نام کتاب: ادبیات داستانی جنگ در ایران
نام نویسنده: مهدی سعیدی
تاریخ انتشار: ۱۸/۵/۱۳۹۵
قیمت: ۲۴۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۹۳
نوع جلد: شميز
قطع: رقعي
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۷۲-۱۵-۵
معرفی اجمالی:

تحولات سياسي و اجتماعي، سبب تغيير در سبک­هاي ادبي و هنري می­شود. پديده جنگ نيز عامل حرکت، تحوّل، تغيير و زايش در فرهنگ، زبان، سنّت ‌‌و باورها ‌‌است و در ساخت ذهنيت نويسندگان و هنرمندان اثر گذار است. در ایران، چرايي نوشتن از جنگ، موجب چگونگي نوشتن درباره آن شده و رويكردهاي متفاوتي را پديد آورده است. در سال­های جنگ، بعضی از نویسندگان ‌تجربه­هاي شركت در جنگ را به مضمون اصلي داستان‌هايشان تبديل مي‌كنند؛ برای برخی نیز حفظ ‌و ‌دفاع ‌از ارزش‌ها و انتقاد از فراموشي آنها از مضامين اصلي است. پرداختن به مسائل اجتماعی و سياسي پيرامون جنگ نيز به ندرت ديده مي‌شود. با پايان جنگ، بخش عمده‌اي از ادبيات جنگ شرح بازگشت از جبهه است‌ و داستان­ها درباره رزمندگاني است كه به خانه بر‌مي‌گردند و با دنياي تازه‌اي مواجه مي‌شوند. موضوع «انسان­ در جنگ ‌و انسان­ برآمده از جنگ» هم در داستان‌های متأخر بيشتر انعکاس يافته است. مسئله اصلي اين کتاب توصيف و تحليل دگرگونی­های مضمونی و در نهايت ترسيم رويكردهای عمده آن در ادبيات داستاني جنگ است.