برگزاری دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: تبیین و بایسته های اجرا»

۳۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۵ کد : ۲۷۱۷۵ اطلاعیه ها و فراخوان ها
دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.
برگزاری دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: تبیین و بایسته های اجرا»

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، این کنفرانس با موضوع «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: تبیین و بایسته های اجرا» در ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت مجازی توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.

گفتنی است محورهای این کنفرانس به شرح ذیل می‌باشند

- تبیین و تشریح هر یک از فرازهای مبانی و اصول

- تبیین و تشریح هر یک از مفاهیم اساسی مندرج در آرمان و رسالت

- تبیین و تشریح هر یک از فرازها یا مفاهیم اساسی مندرج در افق

- تبیین و تشریح هر یک از تدابیر

- بایسته‌های اجرای هر یک از تدابیر یا مجموعه‌ای از تدابیر همسو


آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۲ اسفند ۹۹

شروع کنفرانس: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

آدرس اینترنتی : http://conference.olgou.ir/

شماره تماس دبیرخانه کنفرانس: 88634008 - 88352080 - 021

کلید واژه ها: کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


نظر شما :