به‌روز شده در: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۲
کد خبر: ۵۹
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۱

بسمه تعالی

الهم کل ولیک الفرج

رزومـــه

نام نام خانوادگی: حمید رضا بابایی

فرزند: بهرامعلی

شماره شناسنامه: 143211

صادره از : تهران

تاریخ تولد: 1352

سوابق آموزشی:

دکتری:

رشته تحصیلی : Community Development

دانشگاه محل تحصیل : University Putra Malaysia (UPM)

سال ورود : 1386

نوع سیستم: درس و تز

عنوان پایان نامه: سرمایه اجتماعی و راهکارهای توسعه و توانمند سازی حاشیه نشینان شهر تهران

کارشناسی ارشد:

رشته تحصیلی : پژوهشگری اجتماعی

دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

سال ورود : 1377

سال اخذ مدرک: 1380

نوع سیستم: درس و تز

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر در تضادهای ارزشی و نمود آن در نگرش و رفتارهای دانش آموزان شهر تهران

کارشناسی :

رشته تحصیلی : خدمات اجتماعی

دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شاهد

سال ورود : 1372

سال اخذ مدرک: 1376

نوع سیستم: درس و تز

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر در نگرش و گرایش دانش آموزان به فرهنگ غربی

دیپلم:

رشته تحصیلی : اقتصاد اجتماعی

محل تحصیل : شهرستان ابهر

سال اخذ مدرک: 1371

مقالات :

1. Bonding, Bridging, and Linking Social Capital and Psychological Empowerment among Squatter Settlements in Tehran, Iran.

Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill

Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR), 2012; 2(2):109-112 (ISI Indexed Journal, ISSN: 2090-4304 (Print)).

2. Bonding, Bridging, and Linking Social Capital and Empowerment among Squatter Settlements in Tehran, Iran.

Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill

World Applied Sciences Journal 17 (1): 119-126, 2012, (ISI Indexed Journal, ISSN: 1818-4952)

3. Gender Differences in Social Capital and Empowerment: A Case Study of Squatter Settlements.

Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill

Archive of Sciences Journal (ISI, Impact Factor: 0.474), Springer

4. Social Capital and Human Development: A Meta-Analysis in Iran.

Hamidreza Babaei, Amir Hossein Zomorrodian, Sarjit S. Gill, Nobaya Ahmad, Leila Falahati

Journal of American Science 2011;7(6):194-197, (ISI Indexed Journal, ISSN: 1545-1003).

5. Ethnic and Gender Differences in Financial Management among College Students.

Leila Falahati, Hamidreza Babaei, Laily Hj. Paim.

Journal of American Science, 2011;7(6):1189-1192, (ISI Indexed Journal, ISSN: 1545-1003).

6. Status Inconsistency of Women: A study in Hamadan, Iran

Hamidreza Babaei, Amir Hossein Zomorrodian, Sarjit S. Gill, Leila Falahati.

Journal of American Science 2011; 7(6):767-774, (ISI Indexed Journal, ISSN: 1545-1003).

کنفرانس ها:

1. Gender Differences in Bonding, Bridging and Linking Social Capital and Empowerment: A Case Study of Squatter Settlements

Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill

International Gender Conference, 14-15 March, 2012, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

2. The Mediating Role of Participation on Bonding, Bridging and Linking Social Capital and Empowerment Toward Community Development, a Study Among Squatter Settlements in Tehran Iran

Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill

International Seminar on Community Development (SAPKO2012), 7th–9th April 2012, Kuala Terengganu, Malaysia.

3. Social Capital and Psychological Assets: a Mediating effect of Participation among Squatter Settlements in Tehran, Iran

Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill

3rd World Conference on Psychology (WCPCG) 2012

09th – 12th May 2012, Ankara University & Near East University, Turkey, Published in Procedia-Social and Behavioral Journal by ELSEVIER

مقالات در پروسه انتشار

1. A Comparative Study of Bonding, Bridging and Linking Social Capital among Squatter Settlements in Tehran, Iran: A Case Study of Bagh-e-Azari and Islamabad

Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill

Journal of Urban Studies (ISI, Impact Factor: 1.513), SAGE

2. The Mediating Role of Participation on Bonding, Bridging and Linking Social Capital and Financial Assets: A Study among Squatter Settlements in Tehran Iran

Hamidreza Babaei, Nobaya Ahmad, Sarjit S. Gill

World Applied Science journal (ISI)

3. Quantitative Models for Participation Evaluation in Community Development: A theoretical Review

Amir Hossein Zomorrodian, Asnarulkhadi Abu Samah, Hamidreza Babaei, Sarjit S. Gill

The Life Science Journal (ISI, Impact Factor: 0.185),

فعالیت های پژوهشی:

· طرح ملی ساختاری و راهبردی توسعه اجتماعی استان همدان – کارفرما : وزارت کشور- 1382

· بررسی جامعه شناختی پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان شهری و روستایی استان همدان – کارفرما : سازمان مدیریت و برنامه ریزی – 1383

· عوامل مرتبط با مشارکتهای مردمی در آموزش و پرورش و راه های افزایش آن در استان همدان، کارفرما: آموزش و پرورش استان همدان، همکار اصلی طرح، 1383

· بررسی موانع تشکیل تعاونی ها توسط فارغ التحصیلان استان همدان- کارفرما : وزارت تعاون – 1382

· بررسی عوامل موثر در کنش اجتماعی شهروندان کرجی – کارفرما : شهرداری کرج – اجرا : مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران واحد تربیت معلم- مدیر طرح – 1385

· بررسی انتظارات دانشجویان از نهادهای فرهنگی دانشگاه – شورای فرهنگی دانشگاه تربیت معلم- مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران واحد تربیت معلم- مدیر طرح – 1384

· بررسی نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم – شورای فرهنگی دانشگاه تربیت معلم- مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران واحد تربیت معلم- مدیر طرح – 1384

· اجرای طرح های پژوهشی در غرب استان تهران – کار فرما : سازمان امنیتی کشور

· اجرای بیش از بیست طرح پژوهشی و افکار سنجی در استان همدان و استان تهران در هکاری با مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران

· دبیر علمی و عضو هیئت علمی کنفرانس ملی "الگوهای مصرف" استان زنجان

· برگزاری طرح ملی ارزشها و نگرش ها – استان زنجان

· طرح جامع بررسی وضعیت تشکل های مردمی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران (با تاکید بر سرمایه اجتماعی(، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، استان تهران، مجری طرح، 1389

تالیفات:

- آموزهای جهانی پیامبر اعظم (ص) برای انسان معاصر – نویسندگان: حمید رضا بابایی - ابوالقاسم قاسمپور ، در دست چاپ.

فعالیت ها اجرایی:

· دانشگاه علمی و کاربردی:

- معاون فرهنگی دانشگاه علمی و کاربردی شماره 2 تهران – 1385 لغایت 1387

- تدریس درس مبانی جامعه شناسی – 1386 لغایت 1387

· جهاد دانشگاهی:

- معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد تربیت معلم – 1382 لغایت 1387

- معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان همدان - 1380 لغایت 1382

- معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان زنجان – 1378 لغایت 1379

· دانشگاه تربیت مدرس:

- مسئول پژوهش های فرهنگی دانشگاه (حوزه معاونت فرهنگی) – 1375 لغایت 1376

· بهزیستی شهرستان ابهر:

- کارشناس ارشد امور اجتماعی و مددکار اجتماعی – 1376 لغایت 1378

- پایشگر ارشد 3 شهرستان استان زنجان : ابهر ، خرمدره ، خدابنده – 1376 لغایت 1378

· صدا و سیما:

- کارشناس ارشد مسائل اجتماعی و امور جوانان و مشاور مدیر کل صدا و سیمای استان همدان – 1380 لغایت 1382

· خبرگذاری دانشجویان ایران (ایسنا):

- مسئول راه اندازی خبرگذاری ایسنا استان زنجان – 1379

- مسئول خبرگذاری ایسنا استان همدان – 1380 لغایت 1382

- مسئول خبرگذاری ایسنا دانشگاه تربیت معلم و منطقه غرب استان تهران – 1383 لغایت 1387

· مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا):

· مسئول مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران استان همدان و مسئول هماهنگی غرب کشور – 1380 لغایت 1382

· مسئول مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران دانشگاه تربیت معلم و منطقه غرب استان تهران – 1383 لغایت 1387

· سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی:

· مسئول سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان همدان 1380 لغایت 1382

· مسئول سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم با چاپ بیش از 50 عنوان کتاب دانشگاهی – 1383 لغایت 1387

· عضو و نماینده معاونین فرهنگی سراسر کشور در شورای سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی 1383 - 1387

· عضو اصلی صندوق سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی 1383 لغایت 1387

همکاری ، تدوین و نظارت در فعالیت های شاخص فرهنگی کشور:

- موسس و دبیر کانون علمی و فرهنگی ایثار – مالزی (مصوب و زیر نظر مشاور امور ایثارگران وزیر علوم تحقیقات و فن آوری)

- مسئول امور ایثارگران سفارت جمهوری اسلامی ایران – مالزی

- همکاری در تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی رایزنی فرهنگی مالزی – سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

- عضو اصلی هیئت محبان رسول – مالزی

- عضو تشکل هیات مذهبی مالزی

- ایجاد هسته های علمی و پژوهشی

- ایجاد دبیرخانه دائمی نیایش دانشجویان ایران در جهاددانشگاهی و برگزاری سلسله مسابقات نیایش دانشجویان ایران

- برگزاری سلسله مسابقات اندیشه شناسی حضرت امام خمینی (ره) "آفتاب در آینه" ویژه دانشجویان سراسر کشور

- دبیر فرهنگی ومسئول برپایی نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی جهادهای دانشگاهی سراسر کشوردر کنگره هفتم فرهنگی کشور

- دبیر کنگره ادبی ، هنری و فرهنگی عاشورا"نگاه سرخ"

- مسئول دانشجویی کنگره بزرگ عاشورا – بنیاد شهید انقلاب اسلامی

- دبیر سلسله نشست های علمی دانشگاه تربیت معلم

- و .........

نام:
ایمیل:
* نظر: