کد خبر: ۳۲۱
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۳

کارگاه ارتقاء سلامت اداری و درستکاری برگزار شد

 به گزارش رواابط عمومی پژوهشگاه کارگاه آموزشی ارتقاء سلامت اداری و درستکاری در گمرک توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در گمرکات کشور برگزارشد

با توجه به وجود قوانین متعدد و برای مقابله با فساد و فرهنگ سازی در گمرک و همچنین استفاده از تجربیات سایر کشورها و سازمانهای بین المللی ازجمله سازمان جهانی گمرک ،آموزش ارتقا سلامت اداری و درستکاری در گمرکات از ضرورت بیشتری برخوردار می‌شود.از سوی دیگر آشنایی مدیران با قواعد و مقررات مربوط به حوزه سلامت اداری در جهت صیانت از منابع و ارزش های اسلامی محیط کار از ضروریاتی است که مورد تاکید قرارگرفته است.  از این رو گمرک کشور با رعایت و اجرای استانداردهای لازم،آموزش این  قواعد و قوانین  را در دستور کار خود قرار داده است. وبا عنایت به همکاری های فی مابین با پژوهشگاه علوم انسانی و تجربه موفق پژوهشگاه در برگزاری دوره های ضمن خدمت ، برگزاری این دوره ها به پژوهشگاه واگذار گردید. 

دوره  آموزشی فوق به صورت کارگاهی در سه مبحث سلامت اداری، مبارزه با فساد اداری ،قوانین مبارزه با فساد و تخلفات ،درستکاری در گمرک براساس بیانیه آروشا تدوین، برنامه ریزی و اجرا  گردیده است.

در خصوص مبارزه با مفاسد اداری، قوانین ومقررات از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که تنها در بستر حقوقی و قوانین مدون است که قانونگذار ضمانت اجرایی لازم برای تامین سلامت اداری مشخص پیدا می کند.

درستکاری سازمانی به عنوان یک ارزش، متاثر از فرهنگ غالب در سازمان و ادراک کارکنان از رفتار مدیران ارشد، میانی و همکاران و بازتابی از ارزش های جاری و ساری در جامعه است. طراحی پیام های عملی و بیدار نگه داشتن وجدان سازمانی از وظایف رهبری سازمان در این حیطه می باشد.

در ارتباط با فساد اداری شناخت منشاء و علل صورت های گوناگون فساد از جمله رشوه خواری، ویژه خواری، خویشاوندگماری و ... در قالب آسیب شناسی اخلاقی و اجتماعی وعارضه یابی ساختار قدرت مورد توجه بوده و راه حل هایی همچون شفاف سازی اطلاعاتی، ارتقاء تکنولوژی، محو الگوهای سوء استفاده از قدرت و برقراری سیستم های انگیزشی جایگزین در دنیا مطرح شده است.
در دوره های مذکور بحث رفتار سازمانی توسط مهندس ابوالفضل پشنگ پور ، دکتر مهدی غفوری پور ، مهندس رسول قملاقی، دکتر ناصر صبحی ، دکتر جلیل باباپور ارائه گردید و مباحث حقوقی حمیدرضا مروتی، ابراهیم نقدی، رضا گلی ارائه نمودند و در بحث درستکاری در گمرک بابک آقاویردی کارگاه آموزشی را برگزار نمودند.
نام:
ایمیل:
* نظر: