به‌روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۸
کد خبر: ۶۷
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۰

باسمه تعالی

CV

تاریخ ویرایش

نام و نام‌خانوادگی: بخشعلی قنبری

آدرس پست الکترونیک (email): ghanbari768@yahoo.com

سوابق تحصیلی:

مدرک

محل تحصيل

رشته تحصيلي

تاريخ اخذ مدرك

معدل

لیسانس

دانشگاه تهران

الهیات ادیان وعرفان

1370

16

فوق لیسانس

دانشگاه تهران

الهیات ادیان وعرفان

1375

16

دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

الهیات ادیان وعرفان

1385


سوابق پژوهشی:

طرح ها و پروژه‌هایِ پژوهشی:

رديف

عنوان

موضوع طرح

محل اجرا( کار فرما )

زمان اجرا

1

نقد و بررسي اصلاح ديني در مسيحيت

نقد وبررسي اصلاح ديني در مسيحيت

سازمان تبليغات اسلامي

1376-1377

2

نگرش علمي به دين

بررسي رهيافت هاي مختلف به دين

سازمان تبليغات اسلامي

1/12/77 1/7/78

3

معرفي مذهب حنفي

مذهب حنفي

سازمان تبليغات اسلامي

1376-1377

4

معرفي فرقه اسماعيله

اسماعيله

مجمع جهاني اهل بيت

21/12/77 1/3/78

5

فرهنگ ايثار شهادت در سيره ائمه اطهار(ع)

شهادت

بنياد شهيد

1383-1385

6

رابطه انسان وخدا در نظر عارفان مسلمان

رابطه انسان وخدا

پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي

1/4/83 30/2/86

7

تاليف كتاب حكمت و معنويت

عرفان، خودشناسي و پاسخگويي در نهج‌­ ا­لبلاغه

دفتر نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها

23/3/83 1/4/83

8

مديريت هيأت داوران گروه دين و فلسفه

ارزيابي پايان نامه‌هاي دانشجويي

جهاد دانشگاهي

1/1/83 1/4/88

9

بحرانهاي انسان معاصروراه حل آن دركتاب وسنت

بحرانهای انسان معاصر

سازمان ملی جوانان


گزارشاتِ علمی:

سوابق اجرایی:

عنوان

سازمان/ نهاد

تاريخ

1

سر پرست اداره کل بررسی اسلامی

سازمان تبلیغات اسلامی

1376-1378

2

سرپرست گروه الاهیات و معارف اسلامی

پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

1385/1380

3

عضو شورای علمی پژوهشگاه

پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

1385/1380

4

عضو شورای علمی گروه الاهیات

پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

1380- ادامه دارد

5

عضو شورای علمی گروه دین

مرکز جهانی شدن وزارت علوم

1390- ادامه دارد

6

عضو هیئت داوران کتاب سال

وزارت ارشاد اسلامی

1390/1388

سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی:

الف) آموزش رسمی

تاریخ

1

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

1380- ادامه دارد

2

دانشگاه مذاهب

1380- ادامه دارد

3

دانشکده علوم حدیث

1387- ادامه دارد

تدریس در کارگاه‌ها:

ب ) آموزش های کارگاهی و فرهنگی

1

تدریس نهج البلاغه به مدت 20 سال در مراکز فرهنگی

2

مدیریت در نهج البلاغه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

3

اخلاق اداری وزارت ارتباطات و شهرداریهای تهران

4

نماز در سیره و سنت شهرداریهای تهران

5

اخلاق اداری بنیاد شهید

6

اخلاق عرفان بنیاد شهید

7

بحرانهای انسان معاصر و تأثير آنها در ميزان بهره وري بنیاد شهید

تألیفات:

مقالات علمی (ISI ، علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی):

رديف

عنوان مقاله

مجله

تاريخ و شماره مجله

1

تحليل نگرش مولوي درباره پيامبر اعظم (ص)

پژوهش زبان و ادبیات فارسي علمي-پژوهشي (دولتی )

پاییز و زمستان 1386 ش 9

2

بررسی مفهوم رابطه انسان و خدا در مثنوی

نامه الاهيات علمي-پژوهشي(آزاد)


3

راه‌هاي ايجاد رابطه انسان و خدا

پژوهشنامه‌ي اديان

علمي-پژوهشي(دولتی آزاد )

بهار وتابستان 1386ش 10

4

اخلاق عرفاني سلبی به روایت ترزا آویلایی و مولوی

پژوهشنامه‌ي اديان

علمي-پژوهشي(دولتی آزاد )

پاییز و زمستان 1388 ش 6

5

شخینا در قباله مشترك با خانم فاطمه مهديه

پژوهشنامه‌ي اديان

علمي-پژوهشي(دولتی آزاد )


6

بررسی مقایسه ای دژ درون و دژ هوش ربا

مطالعات عرفان

علمی پژوهشی (دولتی )


7

خاستگاه اطوار و سرشت انسان در مثنوی

پژوهش زبان و ادبیات فارسی

علمی پژوهشی (دولتی )

زمستان 1388 ش 15

8

رنج تنهایی در مثنوی

پژوهش زبان و ادبیات فارسی

علمی پژوهشی (دولتی )

تابستان90 ش21

9

درآمدی بر روانشناسی دین

نامه الاهیات علمی پژوهشی


10

روانشناسی دین به روایت ویلیام جیمز

نامه الاهیات علمی پژوهشی


11

شیطان در مثنوی

نامه الاهیات علمی پژوهشی


12

قلب در نهج البلاغه

علوم انساني دانشگاه سمنان)- علمي وترويجي


13

اميد؛ مولفه اساسي به زيستي

علوم انساني (دانشگاه سمنان)- علمي وترويجي


14

نگاه عرفاني مولانا به عاشورا

دانشگاه اسلامي علمي وپژوهشی

زمستان 1381 سال 6 ش61

15

آفتاب در آینه( خدابه روایت ترزا آویلایی و مولوی)

آینه میراث علمي وترويجي


مقالات علمي تخصصي


1

نطق بي بيان (بررسي تجربه هاي عرفاني مولوي در مثنوي)

دوفصلنامه پ‍‍ژوهشي اسلام پژوهي

1384 ش 1

2

حلقه پيوند(بازخواني وحدت گوهري نسلها درمثنوي)

همايش مناسبات نسلي در ايران

1383

3

آئينه مهر علي (منزلت وجايگاه حضرت فاطمه نزدعلي به روايت نهج البلاغه)

هلال نيلي (ويژه نامه)

مرداد 1381 تبريز

4

پرسش وپرسشگري در نهج ا­لبلاغه

بصائر (ماهنامه)

1378

5

عوامل رواني در غيبت (تفسير خ140 نهج‌البلاغه)

بصائر (ماهنامه)

1375

6

مذهب مالكي ؛ تاريخچه و علل ظهور (قسمت اول)

بصائر (ماهنامه)

1376

7

از خودبيگانگي در چشم اندازهاي مختلف

مباني نظري هويت و بحران هويت (مجموعه مقالات)

1383

8

پيوند نسلها و نفسها در نهج البلاغه

نگاهي به پديده گست نسلي (مجموعه مقالات)

1382

9

وحدت گوهري انسان‌ها در مثنوي

نگاهي به پديده گسست نسلي (مجموعه مقالات)

1382

10

پيوند نسلي در عرفان با تاكيد بر آراي مولوي

خلاصه مقالات همايش ملي مناسبات نسلي در ايران

30دي و 1بهمن1383

12

شهادت در عرفان

شهود

زمستان 81

13

رمضان ؛ ديالكتيك گناه و توبه

بشري


14

درك حضور: نماز در نگاه مولوي

دو فصل نامه اسلام پژوهي، علمي تخصصي

بهار و تابستان 1385، شماره 2

15

نيايش‌هاي چهارگانه ترزا آويلايي

هفت آسمان علمي تخصصي

زمستان 1385، شماره 31

16

نگاهي به زندگي و عرفان ترزا آويلايي

عرفان ايران (مجموعه مقالات)

پاييز و زمستان1384 شماره 25-26

17

عشق روحانی(مقاله) ترزا آویلایی،(ترجمه)

مجله حکمت و معرفت


18

تسليم

دايرة المعارف بزرگ اسلامي

20/12/85

19

حاتم اصم

دايرة المعارف بزرگ اسلامي20

حزقيل(ع)

دانشنامه جهان اسلام21

سليمان(ع)

دانشنامه جهان اسلام22

زكريا(ع)

دانشنامه جهان اسلام23

عزلت، ترزا آويلايي ،(ترجمه)

مجله حکمت و معرفت24

نظريه تلفيق دز تربيت از نظر غزالي

مجموعه غزالي پژوهي

وزارت ارشاد اسلامي 1389


25

غزالي و كنفوسيوس در حوزه اخلاق

بشري

کتاب:

رديف

عنوان

موضوع

ناشر

سال نشر

شركت در جشنواره

رتبه كسب شده

نوبت چاپ

1

راهنماي پژوهش در نهج‌ا­­­لبلاغه

روش تحقيق در نهج‌البلاغه

به ديد

1376

¾


اول

2

فلسفه عاشورا از انديشمندان مسلمان

قيام عاشورا

چاپ و نشر بين‌الملل س.ت.ا

1379

معلمان مولف

سوم

اول

3

در مصاف تند باد

عرفان مولوي

برسات

1379

¾


اول

4

ما و ما

خود يافتگي و خود باختگي

برسات

1380

¾


اول

5

حكمت و معنويت

عرفان و شناخت خود

معارف

1382

¾


اول

6

درآمدی بر زندگی وعرفان عین االقضات


زير چاپ

7

درآمدی بر زندگی وعرفان شمس تبریزی


زير چاپ

مقالات چاپ شده در کتابِ مجموعه مقالات یا چکیده مقالات کنفرانس:

رديف

عنوان مقاله

مجله

تاريخ و شماره مجله

1

نقد و بررسی اسراف در قرآن و احادیث2

نقد و بررسی قرآن و کتاب مقدس3

معرفي «آئين كشورداري از ديدگاه علي (ع)»

كتاب دفتر آفتاب (مجموعه مقالات)

زمستان 81

4

معرفي «يازده مجلس پيرامون عهدنامه مالك اشتر»

كتاب دفتر آفتاب (مجموعه مقالات)

زمستان 81

5

معرفي «امام علي ازنگاه دانشوران»

كتاب دفتر آفتاب (مجموعه مقالات)

زمستان 81

6

معرفي كتاب «امام علي صداي عدالت انسان»

كتاب دفتر آفتاب (مجموعه مقالات)

زمستان 81

7

معرفي وبررسي «دانشنامه امام علي (ع)»

كتاب ماه ودين علمي تخصصي

زمستان 81

8

معرفي وبررسي «موسوعه الامام علي (ع)»

كتاب ماه ودين علمي تخصصي

خرداد و تير 1381 ش 57-56

9

معرفي و بررسي «ارزيابي انقلاب امام حسين (ع)»

كتاب ماه ودين علمي تخصصي

فروردين 1381 ش 54-53

10

معرفي و بررسي «انسان و اديان »

كتاب ماه ودين علمي تخصصي

تير ومرداد 1381 ش 46-45

11

معرفي و بررسي «درآمدي به جامعه شناسي دين»

كتاب ماه ودين علمي تخصصي

آذر 1381 ش62

12

معرفي «الفتوح»

دفتر آفتاب(مجموعه مقالات)

زمستان 1381

13

معرفي وبررسي «ترجمه گوياي نهج البلاغه»

دفتر آفتاب(مجموعه مقالات)

زمستان 1381

14

معرفي «ترجمه و شرح نهج البلاغه مرحوم جعفري»

دفتر آفتاب(مجموعه مقالات)

زمستان 1381

15

معرفي «ترجمه و شرح نهج البلاغه فيض الاسلام»

دفتر آفتاب(مجموعه مقالات)

زمستان 1381

16

معرفي «ترجمه وشرح تنبيه الغافلين (كاشاني)»

دفتر آفتاب(مجموعه مقالات)

زمستان 1381

17

معرفي «جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد»

دفتر آفتاب(مجموعه مقالات)

زمستان 1381

18

معرفي و بررسي «چشمه خورشيد»

دفتر آفتاب(مجموعه مقالات)

زمستان 1381

19

معرفی و نقد عدالت و ذکر20

معرفي و بررسي «ترجمه نهج البلاغه شهيدي»

دفتر آفتاب(مجموعه مقالات)

زمستان 1381

21

معرفي و بررسي«ترجمه و شرح نهج البلاغه عزيزالله جويني»

دفتر آفتاب(مجموعه مقالات)

زمستان 1381

22

بررسي «دين و نگرش نوين»

كتاب ماه دين علمي تخصصي

1378

23

معرفي و بررسي «نهج الصباغة في شرح نهج البلاغه»

کتاب ماه دين علمي تخصصي

1379

24

معرفی و نقد در سایه سار نهج البلاغه

کتاب ماه دين علمي تخصصي


25

خروش بر يك رفتار (معرفي نامه 45 نهج‌البلاغه)

كتاب ماه دين علمي تخصصي

1378

26

معرفي و بررسي «امام حسين در جامعه ارغواني»

كتاب ماه دين علمي تخصصي

1380

27

معرفي و بررسي «جستارهايي در فلسفه دين»

كتاب ماه دين علمي تخصصي

1380

28

معرفی و بررسی ساحت های معنوی ادیان جهان

كتاب ماه دين علمي تخصصي


29

معرفي و بررسي «ارزيابي انقلاب امام حسين»

كتاب ماه دين علمي تخصصي

1381

30

بررسي كتاب عرفان مسيحي وبودايي (Mysticism; Christian Buddhist)

كتاب ماه دين علمي تخصصي

1383

31

بررسي گزينه مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه

بشری


32

معرفي «دين هاي چيني»

كتاب ماه دين علمي تخصصي

1383

33

معرفي و بررسي «راهنماي اديان»

كتاب ماه دین علمي تخصصي


34

معرفي و بررسي «تساهل در تاريخ انديشه غرب

كتاب ماه دين علمي تخصصي

1383

35

انسان و اديان

کتاب ماه دین علمي تخصصي


36

معرفي و بررسي «دين هاي ژاپني »

كتاب ماه دين علمي تخصصي

1383

37

معرفي و بررسي «دفتر عقل وآئينه عشق»

كتاب‌ها وپژوهشگران برتر (مجموعه مقالات)

1383

38

معرفي و بررسي «عرفي شدن در تجربه مسيحي واسلامي»

كتاب‌ها وپژوهشگران برتر (مجموعه مقالات)

1383

شرکت در کنفرانس‌ها، رویدادها و مجامعِ علمی:

ارائه مقالات در سمینارهای داخلی و خارجی:

رديف

عنوان

موضوع

نوبت چاپ

سال

وضعيت

1

كاخ درون

عرفان ترزازير چاپ

2

طریقت كمال

سلوک عملی عرفانزير چاپ

سخنرانی در مجامع علمی و ...:

افتخارات و تقدیرنامه‌ها:

رديف

عنوان

محل

سال

رتبه

1

كتاب فلسفه عاشورا

آموزش و پرورش

1381

سوم

2

پژوهشگر نمونه

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

1381

اول

3

مقاله مباني كلامي انقلاب اسلامي

نهاد نمايندگي (جشنواره ربع قرن انقلاب اسلامي)

1382

اول

گواهینامه‌ها:

عضویت در انجمن‌های علمی:

مهارت‌ها:

عمومی (کامپیوتر و ... ):

علایق و موارد دیگر با توجه به حوزة تخصصی:

رديف

عنوان

مركز علمي

دانشجو

مقطع تحصیلی

رشته

تاريخ

راهنمايي

مشاوره

داوري

1

تاريخ قباله تا قرن14


فاطمه مهديه

كارشناسي ارشد

اديان و عرفان

1389

*2

ترجمه

دانشگاه آزاد تهران مركزي

شير محمدي

"

"×


3

حديث در عرفان

دانشگاه آزاد تهران مركزي

نرگس سهامي

"

""
×

4

اسطوره شناسي آخرالزمان


اقدس رهنمايي فرد

"

"
×

5


دانشگاه آزاد تهران مركزي

نورايي

کارشناسی ارشد

ادیان وعرفان×

1

6

نجات بخشي در قرآن و عهد عتيق


عطيه مسعود شهاهي

"

"
×

7

ولايت از ديدگاه عرفاني متقدم تا قرن هفتم

دانشگاه آزاد تهران شمال

مرجان بوترابي

"

"×


8

معرفی و بررسی فرقه پیتیسم pietismو نقش آن در تحولات اقتصادی قرن شانزدهم وهفدهم میلادی

دانشگاه آزاد تهران مركزي

سید علی کاظمی

"

"


×9

مقدمه نقد وبررسی کتابsaint francis of assistاثر Jacques Legoff(قدیس فرانسوا آسیزی)از ص 1الی 70

دانشگاه آزاد تهران مركزي

زهرا موذنی لیمودهی

"

"×


10

نجات انسان در نهج البلاغه و عصر جدید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

اکرم امانی

"

"×


11

اخلاق فردی در عهد عتیق و نهج البلاغه

دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات

رباب روحی

"

ادیان وعرفان تطبیقی×


12

بررسی مقایسه ای عرفان عین القضات همدانی وکاترین جنوایی

دانشگاه آزاد تهران شمال

زهرا باقری

"

ادیان وعرفان×


13

نجات بخشي در قرآن و عهد عتيق


عطيه مسعود شهاهي


×

14

ولايت از ديدگاه عرفاني متقدم تا قرن هفتم

دانشگاه آزاد تهران شمال

مرجان بوترابي

"
×


15

بررسی تطبیقی جایگاه زن در قرآن با عهد جدید

دانشگاه آزاد تهران شمال

نفیسه طاهری

"

"×


16

مقایسه عشق از دیدگاه مولانا وکاترین سی انائی

دانشگاه آزاد تهران شمال

مرضیه خاکساری

"

"


×17

ترجمه­وتحقیق­کتاب تاریخ مختصر آیین شینستو فصل سوم وچهارم

دانشگاه آزاد تهران مرکزی

محمد رضا جانقلی

"

"×


18

خدا از دیدگاه اوستا و قرآن

دانشگاه آزاد تهران مرکزی

عبدالله عارفی نیا

"

"


×19

ترجمه­وتحقیق­کتاب تاریخ مختصر آیین شینتو فصل اول ودوم

دانشگاه آزاد تهران مرکزی

علی اصغر اسدی

"

"×


20


دانشگاه­آزادواحد علوم وتحقیقات

صونیا زارع باز قلعه

دکتری

عرفان اسلامی
×

21

ایمان به روایت غزالی وکرکگور

دانشگاه آزاد تهران مرکزی

محمود بهنام فر

کارشناسی ارشد

ادیان وعرفان


×22

اشه (نظم) به روایت اوستا ومقایسه آن بانظم به روایت قرآن(با تکیه برتفاسیر معاصر)

دانشگاه آزاد تهران مرکزی

زهرا رستگار پناه

"

"


×23

طبیعت ونظم آن درقران و دائوده جینگ

دانشگاه آزاد تهران مرکزی

افسانه کاظمی

"

"×


24

لذت و رنج از دیدگاه آگوستین وعلامه طباطبایی

دانشگاه آزاد تهران مرکزی

مریم السادات اتابکی

"

"


×25

تنهایی وغربت از دیدگاه مولانا و کارل یاسپرس

دانشگاه آزاد تهران مرکزی

سمیه داودی

"

"×


26

چند خدایی از دیدگاه قران وعهد جدیدو آسیب شناسی عهد جدید دراین زمینه

دانشگاه آزاد تهران مرکزی

محمد رضا رحیمی

دکتری

علوم قران وحدیثمشاوردوم


27


دانشگاه­آزاد­واحدعلوم وتحقیقات

فاطمه عباسی

دکتری

عرفان اسلامی
×

28

سلوک عرفانی در نهج البلاغه

دانشکده علوم حدیث

صفیه رمضانی نژاد

کارشناسی ارشد

علوم حدیث/گرایش نهج البلاغه

1389


×


29

بررسی وحدت وجود در نهج البلاغه

دانشکده علوم حدیث

حسن شاد روان

"

"×


30

شیوه تربیت انسان قرانی در نهج البلاغه

دانشکده علوم حدیث

جمیله یگانه ریخته گر

"

"


×31

برسی تطبیقی سوء ظن در نهج البلاغه و روان شناسی

دانشکده علوم حدیث

فرشته ادیب زاده

"

"×


32

پژوهشی در روش شناسی شرح فی ظلال نهج البلاغه محاولة لفهم جدید

دانشکده علوم حدیث

فاطمه فلاحیان

"

"×


33

شیوه تربیت انسان قرآنی

در نهج البلاغه

دانشکده علوم حدیث

جمیله یگانه ریخته گر

"

"

1390.2.26

×نام:
ایمیل:
* نظر: