پربازدیده ترین اخبار - آرشیو

انتصاب عضو شورای راهبردی طرحهای ملی پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه طی حکمی از سوی محمد سلگی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ، آقای دکتر ایرج فیضی به عنوان عضو شورای راهبردی طرحهای ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منصوب شد

ادامه مطلب