به‌روز شده در: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵
کد خبر: ۶۴
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۱

باسمه تعالی

CV

تاریخ ویرایش

نام و نام‌خانوادگی: علي قنبري برزيان

آدرس پست الکترونیک (email): qanbari20@yahoo.com

سوابق تحصیلی: دكتري جامعه‌شناسي مسايل اجتماعي ايران، دانشگاه تهران 1389

سوابق پژوهشی:

طرح ها و پروژه‌هایِ پژوهشی:

1. بررسی مصرف کالاهای فرهنگی در مناطق روستایی،مجری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،مجری استان زنجان 1380

2. بررسي نیازهای اجتماعی و فرهنگی جوانان مناطق روستایی گیلان،استانداری گیلان 1375

3. بررسي خشونت خانگي عليه زنان(اهواز) ، وزارت كشورمجري استاني 1381

4. بررسي خشونت خانگي عليه زنان(ياسوج) ، وزارت كشورمجري استاني 1381

5. بررسي مفاسد اجتماعي از نگاه مردم ،ناجا همكار اصلي 1383

6. بررسي نيازهاي اجتماعي جوانان ،استانداري خوزستان،مجري 1379

7. 8بررسي راههاي همراه سازي عمومي در پديده كودكان خياباني ، دانشگاه علوم بهزيستی و توان بخشي همكار اصلي 1382

8. بررسي اعتماد دانشجويان نسبت به حكومت و نهادهاي آن ،موسسه ملي افكار سنجي،مجري 1383

9. بررسي عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي جوانان تهران ،سازمان ملي جوانان مجري 1383

10. بررسي ارزشها و نگرشهاي دانشجويان دختر دانشگاههاي علوم پزشكي ، وزارت بهداشت و درمان، مجري1383

11. بررسي وضعيت اجتماعي و فرهگي تاسيس سد كارون 3، وزارت نيرو ،همكار 1382

12. بررسي ابعاد هويت ملي ايرانيان ، دفتر طرحهاي ملي وزارت ارشاد ، 1382 مجري

13. نظر سنجي از عملكرد نيروي انتظامي، ناجا ،مجري استاني خوزستان 1379

14. سنجش و بررسي ابعاد هويت ملي ايرانيان(نمونه موردی شهر تهران) ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ، 1384 مجري

15. بررسی تطبيقی روابط نسلی در ایران وجهان،سازمان ملی جوانان،1385مجری مشترک

16. روشهای ارتقای کمی و کیفی نشریات بسیح دانشجویی،سازمان تحقیقات بسیج 1385 مجری 1385

17. ارزشیابی تحقیقات انجام شده موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی ،1386 ،مجری

18. نگاهي به آينده تحولات هويت ملي در ايران، دفتر تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت،مجري 1387

19. بررسي روابط با جنس مخالف در دانشگاههاي ايران،معاونت فرهنگي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، مجري 1387

20. سنجش شاخص هاي حيطه حاكميت براي ارزيابي عدالت در شهر تهران،معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري،همكار اصلي تهران 1388

21. بررسي ناهنجاري هاي رفتاري و اخلاقي دانش آموزان با تاكيد بر نقش بسيج سازمان تحقیقات بسیج،مجري 1390

22. شيوع شناسي مصرف مواد مخدر در ميان شهروندان جمهوري اسلامي ايران،ستاد مبارزه با مواد مخدر 1391

گزارشاتِ علمی:

سوابق اجرایی:

سمت و نوع كار

نام مؤسسه

شهر و كشورهيأت علمي

پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي-مديرگروه روان شناسي جتماعي

تهران -ايران


پژوهشگر

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ـ تهران

تهران -ايران


كارشناس مركز پژوهشهاي مجلس

مركز پژوهشهاي مجلس

تهران -ايران


همكاري پژوهشي سازمان بازرسي

مديريت سنجش سلامت اداري

تهران -ايران


سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی:

روش تحقيق،مباني جامعه شناسي،كاربرد spssدر علوم اجتماعي،آسيب شناسي اجتماعي،نظريه هاي جامعه شناسي ،جامعه شناسي هويت و...

تدریس در کارگاه‌ها:

تألیفات:

مقالات علمی (ISI ، علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی):

1. بررسي نيازهاي اجتماعي جوانان ،فصلنامه شوراي فرهنگ عمومي ،شماره 26و 27 -1380

2. خرده فرهنگ عمومي و مشاركت چاپ شده در كتاب مجموعه مقالات دولت و مردم ،جلد 2 وزارت ارشاد،1380

3. هويت ملي مولفه ها و چالشهاي آن چاپ شده در مجموعه مقالات"بحران هويت در ايران" پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي 1383

4. روابط نسلها در ايران به روايت پيمايشهاي ملي ، كند و كاوها 1389

5. سرمايه اجتماعي و رسانه ها ، ملي ارايه شده در سمينار رفاه اجتماعي و سرمايه اجتماعي 1382

6. بررسي وضعيت اعتياد در ايران ،ارايه شده در سمينار آسيب شناسي مسائل اجتماعي ايران،1381

7. شوراي دانش آموزي بستر مشاركت و پويش اجتماعي ،معاونت آموزشي وزارت آموزش و پرورش با همكاري سيد ضياء هاشمي1382

8. سيماي توسعه انساني در ايران معاونت پژوهشي صدا و سيما 1380

9. جهاني شدن ماهيت و اثرات آن بر جامعه ايراني، معاونت پژوهشي صدا و سيما 1381

10. گفتمانهاي هويت ملي و جهاني شدن پژوهشنامه هويت ملي و جهاني شدن دفتر تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص 1388

11. ظهورات جهاني شدن و دين پژوهشنامه دين و جهاني شدن دفتر تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص 1388

12. هويت ملي و سرزمين،ارايه شده در همايش سازگاري عناصر هويت ملي و ديني 1387

13. بررسي موانع فرهنگي توسعه در ايران فصلنامه دنا 1381

14. ونداليسم ،درامدي بر خشونت در فوتبال در ايران ، معاونت پژوهشي صدا و سيما -1380

15. هويت ديني و مديريت شهري با تاكيد بر سرمايه اجتماعي،شهرداري تهران 1388

16. قدرت هويت ملي ايرانيان،فصلنامه مطالعات ملي شماره 48،1390

17. گرايش به ارزشهاي جهاني شدن در ميان اعراب خوزستان 1391،مجموعه مقالات

18. ارزشهاي جهاني شدن و عرب زبانان ايراني،فصلنامه پژوهش علوم اجتماعي،1389

19. پذيرش ارزشهاي جهاني در ميان اعراب خوزستان،فصلنامه موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي 1391،

کتاب:

مقالات چاپ شده در کتابِ مجموعه مقالات یا چکیده مقالات کنفرانس:

1. بررسی ترتب نظام ارزشی در جامعه ایرانی، ،مجمع تشخیص مصلت نظام،1387

2. ترجمه کتابreaserch method in social science در دست چاپ

3. ترجمه كتاب sociology of ethnicity در دست چاپ

4. مولفه هاي هويت ايراني،1391،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

شرکت در کنفرانس‌ها، رویدادها و مجامعِ علمی:

ارائه مقالات در سمینارهای داخلی و خارجی:

سخنرانی در مجامع علمی و ...:

افتخارات و تقدیرنامه‌ها:

گواهینامه‌ها:

عضویت در انجمن‌های علمی:

مهارت‌ها:

عمومی (کامپیوتر و ... ):

علایق و موارد دیگر با توجه به حوزة تخصصی:

نام:
ایمیل:
* نظر: