به‌روز شده در: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۲
کد خبر: ۵۳
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۰

باسمه تعالی

CV

تاریخ ویرایش

نام و نام‌خانوادگی: ابوالفضل پاسبانی صومعه

آدرس پست الکترونیک (email): A.Pasebanism@Gmail.com

سوابق تحصیلی:

رديف

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

سال اخذ مدرك

محل تحصیل

1

علوم اقتصادی(فیلدهای تخصصی: اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد توسعه، اقتصاد اسلامی

دکتری

1391- 1385

دانشگاه مفيد - موضوع رساله: تحلیل مزد منصفانه

2

علوم اقتصادی

کارشناسی ارشد

1382- 1380

دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه

آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3

علوم اقتصادی

کارشناسی

1377- 1373

دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

4

رياضی فيزيک

ديپلم متوسطه

1373-1369

دبيرستان نمونه دولتی امام صادق (ع) و

شهید مطهری (منطقه 9 تهران)

سوابق پژوهشی:

طرح ها و پروژه‌هایِ پژوهشی:

رديف

عنوان طرح

کارفرما

سمت در طرح

سال

1

ارزيابی و بررسی درجه تمرکز در کالاهای منتخب (يخچال،‌ كاشي، پارچه و ...)

موسسه پژوهشهای بازرگانی

همکار

1378-1377

2

مطالعات اقتصادی اجتماعی ـ طبيعی حوزة بالادست سد کارون 3

شرکت توسعه آب و نیروی ایران

مدير اجرائی بخش اقتصاد و همکار اصلی

1381

3

نگرش تطبيقی در مبانی نظری تئوری عدالت اقتصادی با تأکيد بر نظريات جان رالز، آمارتياسن و سيدمحمدباقر صدر (با راهنمايی دکتردادگر ومشاوره دکتر تمدن)


مسئول طرح (پايان نامه

فوق ليسانس)

1382-1381

4

مطالعات اقتصادی اجتماعی ـ طبيعی حوزه پايين دست و بالادست سدگتوند عليا (شوشتر)

شرکت توسعه آب و نیروی ایران

مدير اجرائی بخش اقتصاد و همکار اصلی

1385-1382

5

مطالعه تطبيقی گمرک جمهوری اسلامی ايران با کشورهای منتخب

گمرک جمهوری اسلامی ایران

همکاراصلی‌ومديراجرايی

1387-1382

6

مأخذ شناسی: رفاه، فقر، عدالت

جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مسئول طرح

1385

7

مکانيزم قيمت گذاری تبليغات محيطی شهر تهران

سازمان زیبا سازی شهر تهران

مسئول طرح

1385-1386

8

استخراج و مقايسه متغير کانونی در نظريه‌های عدالت با تأکيد بر نظريه اسلام

دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

مسئول طرح

1384-1388

9

تدوين مکتوبات استاد دکتر محمدحسين تمدن جهرمی


مسئول طرح

1383 تا كنون

10

نياز به حضور ملاحظات برخاسته از عدالت در نظام تصميم گيري در كشور

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مسئول طرح

1389 در حال

اجرا

11

تحلیلی بر مفهوم مزد منصفانه (رساله دکتری)


مسئول طرح

1389 -1391

12

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

مشاور و ناظر طرح

1390 -1391

گزارشاتِ علمی:

سوابق اجرایی:

سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی:

رديف

عنوان

تاريخ شروع

تاريخ پايان

مدت دوره

نام دانشگاه

رشته دانشجویان

1

اقتصاد اسلامی

1391

1392

دو ترم

دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستان

دکتری اقتصاد

2

اقتصاد ایران

1391

1392

یک ترم

دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستان

فوق لیسانس اقتصاد

3

روشهای تحقیق

1391

1392

یک ترم

دانشگاه علمه طباطبایی

لیسانس مدیریت

4

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی

1388

1389

سه ترم

دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستان - واحد بین المللی چابهار

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

5

اقتصاد اسلامی

1388

1388

یک ترم

دانشگاه دولتی سمنان

کارشناسی علوم اقتصاد

6

نظام های اقتصادی

1389

1390

یک ترم

دانشگاه دولتی زاهدان

کارشناسی-کارشناسی ارشد

7

توسعه اقتصادی

1388

1389

دو ترم

دانشگاه علم و فرهنگ -دانشکده علوم اقتصادی (تهران)

کارشناسی

8

تجارت بین الملل

1387

1388

سه ترم (دو گروه)

دانشکده علمی کاربردی بانک ملت(تهران) - دانشكده علوم اقتصادي(تهران)، دانشگاه دولتی سمنان

کارشناسی علوم اقتصادی ، کارشناسی مدیریت

9

اقتصاد كلان (1 و 2)‌

1383

1388

1385

1388

سه ترم

جهاد دانشگاهي دانشكدة اقتصاد دانشگاه تهران، دانشگاه علم و فرهنگ

آمادگی ارشد، کارشناسی

10

اقتصاد خرد 1

1385

1388

1388

1386

1388

1389

سه ترم

دانشگاه آزاد واحد قزوين ـ دانشکدة مديريت ، صنایع -دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم اقتصادی (تهران) ، دانشگاه پیام نور مهدی شهر

کارشناسی مدیریت، مهندسی صنایع و حسابداری و اقتصاد

11

کليات علم اقتصاد

1385

1386

يک ترم

دانشکده حسابداری نواب قزوين

کاردانی حسابداری

تدریس در کارگاه‌ها:

رديف

عنوان

تاريخ شروع

تاريخ پايان

مدت دوره

نام موسسه

1

کارگاه روش تحقیق تخصصی(پیمایش)

1382

1382

سه روز

پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهي

2

مکالمه زبان انگلیسی

1383

1386

ترمیک

مرکز آموزش زبان جهاد دانشگاهی

3

دوره ICDL

1383

1385

ترمیک

مرکز آموزش کامپیوتر جهاد دانشگاهی

4

فن ترجمه به روش گشتاری

1384

1385

ترمیک

مرکز آموزش زبان جهاد دانشگاهی

5

تامین مالی اسلامی

1387

1387

یک ترم

IIUM

6

بانکداری اسلامی

1387

1387

یک ترم

دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی

تألیفات:

مقالات علمی (ISI ، علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی):

رديف

عنوان

محل ارائه- چاپ

سال

1

متغير کانونی در نظريه‌های عدالت (مشترک با دکتر دادگر)

فصلنامه اقتصاد و جامعه

زمستان 1383

2

خلاصه‌اي از انديشه‌هاي جان رالز (ترجمه)‌

فصلنامۀ علمی تخصصی تكاپو

1383

3

نقد و بررسی کتاب سرگذشت يک علم (اقتصاد)

تکاپو

1382

4

ربط و نسبت نظريه عدالت رالزی با نظريه مطلوبيت باوری

تکاپو

1385

5

آمايش سرزمين و کدامين نظريه عدالت؟

سمينار ملی آمايش سرزمين سازمان مديريت و برنامه ريزی

1385

6

عدالت اقتصادی و موضوع برابری در انديشه‌های سيد محمدباقر صدر

فصلنامه تخصصی دين و اقتصاد

بهار 1386

7

دغدغه های تمدن

چشم اندازهای دانش اقتصاد

زمستان 1386

8

چیستی اساس قاعده مسئولیت در موضوع آثار جانبی؟ (اخلاق،عدالت، اقتصاد)

سمینار ملی اخلاق در اقتصاد

1387

9

The Advantages of Paying Fair Wages as a Human Right

International Workshop, human Rights and Business ,Syracuse Italy

January ,9 -10

2010

10

مقصود از توسعه، توسعۀ عادلانه بوده است.

همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

1389

11

"Child Labor Prohibition: Flexibility or Rigidity?”

International Migration, Women’s Employment, and Child Labor

An International Expert Round Table

January 5, 2011 Louaize, Lebanon

Notre Dame University

12

مصرف تظاهری در آرای تورستین وبلن و موضوع پس انداز (مشترک با دکتر متوسلی)

مجله تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

بهار 1391 شماره 98

13

اقتصاد قانون اساسی و انصاف

مجله سیاست نظری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

1391

14

ابعاد و مشخصه های متغیر کانونی در نظریه عدالت اسلامی(مشترک با دکتر دادگر)

مجله اقتصاد اسلامی

در حال داوری

15

Competition Law in the Labor Market

Comparative Law: Investment, Competition, and Commercial Law in Islam and Other Major Legal Systems

Dushanbe, Tajikistan

August 25-26, 2012

16

مهمترین عوامل مؤثر بر مزد منصفانه در ایران (مشترک با دکتر عبادی)

مجله تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

1391

17

ویژگی های نیروی کار و نقش آنها در مزد منصفانه (مشترک با دکتر عبادی)

مجله نامه مفید

در حال داوری

کتاب:

مقالات چاپ شده در کتابِ مجموعه مقالات یا چکیده مقالات کنفرانس:

شرکت در کنفرانس‌ها، رویدادها و مجامعِ علمی:

ارائه مقالات در سمینارهای داخلی و خارجی:

سخنرانی در مجامع علمی و ...:

- داوری جشنواره کتاب سال دانشجویی و پایان نامه سال دانشجویی

- داوری مقالات دومین همایش ملی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و عدالت، و اولین همایش سرتاسری دانشجویان اقتصاد

- داوری مقالات مجله علمی پژوهش اقتصاد تطبیقی و مجله علمی تخصصی چشم اندازهای دانش اقتصاد

- داوری طرح های پژوهشی و مطالعاتی هولدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

- مشاور پایان نامه های فوق لیسانس در دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستان

افتخارات و تقدیرنامه‌ها:

رديف

عنوان

مؤسسه/سازمان

نام كشور

سال

1

جهاد دانشگاهی دانشکده برگزيده در سال 1383

جهاد دانشگاهی واحد تهران

ايران

1383

2

انجام طرح ملی مقایسه تطبیقی گمرک (برگزاری نشستهای گوناگون با مدیران و کارشناسان گمرکات)

وزارت اقتصاد و سازمان گمرک کشورهای مورد نظر

سفر به کشورهای بلژیک، فرانسه، آلمان و ترکیه

1383

3

شرکت در دوره بانکداریِ اسلامي ، تأمین مالی اسلامی و توسعه اقتصادي

دانشگاه IIUM

سفر به کشور مالزی

1387

4

ارایه مقاله در سمینار بین المللی (حقوق بشر و کسب وکار)

سیراکوزا- سیسیل

سفر به کشور ایتالیا

1388

5

سخنرانی و ارایه مقاله در سمینار تخصصی کار کودکان

دانشگاه نوتردام بیروت

سفر به کشور لبنان

1389

6

شرکت در هفدهمین سمینار و نمایشگاه بین المللی انرژی و محیط زیست

وزارت انرژی ترکیه

سفر به کشور ترکیه (استانبول)

1390

7

شرکت در همایش بین المللی Asia-Pacific Productivity Conference (APPC 2012)

بانکوک

سفر به کشور تایلند

1391

8

شرکت در همایش بین المللی Comparative Law: Investment, Competition, and Commercial Law in Islam and Other Major Legal Systems

دوشنبه

سفر به کشور تاجیکستان

1391

گواهینامه‌ها:

عضویت در انجمن‌های علمی:

مهارت‌ها:

عمومی (کامپیوتر و ... ):

علایق و موارد دیگر با توجه به حوزة تخصصی:

نام:
ایمیل:
* نظر: