کد خبر: ۵۴۹
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۷
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه کارگاه «بررسی و سنجش هویت فردی ایرانیان» چهارشنبه 25 بهمن ماه 1395، با سخنرانی دکتر محمد سلگی، دکتر بهرام صالح و آقای حسین حیدری برگزار شد. در این کارگاه ابتدا مسئول طرح جناب آقای دکتر محمد سلگی در خصوص مسئله هویت فردی در جامعه ایران و ضرورت پرداختن به آن مباحثی را مطرح نمودند و سپس به رویکردهای نظری و مفاهیم مطرح در این حوزه پرداختند. در ادامه نیز آقای دکتر بهرام صالح در خصوص شاخص های هویت فردی و نحوه شاخص سازی توضیحاتی ارائه نمودند. روش تحقیق و نحوه جمع آوری اطلاعات و استخراج نتایج و یافته ها توسط آقای حسین حیدری از دیگران همکاران طرح ارائه شد. در پایان مدیر طرح و همکاران برخی از اهم یافته ها و دستاوردهای مورد تبیین و تحلیل قرار دادند. شایان ذکر است که روش این پژوهش، پیمایش و ابزار آن پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان 18 سال به بالا در 6 استان توسعه یافته، در حال توسعه و محروم کشور را دربر گرفته است. نشست «بررسی و سنجش هویت فردی» با حضور علاقمندان به این حوزه و در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد.

نام:
ایمیل:
* نظر: