نام کتاب: تن و زبان فارسی
زیر عنوان: پژوهشی درباره انسان ایرانی
نام نویسنده: سيدرضا شاكري
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۹/۲
قیمت: ۱۸۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۴۰
نوع جلد: شميز
قطع: رقعي
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۱۷۲-۲۱-۶
معرفی اجمالی: زبان فارسي عالمِ رستاخيزِ تعيّن‌يافته‌ي وجود ماست؛ در آن تن (اندام‌ها و اجزاي آن) به شهادت دعوت شده‌اند. زبان فارسي تن را به شهادت دادن فراخوانده و در اين رستاخيز، تجارب جديدي از هستي ما ايرانيان روايت مي‌گردد. در اين معناست كه گستره‌ي ادب فارسي از فرهنگ مردمي (فولكلور) گرفته تا شعر، داستان، ادب عرفاني، انواع نامه‌ها، امثال و حكم و... جهان زيست ما را شكل مي‌دهد. زبان فارسي تنها يك زبان ملي و رسمي نيست، ما با اين زبان با داشته‌ها و نداشته‌هاي‌مان، با توانست و نتوانست‌مان آشنا مي‌شويم و با تاریخ گفتگو می کنیم. اگر قرار باشد ما ايرانيان بتوانيم در جهان حاضر و آينده مشاركت داشته باشيم و يا حتي جهاني نو بسازيم و بدين‌ترتيب سرنوشت خود را دوباره بنويسيم، راهي جز زبان فارسي نداريم.