کد خبر: ۳۴۴
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۶
 

برگزاری نسشت دفاع از رساله " طراحی الگوی آینده نگاری در مدیریت خطر پذیری زلزله در ایران"

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نسشت دوم هم اندیشی رساله آقای اردشیر سیاح مفضلی دانشجوی رشته آینده پژوهی مقطع دکتری پژوهش محور با عنوان (طراحی الگوی آینده نگاری در مدیریت خطر پذیری زلزله در ایران) شامل فصل اول و دوم در سالن شهید همتی پژوهشگاه با حضور آقای دکتر قاسمی معاون آموزشی پژوهشگاه، خانم دکتر جعفرزاده پور مدیر گروه آینده پژوهی، خانم دکتر جهانگیری استاد راهنما، آقای دکتر عیوضی استاد مشاور، خانم دکتر صدیقی داور خارجی و جمع کثیری از دانشجویان پژوهشگاه برگزار گردید.

در این جلسه مجموعه اطلاعات گردآوری شده از مستندات و ادبیات موجود در خصوص الگوهای مدیریت بحران سوانح، الگوهای آینده پژوهی، الگوهای مدیریت خطرپذیری و الگوهای مدیریت خطرپذیری سوانح ارائه شد. در این رساله بیش از چهل الگوی جهانی مورد بررسی قرار گرفته است که نقاط قوت و ضعف و منطق هر یک از الگوها استخراج و بیان شده است.

 همچنین سیر وضعیت مدیریت بحران در کشور، زمینه های قانونی و اسناد فرادستی در مدریت بحران کشور و ارتباط آن با آینده پژوهی، مفاهیم کلیدی و پایه مدیریت بحران، مدیریت خطرپذیری و آینده نگاری و ... از جمله موضوعاتی بودند که در این رساله بدان پرداخته و در جلسه ارائه شدند.

از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه بررسی روندها و روندشناسی مدیریت بحران سوانح در ایران و جهان بود. در این خصوص مجموعه کلان روندهای تاثیرگذار در مدیریت بحران سوانح در جهان و در ایران به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

همچنین ضمن ارائه مبانی نظری مورد استفاده در زمینه تحلیل و تدوین الگوهای آینده پژوهی و مدیریت بحران به منظور مطالعه تطبیقی در این رساله، روش شناسی مورد استفاده، اهداف، سوالات، ابزارهای گردآوری و تحلیل داده های پژوهش و نحوه تدوین و نحوه اعتبار سنجی الگوی نهایی حاصل از انجام رساله دکتری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نام:
ایمیل:
* نظر: