اعضای مرکز خدمات تخصصی شهری و روستایی

اعضای مرکز خدمات تخصصی

بر اساس اساسنامه مرکز خدمات تخصصی شهری و روستایی مصوب هفتاد و سومین جلسه مورخ 27/6/81 هیات امناء مرکز به صورت مستقل و زیر نظر پژوهشگاه بااعضای زیر فعالیت می نماید.

  1. مدیر مرکز اقای دکتر محمد قاسمی
  2. رئیس هیات مدیره (رئیس پژوهشکده علوم توسعه) آقای مهندس اسد رازانی
  3. معاون پشتیبانی پژوهشگاه ، اقای مهندس نقی عسگری
  4. دو نفر متخصص

اقای دکتر حسین کلانتری از اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی

اقای دکتر فرهاد عزیزپور از اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی

 

تعداد بازدید:۲۲۱۶