به‌روز شده در: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵
کد خبر: ۵۶
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۲

باسمه تعالی

CV

تاریخ ویرایش

نام و نام‌خانوادگی: محمد جواد چيت ‌ساز

آدرس پست الکترونیک (email): ‌j.chitsaz@gmail.com

سوابق تحصیلی:

1. كارشناسي ارشد جامعه‌شناسي 1375 دانشگاه تربيت مدرس

2. تحصيلات حوزوي (خارج فقه و اصول) حوزه علميه قم

سوابق پژوهشی:

طرح ها و پروژه‌هایِ پژوهشی:

رديف

عنوان گزارش

سال اجرا

نوع طرح

سفارش دهنده يا كارفرما


بنيادي

کاربردي

توسعه اي

يا فني1

"بررسي دلايل و موانع مشاركت شهروندان در انتخابات رياست جمهوري (طرح ملي)

مدير پروژه

ارديبهشت 84P

وزارت كشور


2

"بررسي مصاديق مفاسد اجتماعي از ديدگاه شهروندان تهراني"

مسئول طرح

تابستان 82


P


معاونت اجتماعي نيروي انتظامي


3

"نظرسنجي از مسافران شركت رجاء «پاييز 1382"

مسئول طرح

دي 82


P


شركت راه آهن (رجا)


4

"بررسي گسست نسلي در ايران"

مسئول طرح

1384


P


كميسيون مشورتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي


5

"بحران هويت دختران در ايران"

مسئول طرح

زمستان 84


P


مركز مشاركت زنان


6

"بررسي اولويتهاي فعاليت فرهنگي در دانشگاهها بر اساس اسناد مرتبط با سياستگذاري كلان فرهنگي"

مسئول طرح

83P

دانشگاه صنعتي اصفهان


7

"زنان و آموزش عالي"

مسئول طرح

80


P


كميسيون مشورتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي


8

"بررسي وضعيت ارتباط دو نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي"

مسئول طرح

85P

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي


9

طرح "بررسي نقش بسيج خواهران در

سلا مت و امنيت جامعه"

مجري دوم

86


P


نيروي مقاومت بسيج


10

"بررسي مشكلات حقوقي زنان كشاورز"-

همكار طرح

85


P


جهاد كشاورزي


11

"بررسي تغييرات فرهنگي شهر تهران"

همكار طرح
P

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي


12

بررسي روند مطبوعات حوزوي در سال 1377- (مسئول طرح)

ارديبهشت 79


P


مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها وزارت ارشاد


13

بررسي روند مطبوعات حوزوي در سال 1378-( مسئول طرح )

اسفند 79


P


مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها وزارت ارشاد


14

گفتمان حوزه در چهل سال اخير(مطالعه موردي نشريات حوزوي 1337 تا 1376 )- (مسئول طرح)

مرداد 78P

مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها وزارت ارشاد


15

فراتحليل پژوهشهاي انجام شده در حوزه هويت ديني وملي (مسئول طرح)

1387


P


آموزش و پرورش


16

تدوين سند توسعه استاني جوانان (استان فارس ) (مسئول طرح)

1387


P


سازمان ملي جوانان


17

تدوين سند توسعه استاني جوانان (استان سيستان و بلوچستان (مسئول طرح)

1387P

سازمان ملي جوانان


18

بررسي رفتارهاي ونداليستي در شهر تهران

(مسئول طرح)

1389


P


شهرداري تهران


19

برسي فرهنگ عمومي استان همدان

(مسئول طرح)

1387P

استانداري همدان


20

بررسي روابط نسلي در ايران (پيمايش ملي)

(مسئول طرح)

1387P

سازمان ملي جوانان


21

ارزيابي فرهنگي اجتماعي تملك واحداث بزرگراه آيه الله سعيدي

(مسئول طرح)

1390P

شهرداري تهران


22

بررسي اعتماد مردم و مسئولين به سازمان بازرسي

(مسئول طرح)

1390P

سازمان بازرسي كل كشور


23

شيوع شناسي اعتياد در كشور (طرح ملي )

(همكار اصلي )

1390P

ستاد مبارزه با مواد مخدر


سوابق اجرایی:

رديف

نام و آدرس سازمان يا مؤسسه محل خدمت

نوع فعاليت

سمت

پژوهشي

آموزشي

اجرايي

1

پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي، خ دانشگاه، خ شهيد نظري، پلاك 89

Pهيات علمي پژوهشگاه

2

مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها ـ وزارت ارشاد ، خ شهيد بهشتي، خ پاكستان، كوچه سوم

Pكارشناس نشريات ديني

3

دبير خانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

Pكارشناس كميسيون مشورتي

سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی:

رديف

عنوان دروس مورد تدريس

نام مؤسسه يا دانشگاه

شهر

كشور

1

نهاد خانواده در اسلام و ايران

دانشگاه آزاد

رودهن

ايران

2

كارگاه روش تحقيق

پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي

تهران

ايران

3

كارگاه روش تحقيق پيمايشي

پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي

تهران

ايران

تألیفات:

مقالات علمی (ISI ، علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی):

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه

مشخصات نشريه

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

سال

شماره

تاريخ انتشار

ماه

سال

1

نظري بر فصلنامه نقد و نظر

فصلنامه نمايه پژوهش

77

5و6

بهار تابستان

77

محمد جواد چيت ساز

2

بررسي محتوايي فصلنامه حوزه و دانشگاه

فصلنامه نمايه پژوهش

77

7و8

پاييز

زمستان

77

محمد جواد چيت ساز

3

دانش‌آموختگان آموزش عالي و اشتغال

فصلنامه پژوهش

78

1

پاييز

زمستان

78

محمد جواد چيت ساز

4

بازشناسي مفاهيم نسل و شكاف نسلي

فصلنامه جوانان و مناسبات نسلي

86

1

بهار

تابستان


محمد جواد چيت ساز

5

بررسي وضعيت ارتباطي نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي

فرهنگ و علم

87

1

بهار


محمد جواد چيت ساز، احمد قماشچي

6

نگاهي به پديده گسست نسل­ها (گسست نسلي در ايران، افسانه يا واقعيت)

كتاب مجموعه مقالات

82

-

-

-

محمد جواد چيت ساز

7

هويت درايران (هويت ديني جوانان ايراني )

كتاب مجموعه مقالات

83

-

-

-

محمد جواد چيت ساز

8

دين و هويت (جامعه ايراني ،هويت ديني و چالشهاي آن)

كتاب مجموعه مقالات

85

-

-

-

محمد جواد چيت ساز

9

حوزه هاي علميه و مطبوعات

فصلنامه پژوهش و حوزه

87

-

-

87

محمد جواد چيت ساز

10

نقش بسيج خواهران در سلامت و امنيت جامعه

فصلنامه مطالعات بسيج

88

42

-

88

قبادي/چيت ساز

11

مقياسهاي دينداري در ايران ؛مسايل و مشكلات

كتاب مجموعه مقالات

88

36

-

88

محمد جواد چيت ساز

12

مشكلات اقتصادي،اجتماعي و حقوقي زنان كشاورز از ديدگاه مسئولين ترويج روستايي

مجله تحقيقات زنان

89

اول

بهار و تابستان

89

تهمينه شاوردي/

محمد جواد چيت ساز

13

درآمدي بر اخلاق اجتماعي در ايرانيان

كتاب مجموعه مقالات

8989

محمد جواد چيت ساز

کتاب:

مقالات چاپ شده در کتابِ مجموعه مقالات یا چکیده مقالات کنفرانس:

رديف

عنوان مقاله

عنوان کنفرانس

محل برگزاري کنفرانس

تاريخ

اسامي همکاران به ترتيب الويت

(شامل نام متقاضي)
1

بيكاري دانش‌آموختگان آموزش عالي

همايش بررسي مسايل و مشكلات دانش آموختگان آموزش عالي

تهران

خرداد1379

محمد جواد چيت ساز


2

مروري بر مفاهيم نسل و گسست نسلي

(فراتحليل پژوهشهاي حوزه مناسبات نسلي)

همايش ملي مناسبات نسلي در ايران ،ابعاد و عوامل گسست و پيوند نسلي

تهران

خرداد1383

محمد جواد چيت ساز


3

شريعتي و تئوري بازگشت به خويشتن

بازشناسي انديشه هاي دكتر شريعتي

مشهد

1379

محمد جواد چيت ساز


4

نسل سوم و هويت ديني: گسست يا پيوند

هويت ايراني مفاهيم ،مولفه ها و راهبردها

تهران

1383

محمد جواد چيت ساز


5

دين وتوسعه

همايش بين المللي رويكرد فرهنگي به جغرافيا بستري بري گفتگوي تمدنها

مشهد

1379

محمد جواد چيت ساز


6

مهاجرت در تهران و برخي پيامدهاي آن

همايش توسعه و ضد توسعه در تهران

تهران

1380

محمد جواد چيت ساز


شرکت در کنفرانس‌ها، رویدادها و مجامعِ علمی:

ارائه مقالات در سمینارهای داخلی و خارجی:

سخنرانی در مجامع علمی و ...:

افتخارات و تقدیرنامه‌ها:

گواهینامه‌ها:

عضویت در انجمن‌های علمی:

مهارت‌ها:

عمومی (کامپیوتر و ... ):

علایق و موارد دیگر با توجه به حوزة تخصصی:

نام:
ایمیل:
* نظر: