کد خبر: ۵۳۲
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۴

رساله دکتری با موضوع «بازنمایی آموزش شهروندی در کتب درسی مدارس ایران» شنبه 21 اسفند در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی دفاع شد.

عزت الله پوریان در این رساله با راهنمایی آقایان دکتر اصغر احمدی و سیدحسین نبوی و مشاورت دکتر ثریا احمدی، همه کتاب های درسی مدارس ایران در سال تحصیلی 94-95 را با هدف شناخت وضعیت بازنمایی پیام های مرتبط با آموزش شهروندی مورد بررسی و تحلیل محتوای کمی قرار داده بود. وی در عین حال از طریق مصاحبه عمقی با معلمین و مولفین کتب درسی، سعی در شناخت فاصله احتمالی بین وضعیت موجود در کتب درسی و تصویر این دو دسته از آن وضعیت داشته است.

در این پژوهش از نظریات «برجسته سازی»، «چارچوب سازی» و «کاشت» برای تبیین یافته ها استفاده شده و در همچنین، جایگاه حق و تکلیف شهروندان در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس یافته های این پژوهش؛ در کتاب های بررسی شده، در مقابل 111 حق شهروندی، 658 تکلیف وجود دارد و مکلف بودن شهروندانو نه صاحب حق بودن آنان- موضوع «برجسته شده» در کتاب های درسی است. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش، نسبت «حق و تکلیف» در کتب درسی با اسناد بالادستی همخوانی ندارد و سیاستگذاران و مؤلفین کتب درسی، کماکان، زن ایرانی را برای تعدادی از مسوولیت ها و نقش های اجتماعی مناسب نمی بینند.

بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه با معلمان و مؤلفین کتب درسی نیز، برخی از معلمین معتقدند نپرداختن به آموزش شهروندی در کتب درسی ناشی از عدم فهم موضوع در آموزش و پرورش و بی اهمیت بودن آن در این وزارت خانه است و این مشکل به محدودیت های خارج از آموزش و پرورش و به سیاست های کلی کشور مربوط است. بر اساس نتایج رساله فوق، به طور کلی به نظر می رسد، معلمان نسبت به کارشناسان دفتر تالیف کتب درسی، تصویر واقعی تری از محتوای کتاب های درسی دارند و تقریبا همه معلمان وضعیت فعلی تعامل مدرسه، خانواده و رسانه را نامناسب ارزیابی کرده و از پر رنگ شدن نقشِ رسانه ها در هراسند.

در جلسه دفاع از رساله دکتری عزت الله پوریان، آقایان دکتر هادی خانیکی و دکتر محمد مهدیزاده و خانم ها دکتر فروزنده جعفرزاده پور و تهمینه شاوردی، داوری رساله را برعهده داشتند.

نام:
ایمیل:
* نظر: