نام کتاب: جوانان، دینداری و هویت اسلامی - ایرانی
تاریخ انتشار: ۰۳/۰۷/۱۳۹۵
قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۲۹
نوع جلد: شميز
قطع: وزيري
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۷۲-۱۸-۶
معرفی اجمالی:

در طول تاريخ هميشه هويت ايراني تحت تأثير مذهب بوده است به نحوي كه تفكيك آن از يكديگر غيرممكن مي‌نمايد هر چند كساني كوشش كرده‌اند ايرانيان را صرفاً با مشخصه و عناصر ملي يا مذهبي صرف توصيف و تبيين كنند ولي تلاشهاي نظري و عملي ‌آنان بدليل توازن، همساني و آميختگي عناصر ملي و ديني هويت ايراني و ارتباط وثيق آنها با يكديگر راه به جايي نبرده است و تلاش آنان در عرصه نظري و معرفتي و در حوزه اجتماعي و سياستگذاري به ناتواني و محروميت از ظرفيت‌ها و ذخاير غني هويت ايراني منجر شده است.