نام کتاب: جان جهان
زیر عنوان: تحلیل چشم‌انداز پیام‌های جهانی ادبیات فارسی
تاریخ انتشار: ۱۰/۰۷/۱۳۹۵
قیمت: ۴۴۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۶۰۷
نوع جلد: شميز
قطع: وزيري
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۷۲-۱۷-۹
معرفی اجمالی:

کتاب حاضر تحقیقی است با رویکرد تحلیل گفتمان و ناظر  بر گفت‌و‌گو و مکالمه متن‌ها؛ از این روی در حوزه رهیافت بینامتنیت نیز جای می‌گیرد. لذا بر مدار باور به ماهیت سیال و فرازمانی اسطوره‌ای متن ادبی ایرانی می‌چرخد. این اثر با تحلیل آثار چند تن از شاهکار آفرینان ادب فارسی، می‌کوشد تا کارآیی سخن این بزرگان را در بیان مفاهیم عمیق انسانی و جهانشمول برای کاستن از دغدغه‌های انسان تک ساحتی این روزگار  بیان دارد و به این مهم می‌پردازد که آثار این فرهیختگان چه راهکارهایی برای کاهش معضلات و تخفیف گسست فرهنگی و عاطفی انسان امروز و احساس تنهایی او دربردارند. این کتاب، حاصل پژوهش درباره جنبه‌های جهانشمولی ادبیات فارسی و کندوکاو پیرامون پیامهای انسانی و جهانی عمده‌ترین میراثهای معنوی و شاهکارهای ادبی ایران است. پیام‌های میراثی نامیرا که برای انسان جدید تحفه‌ای بدیع به شمار می‌آید. ارمغانی نفیس و پویندهکه سیمرغ‌وار، به پیش می‌آید و تحفه‌ای از جنس روح زمان و اسطورهء سیال برای امروزیان پیشکش می‌آورد و در صدد است خاطرهء ازلیت را در یاد روزگاران ما تجدید کند و انسان عصر حاضر را به ابدیت آرامش‌بخش و دور از اضطراب دعوت نماید. "جان جهان" می‌خواهد ترسیم کند که مفاخر این مرز و بوم با چه تجربه شهودی آدمیزاد را از عالم اصغر و جهان کمین به جهان مهین و عالم بهین گذر داده‌اند و چگونه با ذوق‌ورزی و خیال‌انگیزی و اندیشه ژرف خود، جهانی زنده و دائماً تپنده را در ظرف شاهکار ادب فارسی برای ما یادگار نهاده‌اند. گویی این کتاب، آیینهء جانِ شاهکار آفرینان ایران فرهنگی و ادب فارسی را در دست دارد و جان ایرانی را بازنمایی می‌کند. جانی که در شاهکارهایش تجلی کرده و انسانی چند ساحتی را می‌شناسد و جهانی از رنگ دیگر را می‌سازد.