به‌روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۸
کد خبر: ۷۷
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۶:۱۷

این گروه در سال‌1374 تأسیس و در تاريخ 81/5/15 موفق به دريافت موافقت قطعي از دفتر مركزي جهاددانشگاهي شده است. اولين شبكه برنامه پژوهشي گروه ادبيات با عنوان "زبان و ادبيات فارسي و مقتضيات امروز"در تاريخ 80/10/1 ‌ با سه عنوان محور زير به تصويب رسيد.

محور اول: بررسي درونمايه‏ها و تيپ‏هاي غيربومي در ادبيات داستاني معاصر

محور دوم: بررسي رئاليسم بومي

محور سوم: بازآفريني و احياي مواريث ادبي براساس مقتضيات اجتماعي امروز

اين شبكه برنامه با اجراي 7 طرح در سال 1384 خاتمه يافته است. دومين شبكه برنامه گروه با عنوان "جريان‌هاي داستان‌نويسي دوره پس‌از انقلاب‌ اسلامي ومواریث ادبی و مقتضيات انسان معاصر" با دو محور اصلي و فرعي زير به تصويب رسيد و هم‌اكنون در حال اجرا مي‌باشد.

محوراصلي: جريان‌هاي داستان‌نويسي پس از انقلاب اسلامي

محور فرعي: مواريث ادبي و مقتضيات انسان معاصر

مهمترين طرح‌هاي انجام شده گروه در زمينه‌هاي زير هستند:

1. ادبيات داستاني(نقد و تحليل آثار داستاني معاصر)

2. ادبيات كلاسيك(نقد و تحليل آثار داستاني معاصر)

اکنون با توجه به ضرورت های تولید علم بومی و نیازهای ملّی و منطقه ای و فرامنطقه ای جمهوری اسلامی ایران، محورهای فعالیت گروه پژوهشی ادبیات در موضوعات زیر متمرکز است.

- توليد و پيشرفت دانش‌هاي مرتبط با علوم انساني بومي

- بسط و تعميق فرهنگ وادبيات انقلاب اسلامي با تأكيد بر مشاركت پژوهشگاه در معرفي امكان‌ها و استعدادهاي فرهنگ ،

- هنر و ادبيات پايداري و آئيني ،

- باز آفريني فرهنگ ،

- ادب و مواريث حِكمي - اسلامي ،

- اسطوره‌اي و حماسي در پيوند با زبان زمانه جهت بهره‌مندي در مهندسي گفتگو‌هاي بين‌نسلها و اتحاّد خرده فرهنگها در كشور،

- شناسايي ظرفيت‌هاي فرهنگ مقاومت و بيداري اسلامي و نهضت‌هاي رهايي بخش منطقه و جهان براي جهاني شدن ادبيات مقاومت ايران و تكوين ديپلماسي فرهنگي

نام:
ایمیل:
* نظر: