کد خبر: ۲۴۳
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۹
 

برگزاری کارگاه‌های تخصصی آینده پژوهی در

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه کارگاه تخصصی آینده‌پژوهی و مدیریت بحران در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

این کارگاه تخصصی با تمرکز بر موضوع آینده پژوهی و مدیریت بحران توسط گروه آینده پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، به عنوان سرآغاز کارگاه‌های تخصصی پژوهشگاه در زمینه آینده پژوهی در خرداد ماه 1393 در سالن شهید همتی ظرف مدت هشت ساعت و با حضور اعضای هیات علمی پژوهشگاه برگزار شد.

معاونت آموزشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی به عنوان سخنران افتتاحیه استفاده از مزیتهای پژوهشگاه را برای گسترش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی یکی از سیاست‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی عنوان کردند. جناب آقای دکتر قاسمی در ادامه به فعالیت گروه آینده پژوهی پژوهشگاه در خصوص مباحث مختلف آینده پژوهی اشاره کرده و افزودند: موضوع مدیریت بحران یکی از موضوعات روز و با اولویت در زمینه آینده پژوهی است که مورد توجه ویژه پژوهشگاه نیز قرار داد.

آقای دکتر قاسمی در ادامه اهداف این کارگاه را مروری بر یکی از روش های آینده پژوهی برای مخاطبان خاص (اعضای هیات علمی پژوهشگاه) عنوان کردند و از جمله ویژگی‌های این نوع کارگاه‌ها به تعداد محدود و متخصص شرکت کنندگان برای رسیدن به نتیجه کاربردی اشاره داشتند.

خانم دکتر جعفرزاده پور مدیر گروه آینده پژوهی در پژوهشگاه علاوه بر اشاره به اهمیت و ضرورت برگزاری کارگاه‌های آینده‌پژوهی ، مطالبی در رابطه یا تاریخچه و مفاهیم و اصول آینده پژوهی ارائه کردند. ایشان به جدید بودن علم آینده پژوهی و نیاز به هماهنگی اطلاعات در این حوزه اشاره کردند. وی در ارائه خود به تاریخچه آینده پژوهی، علم آینده پژوهی، تحولات آینده پژوهی،  سیر تحولات مفاهیم آینده پژوهی، ابعاد و موضوعات  مطرح در حوزه آینده پژوهی اشاره کردند.

در اولین نشست تخصصی اردشیر سیاح مفضلی- دانشجوی دکتری آینده پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی به ارائه موضوع مبانی و مفاهیم آینده پژوهی و کاربرد آینده پژوهی در مدیریت بحران پرداخت. در این خصوص مطالبی همچون جایگاه آینده پژوهی در میان علوم مختلف، میزان دانش در خصوص بحران‌های آینده، تاریخچه آینده پژوهی، ابعاد مختلف اندیشیدن به آینده، اجزا و ابعاد آینده، تفاوت نگاه برنامه های آینده محور با آینده پژوهی، پیش بینی در مدیریت بحران، پارادایم های مدیریت بحران، سطوح عدم قطعیت، تحلیل پیشران ها در مدیریت بحران، کاربرد آینده نگاری در یافتن نقطه تعادل در بحران، شگفتی سازها و سیگنال های ضعیف ارائه شد.

نشست دوم به ارائه آقای علیرضا اسدی، دانشجوی دکتری آینده پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی اختصاص یافته بود که ایشان ضمن ارائه نظریه‌ها، مکاتب و پارادایم‌های آینده پژوهی به تشریح روش های مختلف در آینده پژوهی و نوع نگاه آینده نگاری در مدیریت بحران پرداخت. در این نشست فلسفه علم آینده پژوهی، تفاوت آینده پژوهی و آینده نگاری، مکاتب و مدل‌های آینده نگاری، روش‌های آینده نگاری، طبقه بندی روش‌های آینده نگاری، و نحوه انتخاب روش‌های آینده نگاری ارائه شد.

در ادامه کارگاه با مشارکت شرکت کنندگان در کارگاه اولویت های پنجگانه بحران های آتی تهران به بحث و بررسی گذاشته شد و پس از اجرای روش بارش افکار نتایج حاصل از این فعالیت در هشت طبقه دسته بندی شد. با تحلیل آماری نتایج حاصل از این بارش افکار چهار دسته از بحران ها شامل بحران های زیست محیطی، بحران های اجتماعی، بحران های ناشی از سوانح طبیعی و بحران های فرهنگی به عنوان چهار دسته اول انتخاب شدند که بر اساس آن مراحل بعدی کار گروهی انجام شد.

اجرای کارگاه آینده طی سه اقدام مشخص انجام شد، ابتدا شرکت کنندگان گروه بندی شدند. سپس عدم قطعیت‌ها بر اساس موضوعات تعیین شده استخراج شد و سپس خطوط زمانی لازم ترسیم شد.

در گام نخست شرکت کنندگان کارگاه به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شده و سه موضوع که در مرحله قبل به عنوان اولویت بحران انتخاب شده بودند به صورت تصادفی به هر یک از گروه ها اختصاص داده شد. کار گروهی در خصوص استخراج عدم قطعیت ها با مشارکت شرکت کنندگان در کارگاه انجام پذیرفت.

سپس با توضیحات ارائه شده توسط تسهیلگران کارگاه، هر گروه پنج سوال خود را در یک طیف عدم قطعیت قرار داده و هر دو سمت طیف ترسیم شده را تکمیل کرده پنج عدم قطعیت در خصوص موضوع تعیین شده برای کار گروهی را شناسایی کردند.

سپس با انتخاب مهم ترین عدم قطعیت، بر اساس موضوع تعیین شده برای هر گروه، خط زمانی مرتبط با آن ترسیم شده و بر روی نمودار خط زمانی اتفاقات متناظر با آن موضوع را مشخص کردند.

در انتهای کارگاه نتایج حاصل از کار گروهی توسط دو نفر از اعضای هر یک از گروه ارائه شد و با به اشتراک گذاشتن نتایج حاصل از کار گروهی بحث و بررسی در خصوص نتایج عملی کارگاه انجام پذیرفت.

نام:
ایمیل:
* نظر: