کارشناس حوزه ریاست

تعداد بازدید:۲۴۲۵

زهرا عبدلی

کارشناس حوزه ریاست

شماره تماس : 5-66951593

تلفن داخلی: داخلی 306

آدرس ایمیل: z.abdolei@gmail.com