به‌روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۸
کد خبر: ۶۰
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۵

باسمه تعالی

CV

تاریخ ویرایش

نام و نام‌خانوادگی: علي رنجبركي

آدرس پست الکترونیک (email): A.Ranjbaraki@Gmail.com

سوابق تحصیلی:

1. ديپلم رشته رياضي و فيزيك از دبيرستان شهداي انقلاب تهران ،سال 1376

2. کارشناس رشته علوم اقتصاد نظری از دانشگاه مفيد قم، سال 1380

3. کارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادی از دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1382

4. دکترای تخصصی اقتصاد در گرايش اقتصاد توسعه و اقتصادسنجي از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران, سال 1389

سوابق پژوهشی:

طرح ها و پروژه‌هایِ پژوهشی:

رديف

عنوان طرح تحقيقاتي

سازمان سفارش دهنده

سمت در طرح

1

بررسی رابطه همگرايي بلندمدت بين رشداقتصادی و توزيع درآمد در ايران طی دوره 80-1347

دانشگاه فردوسي مشهد

(پايان نامه كارشناسي ارشد)

مسئول طرح

2

طرح جامع گردشگری استان سمنان

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

مسئول بخش اقتصادي

3

رشداقتصادی و آزادی اقتصادی در اسلام

سازمان تبليغات اسلامي مشهد

همكار اصلي

5

نوآوری مالی و گسترش بازار مالی در ايران

پژوهشکده امور اقتصادی ودارايي

همكار اصلي

6

راهکارهای ارتقاء اجرای ماليات بر ارزش افزوده در ايران

دفتر ماليات بر ارزش افزوده

همكار اصلي

7

بررسي زيربخش‌هاي كشاورزي و چگونگي راه‌اندازي صندوق‌هاي غيردولتي، تعداد و اندازه آنها در هر زيربخش

وزارت جهاد كشاورزي

همكار اصلي

8

هزينه مبادله و رقابت پذيري اقتصاد ايران در فرآيند جهاني شدن بررسي موردي هزينه مبادله زنجيره عرضه محصولات كشاورزي منتخب

جهاد دانشگاهي

همكار اصلي

9

بررسی کاربردپذيری اوراق بهادار شناور در بازار مالی ايران

پژوهشکده امور اقتصادی ودارايي

مجري پروژه

10

بررسی و تحلیل روند تحول قیمت محصولات معدنی و صنایع معدنی در بازارهای داخلی و خارجی و انجام مطالعات بازار شناسی و پیش بینی چگونگی تغییرات عرضه و تقاضا و قیمتها

سازمان نوسازي و توسعه معادن و صنايع معدني وزارت صنايع

مجري تحقيق

11

بررسي عملكرد تجاري مناطق آزاد تجاري كشور

سازمان بازرسي كل كشور

همكار اصلي

12

بررسي وضعيت واردات ميوه در كشور

سازمان بازرسي كل كشور

همكار اصلي

13

موضوعاتی انتخابی در حوزه علوم انسانی و توسعه فناوری

جهاد دانشگاهي

مجري تحقيق

14

پیش درآمدی بر نقش فرهنگ در توسعه فناوری

جهاد دانشگاهي

مجري تحقيق

15

ممیزی علم بانکداری اسلامی

معاونت فناوری ریاست جمهوری

مجری تحقیق

16

چالش های فرهنگی و سیاسی جهاد اقتصادی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

مجری تحقیق

17

فرا تحليل مطالعات تجربي و نظري صورت گرفته در زمينه سرمايه گذاري خارجي در ايران و جهان 89-1379

مرکز مطالعات و بررسيهاي اقتصادي- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

مجری تحقیق

18

بهبود رقابت پذيري با استفاده از تجارت الكترونيك: مطالعه موردي صنایع نساجی استان اصفهان

جهاد دانشگاهي

مجري تحقيق

19

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رقابت پذیری بخش صنعت

دانشگاه آزاد اسلامی (رساله دکتری)

مجری تحقیق

سوابق اجرایی:

1. عضو هيئت علمي پاره وقت گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر 84-1382

2. عضو هيئت علمي پاره وقت گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوین شهر 91-1386

3. كارشناس ارشد و ناظر علمي دفتر توسعه روستايي، وزارت جهادكشاورزي، 86-1384

4. محقق و كارشناس گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي، 1385

5. عضو هيئت علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي، 1386 تاكنون

6. مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي، بهمن ماه 1386 -1389

7. سرپرست پژوهشكده علوم توسعه, پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي، 1391

8. ناظر علمي موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی، وزارت جهادكشاورزي، 1388 تاکنون

تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی:

1. مشاركت در تدريس اقتصادسنجي كارشناسي در دانشگاه فردوسي مشهد ، گروه اقتصاد، 1381

2. مشاركت در تدريس اقتصاد خرد وكلان كارشناسي در دانشگاه فردوسي مشهد ، گروه اقتصاد، 1381

3. تدريس اقتصاد بخش عمومي 1و2 كارشناسي دانشگاه آزاد واحد خميني شهر اصفهان، 84-1382

4. تدريس تجارت بين الملل كارشناسي دانشگاه آزاد واحد خميني شهر اصفهان، 84-1383

5. تدريس ماليه بين الملل كارشناسي دانشگاه آزاد واحد خميني شهر اصفهان، 1384

6. تدريس اقتصاد خرد كارشناسي دانشگاه آزاد واحد قزوين ، 1386و 1387 و 1390

7. تدريس اقتصاد كلان كارشناسي دانشگاه آزاد واحد قزوين ، 1386 و 1389

8. تدریس مالیه عمومی و تبیین خط مش دولت كارشناسي دانشگاه آزاد واحد قزوين ، 1389 و1387

9. تدریس مبانی اقتصاد کارشناسی ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, 1390 و 1391

10. تدریس اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, 1390 و 1391

تألیفات:

مقالات علمی (ISI ، علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی):

Ø مقاله "رشد اقتصادی و توزيع درآمد در ايران ", با همكاري آقاي دكتر مهدوي عادلي، فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشکده امور اقتصادی و دارايي, زمستان 1384

Ø مقاله " نقش اوراق بهادار شناور در توسعه نظام مالی ایران" ارایه شده در کنفرانس بین المللی "تامین مالی اسلامی"، تهران-دانشگاه شریف، 1386

Ø مقاله " پیامدهای اجرای مالیات بر ارزش افزوده و زمینه سازی برای اجرای موفقیت امیز ان در ایران" , فصلنامه مجلس و پژوهش, 1386

Ø مقاله " تحلیل نهادی چگونگی اثرگذاری فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT بر رقابت‌پذيري بخش های صنعتی ايران", سلسله همایش‏های ملي تجارت و اقتصاد الکترونیکی, 1390

Ø مقاله " عوامل موثر برتوسعه كاربرد تجارت الكترونيك در شركت هاي نساجي و توليد پوشاك استان اصفهان" ، با همكاري محمد رضا اسكندريان, فصلنامه علمي - پژوهشي مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، در حال ارزيابي نهايي

Ø مقاله " اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT بر رقابت‌پذيري صنايع ايران (85-1379) " با همكاري محمدرضا شريف آزاده, فصلنامه علمي - پژوهشي اقتصاد و تجارت نوين, پذيرفته شده و درحال چاپ

Ø مقاله " نقش تجارت الکترونیک در رقابت پذيري و بهره وري صنایع نساجی و توليدپوشاك ايران (1386-1375)"، فصلنامه علمي - پژوهشي اقتصاد و تجارت نوين, پذيرفته شده و درحال چاپ

کتاب:

- کتاب جهاد اقتصادی, با همکاری اسماعیل عاکفی وفروزنده جعفرزاده پور, جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران, 1390

- کتاب توليد ملي, سرمايه و كار ايراني, با همکاری اسماعیل عاکفی و تهمينه شاه‌وردي, جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران, 1391.

شرکت در کنفرانس‌ها، رویدادها و مجامعِ علمی:

- مقاله " توريسم الکترونيکی " ارايه شده در همايش بين المللی " تجارت الکترونيکی " دانشگاه آزاد اسلامی واحد نيشابور

- مقاله " مقايسه ساختار بازار بازرگاني خارجي محصول زعفران ايران با كشورهاي اسپانيا و يونان" ارایه شده در سومین همایش زعفران طلای سرخ استان خراسان جنوبی ، آبان 1386

- مقاله " تحليل نقش جريان اطلاعات در رقابت پذيري زنجيره عرضه كشمش" با همکاری هادي اميري و رضا بوستاني ارائه شده در اولين همايش بين المللي لجستيك و زنجيره تامين،1386

مقاله " آینده شناسی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثرات آن بر اقتصاد", سلسله همایش‏های ملي تجارت و اقتصاد الکترونیکی,1390

- مقاله " جایگاه علوم انسانی در تدوین الگوی پیشرفت و توسعه کشور", اولین همایش بین المللی علوم انسانی در ایران, 1389

مهارت‌ها:

· آشنايي كامل با دوره راهبري كامپيوتر (Windows)

· آشنايي كامل با دوره اپراتوري كامپيوتر (Word – Excel –PowerPoint)

· آشنايي كامل با اينترنت و موتورها جستجو

· آشنايي كامل با نرم‌افزارهاي تجزيه و تحليل اقتصادسنجي MicrofitEviews-

· آشنايي با نرم‌افزارهاي تجزيه و تحليل اماري SPSS

· تسلط كامل بر زبان تخصصي اقتصاد

نام:
ایمیل:
* نظر: