نام کتاب: سبک زندگی و تلفن همراه هوشمند
تاریخ انتشار: ۲۳/۱۱/۱۳۹۴
قیمت: ۹۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۴۳
نوع جلد: شميز
قطع: رقعي
شابک: شابک: ۸-۸-۹۲۸۴۷-۶۰۰-۹۷۸
معرفی اجمالی:

کتاب حاضر تاملی است بر ظرفیتها و چالشهایی که با ظهور تلفن همراه هوشمند طی دهه اخیر ایجاد شده است. انقلابی که این رسانه در سطح جامعه ارتباطی ایجاد کرد اگر بی­نظیر نبود، اما کم­نظیر بود. جریان گسترده ای که مهمترین ویژگی آن سرعت تاثیر گذاری آن بر زندگی اجتماعی و سبک زندگی انسانها بود. این رسانه موفق شد بسیاری از مهارتهایی که در چارچوب مهارتهای کلامی و ارتباطات شفاهی قابل انتقال نیست از طریق مهارتهای غیر کلامی منتقل سازد. در عین حال از نقشی پارادوکسیکال برای انتقال ارزشها، آداب و ارزشهای فرهنگی و هنجارهای درونی شده در تعاملات اجتماعی برخوردار باشد. از یکسو این گویه های فرهنگی را در تعاملات اجتماعی فضای مجازی کاهش دهد و از سویی این نمایه های فرهنگی را در ابعاد دیگر قدرت بخشد و برجسته سازد. همه جوامع دغدغه پیامدهای منفی و ناخواسته این رسانه را دارند، ضمن اینکه تاثیرات مفید آن و ظرفیتهایی را که در زندگی اجتماعی بشر ایجاد کرده است قابل چشمپوشی نیست. به نظر می رسد در مواجهه با این رسانه جدید می توان هم در سطح فردی و هم اجتماعی با مدیریت تاثیرات ناخواسته استفاده موثرتری از این وسیله مفید تر نمود و از آن برای دستیابی به رفاه و آسایش بیشتر انسانها بهره گرفت.