معرفی پژوهشگاه

تعداد بازدید:۳۴۸۷

ریاست پژوهشگاه:

جناب آقای دکتر ایرج فیضی

 

 

 

با عنایت به رسالت جهاد دانشگاهی طبق اساسنامه مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در زمینه رفع نیازهای پژوهشی  و همچنین نیاز روزافزون کشور به اجرای تحقیقات برنامه‌ریزی شده و هدفمند، معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در سال 1374 اقدام به تأسیس پژوهشکده علوم‌انسانی و اجتماعی نمود. در همان سال مجوز اصولی پژوهشکده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ و در سال 1381 مجوز قطعی پژوهشکده صادر شد. به دلیل افزایش کمی و کیفی فعالیت‌ها، هیئت امنای جهاد دانشگاهی در سال 1386 با تبدیل پژوهشکده به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی موافقت کرد.

 

مهم‌ترین اهداف تأسیس پژوهشگاه با استناد به اساسنامه آن عبارتند از:

  1. ارتقاء جایگاه جهانی ایران در تولید علم در حوزه علوم انسانی.
  2. ارتقاء سطح تعامل با مراکز علمی و پژوهشی در گستره ملی و جهانی
  3. تقویت حوزه‌های تحقیقاتی دارای مزیت برای نیل به مرجعیت علمی و پژوهشی
  4. پرداختن به چالش‌های اساسی جامعه ایران در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندیها بر مبنای اساسنامه جهاد دانشگاهی
  5. تنوع بخشی و گسترش پژوهش‌های کاربردی در حوزه علوم انسانی و بازشناسی کارآمدی آن
  6. کمک به بومی شدن علوم انسانی و خوداتکایی کشور
  7. توسعه و گسترش پژوهش در زمینه علوم انسانی،مطالعات فرهنگی و اجتماعی
  8. ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی
  9. همکاری در امور پژوهشی با مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی
  10. پاسخ به نیازهای علمی، تخصصی و تحقیقاتی دستگاههای اجرایی و کوشش در جهت استقلال علمی کشور در رشته‌های تخصصی علوم انسانی و اجتماعی