نام کتاب: خرد در اندیشگاه فقه شیعه
تاریخ انتشار: ۶/۲/۱۳۹۵
قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۲۲
نوع جلد: شميز
قطع: وزيري
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۷۲-۱۶-۲
معرفی اجمالی:

خرد و خردوزی از شروع آفرینش انسان با او همراه و از شروع ملاحظات شناختی انسان مهمترین وجه تمایز او با سایر موجودات بوده است. در اسلام در کنار وحی مهمترین منبع شناخت و پیامبر باطنی شمرده شده است. در فقه در مراحل مختلف استنباط از خرد به عنوان ابزار و منبع شناخت بهره­های فراوان برده است. بهره برداری از خرد که در فقه بیشتر با واژه و اصطلاح عقل و دلیل عقلی همراه است از اثبات وحی، لزوم پیروی از آن، شناخت وحی و دلیل نقلی، به مدد عقل و خرد است. با وجود اختلاف فقیهان شیعه در مفهوم آن، در مرحله استنباط دلیل عقل در کنار دلیل­های دیگر، گاه مورد بی مهری قرار گرفته و گاه مقدم بر سایر ادله شرعی شمرده شده است. به رغم منزلت عقل و دلیل عقلی بکارگیری آن در  کارگاه استنباطی برخی از فقیهان متفاوت با بیان نظری ایشان بوده برخی برای آن استقلال در حکم را قائل شده، گاه آن را اثبات کننده ادله، اصول عملیه و قواعد فقهی شمرده، در تعارض مقدم بر حکم شرعی دانسته، گاه به عنوان مخصص و گاه به عنوان اصل عملی به کارگرفته­اند