمون‌ها و گواهينامه‌هاي صادره مي‌گردد. اين مسله در آموزش‌هاي مهارتي نمود بيشتري دارد. از اين روا لازم است فرآيند آموزشي به گونه‌اي تدوين گردد كه بخش آزمون منفك از بخش آموزش ارزيابي پايان دوره را بر اساس استانداردهاي تعريف شده انجام دهد.

معرفي بخش

اجراي دوره‌هاي آموزشي استاندارد مستلزم اطمينان از اثربخش بودن آن دوره دارد و اين مهم با ارزيابي استاندارد در پايان دوره امكان پذير مي‌باشد. و اين امر به عنوان يكي از مباحث كليدي و مهم در مقوله مديريت آموزشي براي تعيين سطح فراگيري در دوره آموزشي تبديل شده است.

معاونت آموزشي پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي با عنايت به سند چشم انداز كه اين مجموعه را به عنوان سازماني پيشرو و سرآمد در راستاي ارتقاء سطح دانش، ‌نگرش و مهارت نيروهاي تخصصي براي توسعه كشور مي‌داند. اقدام به راه اندازي بخش آزمون و سنجش جهت ارتقاء و رشد دوره‌هاي آموزشي كرده است. اين بخش با بهره گيري از دانش روز دنيا در زمينه ارزيابي، بهره‌مندي از توان علمي اساتيد، توجه به اهداف دوره‌ها و استفاده از ابزارهاي نوين سنجش برآن است كه دورنمايي سازمان را محقق نمايد. و با تفكيك آموزش از سنجش نواقص احتمالي اجراي دوره را مرتفع نمايد.

بخش آزمون و سنجش

هدف اصلي اين بخش ارتقاي اثر بخشي آموزشي از طريق استاندارد سازي ارزيابي پايان دوره مي‌باشد.
اهداف فرعي:
ايجاد ارتباط و همترازي بين اهداف آموزشي دوره و شيوه ارزيابي داوطلبين
حذف خطاهاي احتمالي ارزياب
يكسان سازي و ايجاد استاندارد در فرآيند اجراي ارزيابي

نام:
ایمیل:
* نظر: