کد خبر: ۴۷۳
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۵

کارگاه آموزشی «آموزش مبتنی بر پژوهش» یکشنبه 28 شهریور ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی سرکار خانم دکتر سمیه جهانشیری از انتقال دانش و نقش آن در کاربست یافته های پژوهشی، انوع کاربست های پژوهشی، مدل تولید و تبدیل دانش به عمل، نیازسنجی آموزشی و... به عنوان اهداف این کارگاه پژوهشی یاد کرد و ضمن تعریف مدیریت پژوهشی و وظایف آن، دو مفهوم آموزش و پژوهش را مورد مقایسه قرار داد.

جهانشیری از تاثیر کاربست یافته های پژوهشی و یا عدم کاربست یافته ها مثال هایی آورد و به تشریح معنای کاربست یافته های پژوهشی و انواع مدل های کاربست یافته های پژوهشی پرداخت.

وی  مهمترین و مشهورترین انواع استفاده از یافته‌های پژوهشی را استفاده ابزاری، استفاده مفهومی، استفاده نمادین و استفاده فرایندی برشمرد و ضمن تعریف هر کدام، مدل فرآیند تبدیل دانش به عمل از زیرمجموعه های استفاده ابزاری را تشریح کرد.

تشریح نیازسنجی آموزشی و ضرورت های آن و نیز نیازسنجی آموزشی مبتنی بر یافته های پژوهش و فنون نیازسنجی آموزشی(فن دلفی، فن فیش باول، فن تل استار، فن بارش مغزی، فن رویداد مهم، فن تحلیل تاثیر متقابل، فن درخت خطا، فن سناریو نوشتن، فن تحلیل میان نیروها، فن روندیابی و پیش بینی آینده) بخش دیگر این کارگاه آموزشی بود.

پیشنهاد راهکارهایی همچون ایجاد کمیته کاربست یافته‌های پژوهشی،  تعامل تصمیم‌گیران با پژوهشگراننیز در جهت کاربست یافته های پژوهشی مطرح شد.

در پایان این کارگاه تخصصی، وضعیت کاربست یافته های پژوهشی در سازمان ها و ادارات کشور از سوی حاضران مورد نقد و بررسی قرار گرفت و چالش های پیش روی تبدیل آموزش های منفعل به آموزش های فعال تبیین شد.

حاضران در جلسه درباره پژوهش های پیشین و یافته های آن و تبدیل آنها به کاربرد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 اجرایی نشدن یافته های پژوهشی از سوی مدیران و سازمان ها از مهمترین انتقادات پژوهشگران حاضر در این کارگاه تخصصی پیرامون کاربست یافته های پژوهشی بود.
نام:
ایمیل:
* نظر: