نشست تخصصی طرح "روابط انسان از دیدگاه قرآن کریم و مقایسه آن با نظرات متفکران غربی” برگزار شد

۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۶ کد : ۱۵۰۳ پژوهشی نشست و سخنرانی ها
نشست تخصصی طرح "روابط انسان از دیدگاه قرآن کریم و مقایسه آن با نظرات متفکران غربی” برگزار شد

نشست تخصصی طرح "روابط انسان از دیدگاه قرآن کریم و مقایسه آن با نظرات متفکران غربی” برگزار شد

 

نشست تخصصی طرح "روابط انسان از دیدگاه قرآن کریم و مقایسه آن با نظرات متفکران غربی” با عنوان «روابط انسان، روابط عاشقانه در قرآن کریم، تبیین و تحلیل» روز شه شنبه 2/5/97 با ارائه ای از سوی دکتر بخشعلی قنبری، عضو گروه الهیات و معارف اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، در محل سالن اجتماعات پژوهشگاه برگزار شد.

سخنران این نشست آقای دکتر بخشعلی قنبری مجری طرح «روابط انسان از دیدگاه قرآن کریم» بود که در ضمن سخنرانی خود به ارایه گزارشی از طرح پرداختند. روابط انسان اعم از رابطه انسان با خدا، خود، دیگران و طبیعت و عوالم مختلف همگی در قرآن کریم موردتوجه قرار گرفته­اند و رابطه انسان با خدا به لحاظ اهمیت در جایگاه نخست قرار دارد و بعد از آن رابطه با دیگران از اهمیت بیشتری دارد. در میان انواع روابط انسان با خدا شامل رابطه عبد و رب، جانشینی، عاشقانه و همکاری رابطه عبد و رب گستردگی فراوانی دارد اما رابطه عاشقانه از کیفیت بالا برخوردار بوده و مورد تاکید قرآن کریم بوده است.

دکتر قنبری در این نشست به این نتیجه رسید که به­رغم آن که واژه عشق در قرآن کریم به­کار نرفته اما درعین­حال واژگان جانشین زیادی در این مصحف شریف آمده که می­توانند معنای عشق را برسانند. واژگانی چون وُد، حب، خله، رغبت، صدق و... . وجود واژگان یادشده نشان دهنده آن است که نه تنها قرآن کریم رابطه عاشقانه میان انسان و خدا را می­پذیرد بلکه رسیدن به آن را یکی از اهداف اصلی عبودیت می داند.


( ۱ )

نظر شما :