به‌روز شده در: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۲
کد خبر: ۶۲
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۶

بسمه تعالی

شناسنامه علمی - پژوهشی

q مشخصات فردی:

نام ونام خانوادگي: ايرج قاسمي

تاريخ تولد:1344

محل تولد: يزد

شغل: عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

q سوابق تحصيلي:

مقطع

رشته تحصيلي

دانشگاه

كشور

كارشناسي

برنامه‏ريزي اجتماعي

علامه طباطبايي

ايران

كارشناسي ارشد

شهرسازي

دانشگاه تهران

ايران

دكتري

برنامه ريزي شهري

دانشگاه تهران

ايران

q عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

الگوي بهینه نظام استقرار بنادر صيادي استان هرمزگان

q عنوان رساله دکتری :

پیامدهای فضایی کالبدی چالش مدرنیته و مدرنیزاسیون در شهر تهران: 1368 تا 1388

q تاليفات:

1- برنامه‌ریزی کالبدی حوزه‌های گردشگری روستایی، انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 1388

2- با پیش‌کسوتان شهرسازی ایران (مجموعه مصاحبه تخصصی)، انتشارات فرهنگ صبا، 1390

3- برنامه‌ريزي و توسعه منطقه‌اي: تئوريها و تكنيكها (ویراستاری فنی) (1380). انتشارات خوشبين، تهران

4- ارزيابي نظام مديريت پيشنهاد، تهيه و تصويب و اجراي طرح‌هاي ناحيه‌اي، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (چاپ محدود)

5- تاریخ اجتماعی – فرهنگی مناطق نفت‌خیز جنوب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی (زیر چاپ)

6- اقتصاد نفت در نفت‌خیز جنوب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی (زیر چاپ)

7- ادبیات و فرهنگ مناطق نفت‌خیز جنوب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی (زیر چاپ)

q مقالات:

1- ساماندهی و مكان‌يابي مراکز خدمات بازاریابی و بازارچه‌هاي عمده‌فروشي (ارائه و چاپ)، ششمین كنفرانس ملی شيلات، آذر 1375

2- بندر صیادی: تعاریف و کارکردها، مجله دفتر صيد، شماره 25 ، آذر و دی 1374

3- بندرگاهی تمیزتر داشته باشیم، (ترجمه)، مجله دفتر صید شماره 27، 1375

4- ساماندهي سكونتگاههاي روستايي از انديشه تا عمل، فصلنامه مسكن و انقلاب - شماره 98 تابستان 1381

5- تاثير اجراي ناقص مترو بر ساختار شهر تهران، مجله شهرداريها، سال پنجم، شماه 50

6- آسيب‌شناسي مديريت طرحهاي كالبدي ناحيه‌اي، مجموعه مقالات همايش سياستها و مديريت برنامه‌هاي رشد و توسعه در ايران تهران– اسفند1382، جلد پنجم: مديريت و برنامه‌ريزي توسعه، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1384

7- نقش مراكز محله در ایجاد روابط بين نسلها، ارائه شده به همايش مناسبات نسلي، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، 1383

8- نقش مرکز محله در پیوند بین نسل‌ها، همایش علمی – کاربردی توسعه محله‌ای، چشم‌انداز توسعه پایدار شهر تهران، 1384

9- سفر به شهري كوچك در بلاد كوير فصلنامه شهرساز، سال دوم، شماره 2-3

10- الزامات مداخله در بافت هاي روستايي و توسعه گردشگري، مجله آبادی شماره 59 تابستان 1387

11- بررسی نقش شهرکهای صنعتی در توسعه روستایی، چاپ در مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه روستایی ایران، دیماه 1386

12- بررسی تاریخ تاثیر نفت بر ساختار اجتماعی مناطق نفت‌خیز جنوب، ارائه شده در همایش بین‌المللی صد سال نفت در ایران، آبان 1387

13- نفت و تحولات شهرسازی و معماری در شهرهای نفتی جنوب، پیش همایش چهارم همایش بین‌المللس صد سال نفت در ایران، تیرماه 1387

14- بازخوانی برنامه‌های توسعه روستایی در ایران، مجله علمی – پژوهشی جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، شماره اول

15- مدل‌سازی معادلات ساختاری در برنامه‌ریزی شهری، نشریه سپهر، شماره 76

16- منظر دوگانه شهری در روستا شهرهای زلزله‌زده: نمونه موردی شهر آب‌بر، پذیرفته شده برای چاپ در مجموعه مقالات همایش ملی منظر شهری، آذر 1389

17- Major Challenges of Iranian Rural Communities for Achieving Sustainable Development, American Journal of Agricultural and Biological Sciences 3 (4): 724-728, 2008.

18- الگوی برنامه‌ریزی خدمات گردشگری: ابزار مدرنیزاسیون در روستاهای دارای جاذبه، پذیرش به صورت سخنرانی در همایش بین‌المللی توسعه روستایی، دانشگاه زاهدان، بهمن 1390

19- نقش همسازي سنت و مدرنیته در توسعه گردشگری روستايي: نمونه موردي: روستاي حجيج، پذیرش به صورت سخنرانی در همایش بین‌المللی توسعه روستایی، دانشگاه زاهدان، بهمن 1390

20- بازخوانی چالش‌های سنت و مدرنیته و پیامدهای فضایی - کالبدی آن (نمونه موردی منطقه 12 تهران)، ارائه شده در همایش بین‌المللی طراحی شهری از نظر تا عمل، دانشگاه کردستان، اردیبهشت 1391

21- نقش وقف در برنامه‌های توسعه و عمران شهری، پذیرفته شده برای جاپ در مجله شهرهای ایرانی اسلامی

22- پیامدهای مدرنیزاسیون در بافت فرسوده شهر تهران، مجله علمی – پژوهشی راهبرد (پذیرفته شده و در نوبت چاپ)

23- پیامد مدرنیزاسیون در سازمان فضایی و عملکرد بازار تهران، مجله علمی – پژوهشی شهر ایرانی اسلامی، شماره 10

24- پهنه‌بندی شهر تهران بر اساس شاخص‌های اجتماعی جمعیتی مدرنیته، مجله علمی پژوهشی پژوهشهای شهری و منطقه‌ای، دانشگاه اصفهان، (پذیرفته شده و در نوبت چاپ)

q سخنرانی‌ها و نشستهای علمی:

1. مجری و سخنران: نشستهای علمی نقد و ارزیابی مدیریت طرحهای کالبدی در ایران (با حضور دکتر رهنمایی، دکتر مطوف، مرحوم مهندس خاقان، دکتر احمدی)، 1384

2. سخنرانی با عنوان: الگوهای نوین شهرسازی و مهندسی عمران، سخنرانی در دانشگاه کاشان، آذر 1385

3. سخنرانی با عنوان: انعطاف‌پذیری در برخورد با بافت فرسوده شهری نمونه موردی کاشان، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران 1388

4. سخنرانی با عنوان: برنامه ریزی کالبدی حوزه‌های گردشگری روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

5. سخنرانی با عنوان: برنامه‌ریزی فضایی و برنامه ریزی گردشگری ، درس سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

6. شرکت در نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، دفتر مقام معظم رهبری، 1389 با حضور نخبگان علمی کشور

7. سخنرانی با عنوان: شهر و مدرنیته، در انجمن علمی جامعه‌شناسی ایران اسفند 1391

q فعالیتهای آموزشی

-‌ تدریس درس طرح شهرسازی در دوره کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز نیمسال اول 93-92

-‌ تدریس درس طراحی و کاربرد بانک اطلاعات شهری در دوره کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز نیمسال اول 93-92

-‌ تدریس درس تکنیک‌های برنامه‌ریز در دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم، دانشگاه علم و فرهنگ نیمسال اول 93-92

- تدريس دروس برنامه‌ریز شهری در گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس از سال 1391

- تدريس دروس جامعه‌شناسی شهری در گروه کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز در سال 1389

- تدريس درس برنامه‌ریزی توریسم در رشته علوم اجتماعی / برنامه‌ریزی دانشکده علوم اجتماعی تهران 1389

- تدريس دروس زیر در گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز از سال 1381


-‌ برنامه‌ريزي شهري 3 واحد

- برنامه‌ريزي روستايي 3 واحد

- تكنيكهاي برنامه‌ريزي 3 واحد

- اصول توسعه و عمران 3 واحد

- ارزشیابی طرحها و برنامه‌ها 3 واحد

- تئوریهای برنامه‌ریزی 3 واحد

- برنامه‌ریزی اجتماعی 2 واحد


- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی با موضوع شهر الکترونیک در دانشگاه آزاد مرکز

- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی با موضوع نقش سرمایه اجتماعی در احیاء بافت فرسوده در دانشگاه آزاد مرکز

- تدریس واحد مدیریت و برنامه‌ریزی بنادر صیادی در واحد علمی کاربردی شیلات ایران در بوشهر 1375

- تدریس مدیریت و برنامه ریزی ویژه مدیران صید شیلات، 1375

- تدریس مشترک دوره مدیریت بنادر ماهیگیری با نماینده فائو (OM PRAKASH)

- تدوین کارگاه آموزشی روش تحقیق ویژه پژوهشگران بنیاد شهید

q طرحهای پژوهشي:

عنوان پروژه

سال

کارفرما

سمت

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با رویکرد مشارکتی

1391

جهاد دانشگاهی

مدیر یروژه

ارزیابی طرح تفکیک اراضی روستایی

1391

بنیاد مسکن

مدیر یروژه

تدوین تاریخ یکصد ساله نفت در مناطق نفت خیز جنوب

1390

مناطق نفت‌خیز جنوب

مدیر یروژه

بازنگري در رويكرد نظري بافت فرسوده شهري

1389

جهاد دانشگاهی

مدير پروژه

ضوابط و مقررات توزيع رانت زمين در شهر تهران

1387

جهاد دانشگاهی

مدير پروژه

راهکارهای ارتقاء هویت شهروندی در تهران

1388

شهرداری تهران

کارشناس

برنامه‌ريزي كالبدي حوزه‌هاي گردشگري روستايي

1387

بنیاد مسکن

مدير پروژه

تدوین برنامه راهیردی – ساختاری گردشگری استان کرمان

1388

سازمان میراث استان

مسئول تلفیق

ارزیابی نظام مديريت پيشنهاد، تهيه و تصويب طرح‏هاي ناحيه‏اي

1385

سازمان برنامه

مدير پروژه

مطالعه نحوه تجهيز فني شهرداريهاي كشور

1381

سازمان شهرداریها

مدير فني

تدوین استانداردهای کیفی مسکن روستایی

1385

بنیاد مسکن

مسئول تلفیق

تدوین نظام جامع آموزش دهیاریها

1384

سازمان شهرداریها

مسئول تلفیق

مطالعات تدوين ضوابط مكان‏يابي و طراحي مزارع پرورش ميگو

1387

شیلات ایران

مدير فنی

تدوین برنامه راهبردی احیاء و باززنده‌سازی بافت باارزش کاشان

1383

شهرداری کاشان

مدير پروژه

تدوین برنامه راهبردی احیاء و باززنده سازی بافت باارزش بروجرد

1385

شهرداری

مدير پروژه

بررسي روشها و مکان‌یابی حفاظت منابع آبزيان در شمال كشور

1381

شیلات ایران

مدير پروژه

q طرحهای مطالعاتی حرفه‌ای:

عنوان پروژه

سال

کارفرما

سمت

برنامه‌ريزي و مكانيابي هنرستانهاي صنايع دريايي كشور

1375

شیلات ایران

مدير فني

طرح ساماندهي فضا وسكونتگاههاي روستايي شهرستانهاي دير، دشتي، كنگان، دشتستان، گناوه، ديلم، بوشهر

1378

بنیاد مسکن بوشهر

مدير پروژه

طرح ساماندهي فضا وسكونتگاههاي روستايي شهرستان اردل، فارسان

1377

بنیاد مسکن چهارمحال

مدير پروژه

طرح ساماندهي فضا وسكونتگاههاي روستايي شهرستان فسا

1379

بنیاد مسکن فارس

مدير پروژه

طرح ساماندهي فضا وسكونتگاههاي روستايي شهرستان علي‌آباد

1378

بنیاد مسکن گرگان

مدير پروژه

طرح جامع شهرستان استهبان

1378

مسکن و شهرسازی

همكار پروژه

طرح جامع شهرستان داراب

1377

مسکن و شهرسازی

همكار پروژه

مطالعات جامع شيلات جنوب كشور

1377

شیلات ایران

مدير گروه

طرح جامع شهرهاي اردكان و ميبد

1378

مسکن و شهرسازی

مدير پروژه

طرح هادي شهرهاي سفيد دشت، جونقان و كيان از استان چهارمحال

1381

استانداری

مدير پروژه

طرح هادي شهرهاي ندوشن و ديهوك از استان یزد

1385

استانداری

مدير پروژه

طراحي سايت گردشگري و توريستي تونل اول كوهرنگ

1384

سازمان میراث استان

مدير پروژه

طرح جامع شهر قیدار از استان زنجان

1388

مسکن و شهرسازی

مدير پروژه

طرح جامع شهر اصلاندوز از استان اردبیل

1388

مسکن و شهرسازی

مدير پروژه

طرح جامع - تفصيلي شهرهای زرین‌آباد، ماه‌نشان، سجاس، گرماب، هیدج و صائین‌قلعه از استان زنجان

1388

مسکن و شهرسازی

مدير پروژه

طرح تفصيلي شهر اصلاندوز از استان اردبیل

1388

مسکن و شهرسازی

مدير پروژه

طرح جامع - تفصيلي شهرهای پرندک و زاویه از استان مرکزی

1388

مسکن و شهرسازی

مدير پروژه

طرح تعیین محدوده بافت فرسوده شهر دندی

1388

شهرداری دندی

مشاور

طراحی شهری محور بنی هاشم در منطقه 4 تهران

1389

شهرداری تهران

مدیر پروژه

طرح تعیین حریم و محدوده شهر شمشک

1391

شهرداری شمشک

مدیر پروژه

q سوابق اجرایی:

1. همکاری در کمیته تحقیق اداره کل ثبت احوال استان یزد، 1367

2. فعاليت‌ در وزارت‌ جهاد سازندگي‌ ـ كميته آموزش روستائيان‌، از سال‌ 1365 تا 1368 در زمينه ارزيابي فعاليتهاي‌ آموزشي‌ و ترويجي‌.

3. فعاليت‌ در شركت‌ سهامي‌ شيلات‌ ايران‌ ـ معاونت‌ صيد و امور صيادان‌ از سال‌ 1370 تا 1374 به عنوان‌ مسئول‌ اداره‌ آموزش، مسئول اداره بنادر و سرپرست اداره كل‌.

4. عضو کمیته فنی تصویب طرحهای بنادر صیادی در شیلات ایران از 1371 تا 1374

5. مدير گروه شهرسازي در مهندسین مشاور از سال 1376 تا 1381

6. عضو كميته علمي كنفرانس چهارم شيلات ايران‌

7. عضو كميته علمي همايش ملي مرزها

8. عضو شوراي علمي پژوهشگده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي از فروردين 1382 تا 1391

9. مدير گروه برنامه‏ريزي شهري و منطقه‏اي پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي از فروردين 1382 تا 1384

10. عضو کمیته تدوین قانون جامع شهرسازی، 1385

11. سرپرست معاونت آموزشي پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي از سال 1384 تا 1387

12. عضو کمیته علمی اولین جشنواره انتخاب برترین‌های پژوهش در حوزه مدیریت شهری تهران، آذر 1386

13. عضو شورای سیاستگذاری طرحهای پژوهشی صد سال نفت در ایران، 1387

14. سرپرست پژوهشكده علوم توسعه در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي از سال 1387 تا 1390

q آموزشهای گذرانده شده

1. دوره آموزشی کامپیوتر ویژه مدیران، 40 ساعت

2. دوره آموزشی GIS مقدماتی به مدت 30 ساعت

3. کارگاه آموزشی ساز و کارها و شیوه‌های شهرسازانه تفکیک اراضی 16 ساعت

4. کارگاه آموزشی روش‌ تحقیق، 10 ساعت

5. کارگاه آموزشی نگاهی به تجربیات جهان در حوزه اثرگذاری و اثرپذیری فناوری و علوم انسانی 2 ساعت

6. کارگاه آموزشی انسان‌شناسی، 15 ساعت

7. کارگاه آموزشی اصول نگارش گزارشهای راهبردی، 4 ساعت

8. کارگاه آموزشی نحوه استفاده از بانک اطلاعات علمی SID ، 3 ساعت

9. دوره آموزشی و داراي مدرك آموزش ايزو 9003 ويرايش 2008

q عضویت در مجامع حرفه‏اي:

1- عضو نظام مهندسي ساختمان استان تهران

2- عضو جامعه مهندسان شهرساز ایران

3- داراي پروانه اشتغال به كار شهرسازي پايه 2

q توانمندي حرفه‏اي:

توانايي كار با انواع نرم‌افزارهاي OFFICE , MSPROJECT , AUTOCAD, GIS, SPSS

q تماس:

محل کار: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی :خیابان انقلاب – خیابان ابوریحان – خیابان وحید نظری شماره 47 - 66410159

E_mail: i_ghasemi@ut.ac.ir

I_ghasemi@yahoo.com

نام:
ایمیل:
* نظر: