به‌روز شده در: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵
کد خبر: ۲۰۱
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۷:۳۶
 

نام و نام خانوادگي:‌ احمد شكيبا

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي

متولد 1348 ، تبريز

 

آدرس الكترونيكي:‌Adshakiba@yahoo.com

 

آدرس: خ انقلاب،‌خ دانشگاه، خ وحيد نظري، پلاك47،

پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي

تحصيلات:

1. دیپلم ریاضی فیزیک 1368

2. كارشناس اقتصاد نظري 1372-1376 دانشگاه مفيد قم

3. كارشناسي ارشد علوم اقتصادي 1376-1379، دانشگاه مفيد قم

4. تحصیل علوم حوزوي شامل:

فقه، اصول تا سطح سه (پایه 10 ) وسه سال درس خارج فقه واصول، فلسفه غرب وفلسفه اسلامی، منطق ،تاریخ اسلام ، علم رجال و اقتصاد اسلامی به مدت 12 سال از سال 1367 الي 1379.

 

فعاليتهاي اجرايي مديريت پژوهشي

1. راه‌اندازي گروه پژوهشي اقتصاد پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي تهران، 1381

2. راه‌اندازي مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، 1381

3. عضو شوراي علمي پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي، 1381 تا به حال

4. عضو شوراي توسعه پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي، 1381 تا به حال

5. عضو شوراي علمي و دبير علمي مركز مطالعات حقوق بشر، 1381 تا 1384

6. عضو كميته اخلاق زيستي پژوهشگاه، ژنتيك ايران، 1382 تا 1383

7. عضو كميته طراحي برنامه پنج ساله حكمراني مطلوب سازمان ملل در ايران

(Good governance) ، 1382-1384

8. عضو انجمن علمي اقتصاد اسلامي در تهران، 1383 تا به حال

 

سوابق مديريتي

1. مدير دفتر روابط عمومي و امور بين‌المللي دانشگاه مفيد به مدت 5 سال از 1377-1381

2. مدير دفتر بررسيهاي اقتصادي دانشگاه مفيد به مدت دو سال ـ 1381 و 1382

3. دبير اجرايي اولين همايش بين‌المللي حقوق بشر و گفتگوي تمدنها دانشگاه مفيد ـ 1380

4. دبير اجرايي و شوراي عالي دومين همايش بين‌المللي حقوق بشر مباني نظري حقوق بشر ـ 1382

5. معاون مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد ـ 84 و 1382

6. مديرگروه پژوهشي اقتصاد پژوهشكده علوم انساني1381 تا حال

7. مديريت طراحي سايت دانشگاه مفيد 82-1381

8. مدير طراحي سومين همايش بين‌المللي حقوق بشر ـ دانشگاه مفيد ـ 1383 و 1384

9. دبير علمي همايش ملي نفت ،گاز وانرژي درافق 1404 ارديبهشت 1385

10. مدير برگزاري سومين همايش بين‌المللي هويتها ، تفاوتهاوحقوق بشر 1384

11. دبير اجرايي اولين همايش بين‌المللي سيماي پيامبر اعظم (ص) و برنامه درسي وزارت آموزش و پرورش با همكاري ايسيسكو1386

12. معاون اموزشی1387-1391

13. رئیس پژوهشکده علوم توسعه از سال 1392 تا به حال

 

سوابق پژوهشي

1. طراحي شبكه برنامه علمي گروه پژوهشي اقتصاد با عنوان بررسي رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در فرآيند جهاني شدن شامل 13 پروژه اقتصادي براي مدت سه سال كه مورد تصويب شوراي علمي جهاد دانشگاهي قرار گرفته است، 1382-1381

2. مجري طرح ارزيابي پيش نويس برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي ايران (انجام شده)، 1382

3. مجري طرح آسيب‌شناسي كيفي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ايران (انجام شده)، 1383

4. مجري طرح نقش سرمايه اجتماعي در رقابت پذيري اقتصاد ايران (در دست انجام)، 1384

5. مشاور و همكار طرح پژوهشي بررسي نقش و جايگاه صادرات كشمش در اقتصاد ايران، 1384

6. مشاور و همكار طرح بررسي زمانهاي اتلاف در سالنهاي شاتل، ايران خودرو (انجام شده)، 1384 و 1383

7. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، بررسي نقش امنيت اقتصاد در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران، 1379

8. ترجمه دو مقاله در زمينه سرمايه اجتماعي و جايگاه آن در رشد و توسعه، 84 و 1383

9. مجري سلسله نشستهاي سرمايه اجتماعي در پژوهشكده علوم انساني با مشاركت گروه پژوهشي جامعه‌شناسي، 1384

10. مجري طرح پژوهشي نقش بازار سرمايه در رقابت پذيري اقتصاد ايران در فرايند جهاني شدن

11. ارئه مقاله در همايش ملي نفت ،گازو انرژي در افق1404 با عنوان" جهانی شدن و اقتصاد سیاسی بین الملل" دانشگاه شريف، ارديبهشت1385،

12. ارائه مقاله به وزارت كشاورزي با عنوان " نقش صندوق هاي حمايت از توسعه كشاورزي در اشتغال كشور ",1385

13. تدوين كتاب مجموعه مقالات و سخنراني هاي همايش ملي چالشهاي نفت و گاز در افق 1404,1385

14. مجري طرح " بررسي زيربخش‌هاي كشاورزي و چگونگي راه‌اندازي صندوق‌هاي غيردولتي، تعداد و اندازه آنها در هر زيربخش " , 1385

15. ترجمه کتاب الگوی جدید توسعه‌ی صنعتی با رویکرد رقابت پذیری سیستمی ،7و 1386

16. مقاله پیش زمینه ها و الزامات خصوصی سازی در ایران ماهنامه انديشه گستر سايپا 1378

17. مقاله مباني بانکداري اسلامي ومروري بر تجربه جهاني ماهنامه انديشه گستر سايپا 1378

18. خصوصي سازي در جهان؛ تجارب موفق و ناموفقماهنامه انديشه گستر سايپا 1378

19. مقاله بهره وري در ايران در سي سال گذشته ماهنامه انديشه گستر سايپا 1387

20. طرح تدوين برنامه ايجاد و توسعه صندوق‌هاي غيردولتي توسعه سرمايه گذاري بر اساس شاخص‌ها و معيارهاي مربوطه1388-1387 جهاد كشاورزي

21. طرح ارزيابي اقتصادي اجتماعي خدمات شهري شهرداري تهران 1387-1388

22. تدوین کتاب بررسی هدفمندی یارانه ها، زمستان 1389، چاپ انتشارات سبزینه

23. تدوین گزارش راهبردی چگونگی راه‌‌اندازی صندوق غیردولتی توسعه بخش کشاورزی- بهار 1390

 

 

 

اجراي طرح پژوهشي

 رديف

نام طرح

ساعات همكاري در هفته

توضيحات

واحد

 

1

تدوین بخش اقتصادی محتوای کتاب اموزش تخصصی حمل ونقل جاده ای مدیران بخش (باری)

8ساعت

مدت طرح 10 ماهبهمن88تاشهریوز89

 

 

 

تدوین محتوای بخش اقتصادی کتاب اموزش تخصصی حمل ونقل جاده ای رانندگان بخش (باری)

8ساعت

مدت طرح 10 ماهبهمن88تاشهریوز89

 

 

3

تدوین محتوای بخش اقتصادی کتاب اموزش عمومی حمل ونقل جاده ای مدیران بخش (باری)

4ساعت

مدت طرح 10 ماهبهمن88تاشهریوز89

 

4

تدوین محتوای بخش اقتصادی کتاب اموزش عمومی حمل ونقل جاده ای رانندگان بخش (باری)ـ

4ساعت

مدت طرح 10 ماهبهمن88تاشهریوز89

 

5

تدوین محتوای بخش اقتصادی اموزش تخصصی حمل ونقل جاده ای بخش (مسافری)

8ساعت

مدت طرح 10 ماهبهمن88تاشهریوز89

 

6

تدوین محتوای بخش اقتصادی اموزش عمومی حمل ونقل جاده ای بخش (مسافری)

4ساعت

مدت طرح 10 ماهبهمن88تاشهریوز89

 

7

تدوین جزوه آموزشی آشنایی با سازمان تجارت جهانی با رویکرد جایگاه حمل و نقل

30

مدت طرح 1 ماه

آبان 88 تا بهمن 88

 

8

تد.وین جزوه آموزشی راهکارهای ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری

80

مدت طرح 1 ماه

بهمن 88 تا اسفند 88

 

9

تدوین جزوه آموزشی آشنایی با الگوی مصرف و راهکارهای اجرایی آن

40

مدت طرح 1 ماه

دی و بهمن 88

 

 

چاپ کتاب و مقاله

رديف

نام کتاب یا مقاله

تاریخ انتشار

انتشارات

1

کتاب هدفمندی یارانه ها (مفاهیم، ابعاد و دیدگاهها)

زمستان 89

زیتون سبز

2

کتاب اموزش تخصصی حمل ونقل جاده ای رانندگان بخش (باری)

پاییز 89

جهاددانشگاهی

4

کتاب اموزش عمومی حمل ونقل جاده ای رانندگان بخش (باری)ـ

پاییز 89

جهاددانشگاهی

5

کتاب اموزش تخصصی حمل ونقل جاده ای بخش (مسافری)

پاییز 89

جهاددانشگاهی

6

کتاب اموزش عمومی حمل ونقل جاده ای بخش (مسافری)

پاییز 89

جهاددانشگاهی

 

 

 

 

 

فعاليتهاي آموزشي

1. تدريس درس ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري رشته اقتصاد نظري دانشگاه مفيد گروه اقتصاد، 1381

2. تدريس درس حسابداري عمومي دوره كارشناسي ارشد مديريت پژوهش، پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي، 1383

3. تدريس درس مباني علم اقتصاد 3 واحد دوره كارشناسي رشته پول و بانكداري، 1383

4. تدريس درس مباني و علم اقتصاد 2 واحد رشته حقوق ـ دانشگاه مفيد، 1383

5. تدريس درس اقتصاد خرد (3 واحد) رشته مديريت صنعتي ـ مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي، 1383 و 1384

6. تدريس درس اقتصاد كلان ـ 3 واحد رشته مديريت صنعتي ـ مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي، 1383 و 1384

7. تدریس درس اخلاق اسلامی کارکنان شهرداری تهران، بهار 1390

8. ارائه محتوای الکترونیکی (آموزش مجازی) هدفمند کردن یارانه ها، پژوهشگاه علوم انسانی

9. تدريس درس اقتصاد خرد (3 واحد) رشته مديريت صنعتي ـ مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي، 1391 و 1392

10. تدريس درس مباني علم اقتصاد 2 واحد رشته حقوق ـ مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي، 1391 و 1392

برگزاری کارگاههای آموزشی

عنوان کارگاه تخصصی

ساعت و تاریخ کارگاه

مخاطبان

آشنایی با سازمان تجارت جهانی WTO با رویکرد جایگاه حمل و نقل

30 ساعت  8/1388

مدیران وکارشناسان وزارت راه وترابری

آشنایی با سازمان تجارت جهانی

8 ساعت پائیز 1388

مدیران و کارشناسان وزارت راه وترابری

آشنایی با طرح هدفمند کردن یارانه ها و بررسی تبعات ان بر بخش خدمات

زمستان 1388

گردهمایی معاونین آموزشی جهاددانشگاهی کشور

آشنایی با طرح هدفمند کردن یارانه ها و بررسی تبعات ان بر خدمات شهری

زمستان 1389

گردهمایی اعضای شورای شهر و دهیاران استان قزوین

 

ردیف

عنوان کارگاه تخصصی

تاریخ برگزاری

مخاطبان

مدت دوره

1

کارگاه آشنایی با الگوی مصرف و راهکارهای اجرایی آن

24/3/1389

مدیران وکارکنان بنیاد شهید (شهر ری )

8 ساعت

2

کارگاه آشنایی با الگوی مصرف و راهکارهای اجرایی آن

25/4/1389

مدیران وکارکنان بنیاد شهید (شهر ری )

8 ساعت

3

کارگاه آشنایی با الگوی مصرف و راهکارهای اجرایی آن

26/3/1389

مدیران وکارکنان بنیاد شهید (شهر ری )

8 ساعت

4

کارگاه آشنایی با الگوی مصرف و راهکارهای اجرایی آن

1/4/1389

مدیران وکارکنان بنیاد شهید (کرج )

4 ساعت

5

کارگاه آشنایی با الگوی مصرف و راهکارهای اجرایی آن

2/4/1389

بنیاد شهید (کرج ) مدیران وکارکنان

4 ساعت

6

کارگاه آشنایی با الگوی مصرف و راهکارهای اجرایی آن

6/4/1389

بنیاد شهید (کرج ) مدیران وکارکنان

8 ساعت

7

کارگاه آشنایی با الگوی مصرف و راهکارهای اجرایی آن

8/4/1389

بنیاد شهید (کرج ) مدیران وکارکنان

8 ساعت

8

کارگاه آشنایی با راهکارهای ارتقاء سلامت ادراری و مبارزه با فساد اداری

10/11/89

بنیاد شهید ستاد مدیران وکارکنان

4 ساعت

9

کارگاه آشنایی با راهکارهای ارتقاء سلامت ادراری و مبارزه با فساد اداری

11/11/88

بنیاد شهید ستاد مدیران وکارکنان

4 ساعت

10

کارگاه آشنایی با راهکارهای ارتقاء سلامت ادراری و مبارزه با فساد اداری

17/11/88

بنیاد شهید ستاد مدیران وکارکنان

4 ساعت

11

کارگاه آشنایی با راهکارهای ارتقاء سلامت ادراری و مبارزه با فساد اداری

12/11/88

مدیران وکارکنان بنیاد شهید تهران بزرگ

4 ساعت

12

کارگاه آشنایی با راهکارهای ارتقاء سلامت ادراری و مبارزه با فساد اداری

2/12/88

مدیران وکارکنان بنیاد شهید تهران بزرگ

4 ساعت

13

کارگاه آشنایی با راهکارهای ارتقاء سلامت ادراری و مبارزه با فساد اداری

9/12/88

مدیران وکارکنان بنیاد شهید تهران بزرگ

4 ساعت

14

کارگاه آشنایی با الگوی مصرف و راهکارهای اجرایی آن

4/2/1389

بنیاد شهید مدیران وکارکنان

8 ساعت

15

کارگاه آشنایی با الگوی مصرف و راهکارهای اجرایی آن

4/2/1389

بنیاد شهید مدیران وکارکنان

8 ساعت

16

کارگاه آشنایی با الگوی مصرف و راهکارهای اجرایی آن

5/2/1389

بنیاد شهید مدیران وکارکنان

8 ساعت

17

کارگاه آشنایی با الگوی مصرف و راهکارهای اجرایی آن

7/2/1389

بنیاد شهید مدیران وکارکنان

8 ساعت

18

کارگاه آشنایی با الگوی مصرف و راهکارهای اجرایی آن

14/2/1389

بنیاد شهید مدیران وکارکنان

8 ساعت

19

کارگاه آشنایی با الگوی مصرف و راهکارهای اجرایی آن

17/2/1389

بنیاد شهید مدیران وکارکنان

8 ساعت

20

آشنایی با سازمان تجارت جهانی

آبانماه 89

کارشناسان و مدیران وزارت راه و ترابری

8 ساعت

21

برگزاری کارگاه اثرات هدفمندسازی یارانه ها بر بخش آموزش

دیماه 89

معاونین آموزشی کل جهاددانشگاهی کشور

4 ساعت

22

کارگاه ارزیابی اقتصادی ، فنی و مالی طرحهای سرمایه گذاری

دیماه 89

کارشناسان و مدیران وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات

16 ساعت

23

کارکاه بررسی اثرات هدفمند سازی یارانه ها

بهمن 89

کارشناسان و مدیران وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات

8 ساعت

 

 

تدوين طرحنامه

رديف

عنوان

داخلي

كارفرمايي

توضيحات

واحد

1

نقش سرمایه گذاری خارجی در رقابت مندی اقتصاد ایران

داخلي

 

 

 

2

محتوای بخش اقتصادی کتاب اموزش تخصصی حمل ونقل جاده ای مدیران بخش (باری)

 

كارفرمايي

سفارش سازمان راهداری

 

3

محتوای بخش اقتصادی کتاب اموزش تخصصی حمل ونقل جاده ای رانندگان بخش (باری)

 

كارفرمايي

سفارش سازمان راهداری

 

4

محتوای بخش اقتصادی کتاب اموزش عمومی حمل ونقل جاده ای مدیران بخش (باری)

 

كارفرمايي

سفارش سازمان راهداری

 

5

محتوای بخش اقتصادی کتاب اموزش عمومی حمل ونقل جاده ای رانندگان بخش (باری)ـ

 

كارفرمايي

سفارش سازمان راهداری

 

6

محتوای بخش اقتصادی اموزش تخصصی حمل ونقل جاده ای بخش (مسافری)

 

كارفرمايي

سفارش سازمان راهداری

 

7

محتوای بخش اقتصادی اموزش عمومی حمل ونقل جاده ای بخش (مسافری)

 

كارفرمايي

سفارش سازمان راهداری

 

 

شركت در همايش‌هاي بين‌المللي

1. همايش بين‌المللي نقش مذهب در دمكراسي و صلح سازي نروژ، اسلو Fbr2005 -10-12

2. همايش بين‌المللي مذهب، حقوق بشر بين‌المللي و جامعه جهاني 1-5 Nov. 2004 مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه كلمبيا در آمريكا، محل برگزاري دهلي، هند.

 

نام:
ایمیل:
* نظر: