کد خبر: ۵۳۸
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۲

رساله دکتری با موضوع «تحلیل انتقادی نظریه‌ی تأثیر نظام استبدادی بر خلقیات ایرانیان» سه شنبه 24 اسفند ماه 1395 در پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات اجتماعی جهادد دانشگاهی دفاع شد.

جواد نظری مقدم این رساله را با راهنمایی دکتر اصغر احمدی و مشاوره دکتر محمدرضا جوادی یگانه و علی اکبر رزمجو انجام داده و داوری این پایان نامه نیز بر عهده آقایان دکتر کاووس سید امامی، مجید بهستانی، حسن آبنیکی و خانم دکتر تهمینه شاوردی بوده است.

این رساله با تمرکز بر فتوّت نامه ها و سفرنامه های داخلی و خارجی به عنوان مراجع استنادی خود، به طرح رویه ای مخالف رویه های تبیینی موجود در مورد خلقیات ایرانیان پرداخته است. بر اساس این پژوهش خلقیات مفروض برای ایرانیان که در آثار کسانی نظیر رضاقلی، بازرگان و... به آن اشاره شده با شواهد برگرفته از این منابع استنادی در تقابل قرار دارند. دلیل این امر نیز تمرکز تحقیقات پیشین بر فراروایتهایی نظیر استبداد شرقی بوده است که شکل دهنده سوگیری ارزشی آنهاست.

در این جلسه دکتر جواد نظری مقدم با تاکید بر اینکه نباید بر تمایز میان شرق و غرب دامن بزتیم گفت: لازم است تا تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شد تا بتوانیم تبیین عقب ماندگی در توسعه را در جایی خارج از خلقیات ایرانیان جستجو کنیم؛ چرا که به عقیده به زعم من و بر اساس این پژوهش، خلقیات مقوّم توسعه در جامعه ما وجود داشته و دارد.

در پایان جلسه، داوران داخلی و خارجی،این رساله را با درجه عالی مورد پذیرش قرار داده و آقای نظری مقدم موفق به اخذ مدرک دکتری شد.

نام:
ایمیل:
* نظر: