همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور صبح چهارشنبه، 27 بهمن ماه در دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.

خسرو قبادی در ابتدای این مراسم ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از فرهنگ دانشگاهی، به بیان اصلی‌ترین ویژگی‌های فرهنگ دانشگاهی پرداخت.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی افزود: حرکت در مرزهای دانش و ایجاد نوآوری در آن یکی از ویژگی‌های فرهنگ دانشگاهی است که از امتیازات دانشگاه‌ها محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: ویژگی دوم، فرهنگ گفت‌وگو و نقد است که باید در سایر دستگاه‌های پژوهشی، علمی و اجرایی همچون دانشگاه‌ها شاهد توجه به این فرهنگ باشیم تا بتوانیم از این طریق از ظرفیت علمی کشور بیشترین بهره را ببریم.

قبادی به ویژگی سوم اشاره کرد و گفت: به اشتراک‌گذاری و ترویج دانش نیز از دیگر مباحث فرهنگ دانشگاهی است که باید مورد حمایت قرار گیرد.