به‌روز شده در: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵
کد خبر: ۲۴
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۱:۲۰
باسمه تعالی

تاریخ ویرایش 17/11/1391

سید رضا شاکری

آدرس پست الکترونیک:  sr.shakeri@gmail.com

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

سوابق پژوهشی:

1. بحران مشروعيت در جمهوری اسلامی ايران، مدير و مجري

2. قرآن و سياست، مجري

3. انديشه سياسي اسلام از فروپاشي عثماني تا انقلاب اسلامي، همكار

4. انديشه سياسي تشيع ، همكار اصلي

5. تدوين نظام پاسخگويي شهروندان و احقاق حقوق ارباب رجوع، همكار اصلي

6. نهادمندي و نهادهاي سياسي در جمهوری اسلامی ايران ، مجري

7. دولت ضعيف و جامعه قوي در ايران ، مجري

8. نظام اجتماعي و اقتدار دولت ، مجري

9. سند ارتقاء هويت ملي و ديني جوانان ، مجري

10. جهانی شدن و حقوق شهروندی و نهادهای سیاسی در ایران ، همکار

11. دولت سازی در جمهوری اسلامی ایران ، همکار

12. تحلیل تجربه ی زیسته در شعر نو فارسی ، مجری

13. بررسی امکان ها و موانع نظریه پردازی در علوم انسانی ایران(در دست انجام) ، مجری

14. مطالعه آثار و ابعاد فرهنگی و اجتماعی طرح ترافیک تهران ، مجری

سوابق اجرایی:

1. دفتر رئيس جمهور ـ اداره كل روابط بين‌الملل ، كارشناس

2. معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي ، محقق

3. پژوهشكده مطالعات راهبردي، محقق

4. پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي ، محقق ـ معاون پژوهشي

5. دفتر مركزي جهاد دانشگاهي- معاونت پژوهش و فناوری ، مدير گروه علوم انساني

سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی:

فلسفه سياسي اسلام - مركز آموزش مديريت دولتي

تألیفات:

مقالات علمی (ISI ، علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی):

1. رابطه سامان سياسي و سعادت جمعي در نامه 53 نهج‌البلاغه، پژوهش (فصلنامه)، فارسي، 1380

2. نقش نهادهاي عمومي در ثبات اجتماعي كشور، فصلنامه مطالعات راهبردي، فارسي، 1381

3. مباني اسلامی امنيت ملي جموری اسلامی ايران ، فصلنامه مطالعات راهبردي، فارسي، 1381

4. سياست‌هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه مطالعات راهبردي (ترجمه)، فارسي، 1379

5. نظريه برخورد تمدنها: استراتژي آمريكا، پگاه حوزه ، ،فارسي، 81ـ1382

6. انديشه سياسي رضا داوري اردكاني ،پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي، فارسي، 1383

7. رابطه هويت و آگاهي (مقاله در كتاب) ، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي، فارسي، 1383

8. روش سقراطي، فصلنامه فرهنگ ، فارسي، 1383

9. سياست نويسي در ايران، پژوهش علوم سياسي، فارسي، 1385

10. درآمدی بر شناخت اندیشه سیاسی جدید،فصلنامه علوم سیاسی، فارسی،1386

11. ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران، دانش سياسي.د.امام صادق، فارسي،1383

12. درون قدرت؛نظريه سياسي ابن خلدون، همايش ابن خلدون و دنياي معاصر، فارسي، 1385

13. امنيت در انديشه سياسي امام خميني، فصلنامه دانش سياسي، فارسي، 1389

14. انسان شناسي امام خميني و نقش آن در انديشه سياسي او، فصلنامه سياست و انديشه،فارسي، 1389

15. تکوین نظریه ی سیاسی مدرن(پذیرش چاپ)، دو فصلنامه سیاست نظری، فارسی، 1391

16. امنیت و قرآن؛ نگاه هرمنوتیک، همایش اسلام، امنیت و پلیس،فارسی، 1391

17. چند نقد کتاب تخصصی در نشریات علمی

18. The concept of virtue in Machiavelli political thought،IJPS ، English، 2012

19. خشونت و جامعه (ترجمه يك بخش)، سفير ، انگليسي، 1379

20. مباني اخلاقي امنيت ملي ، پژوهشكده مطالعات راهبردي انگليسي، زير چاپ

21. تحقيق و تدوين و جمع‌آوري احاديث مسجد ، وزارت ارشاد، عربي ـ فارسي، 1382

22. پلیس مردم و امنيت عمومي ، عقيدتي سياسي ناجا، فارسي ، 1381

23. نیروی انتظامی و مصونیت اخلاقی، عقیدتی سیاسی ناجا، فارسی، 1382

24. انديشه سياسي شريعتي، پژوهشكده علوم انساني، فارسي، 1382

25. جنگ و جهاني شدن(مقاله در كتاب)، پ. مطالعات راهبردي،فارسي، 1383

کتاب:

مقالات چاپ شده در کتابِ مجموعه مقالات یا چکیده مقالات کنفرانس:

1. هويت وامنيت، مقاله در كتاب، فارسي، 1388

نام:
ایمیل:
* نظر: