اداره ترویج یافته های پژوهشی و نشر آثار علمی

تعداد بازدید:۳۴۵۴

اداره ترویج یافته های پژوهشی و نشر آثار علمی

مهمترین وظایف این اداره:

انتشار نتایج پژوهش‌ها، مطالعات، همایش‌ها و نشست‌های علمی ـ تخصصی پژوهشگاه تقویت و تنوع بخشی ترویج نتایج و محصولات پژوهشی پژوهشگاه در قالب انتشارات، انتشار آثار برجسته در حوزه علوم انسانی هماهنگی و ساماندهی امور انتشاراتی