کد خبر: ۵۳۳
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۶

رساله دکتری با موضوع «تحلیل تطبیقی تاریخی دگرگونی کنش ارتباطی، حوزه عمومی، جامعه مدنی و دموکراسی در ایران» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، یکشنبه 24 بهمن ماه با حضور استاد راهنما دکتر هادی خانیکی و استاد مشاور تهمینه شاوردی دفاع شد.

در این پژوهش، پژوهشگر مانا دشتگلی هاشمی، دگرگونی کنش ارتباطی، حوزه عمومی، جامعه مدنی و دموکراسی را در 12 نقطه عطف تاریخیِ فاصله جنبش مشروطه تا انتخابات یازدهم ریاست جمهوری مورد تحلیل تطبیقی تاریخی قرار داده است. این 12 نقطه عطف تاریخی عبارتند از: جنبش مشروطیت در 1285؛ تغییر رژیم از قاجار به پهلوی به دنبال کودتای 1299؛ عزل رضا ‏شاه پهلوی در 1320؛ ملی شدن صعنت نفت در 1329؛ سقوط دولت مصدق در 1332؛ اقدام امینی و تمکین محمدرضا شاه به انجام اصلاحات ‏در اوایل دهه 40؛ تغییر رژیم شاهنشاهی پهلوی به جمهوری اسلامی در انقلاب اسلامی 1357؛ پایان جنگ، شکل گیری دوران سازندگی و ‏درگذشت امام خمینی در سال 1368؛ انتخابات خرداد 1376و شکل گیری جریان اصلاحات؛ انتخابات تیرماه 1384 و روی کار آمدن اصولگرایان؛ ‏انتخابات خرداد 1388 و تنش های سیاسی پس از آن؛ و نهایتا انتخابات خرداد 1392 و شکل گیری جریان اعتدال.

در انجام این پژوهش از تحلیل روایت برای تفسیر تاریخی و از جبر بولی برای تبیین قانونی مقاطع تاریخی استفاده شده است و بر اساس یافته های این پژوهش در فرآیند مشروطیت، کنش ارتباطی و حوزه عمومی؛ در جریان ملی شدن نفت، ‏کنش ارتباطی، حوزه عمومی، جامعه مدنی و دموکراسی؛ در فرآیند انتخابات خرداد 76 و دوران روی کارآمدن اصلاح طلبان، حوزه عمومی و ‏جامعه مدنی؛ و در جریان انتخابات خرداد 92 و دوران ریاست جمهوری یازدهم، کنش ارتباطی، حوزه عمومی و جامعه مدنی، شکل گرفته و ‏قوت داشته اند. در سایر مقاطع و دیگر مفاهیم، ضعف و عدم تحقق شروط علی مشاهده می شود.‏ همچنین این پژوهش مدعی ست شروط علی کنش ارتباطی، حوزه عمومی، جامعه مدنی و نیز شرط علی دیگری تحت عنوانِ ‏تساهل رژیم نسبت به اعمال برخی اصلاحات دموکراتیک، برای تحقق دموکراسی، لازمِ‌ ناکافی اند. ‏

در جلسه دفاع، آقایان دکتر مهدی فرقانی، محمد مهدیزاده، اصغر احمدی و هادی برغمدی داوری رساله را برعهده داشتند


نام:
ایمیل:
* نظر: