نشست ها و سخنرانی ها

برگزاری جلسه سبک زندگی: بررسی تغییرات، روندهای فعلی و آتی

بیستمین نشست از سلسله نشست های مطالعات فرهنگ و امنیت با حضور دکتر علی اشرف نظری در سالن شهید همتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

نشست ارائه گزارش طرح رسانه ها و ارتقای سلامت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، نشست ارائه طرح رسانه ها و ارتقای سلامت جامعه با هدف مروری بر ارتباطات سلامت در خبرگزاریها و روزنامه ها در محل پژوهشگاه برگزار شد. در این نشست خانم دکثر ثریا احمدی به ارائه گزارش طرح خود پرداخت.

برگزاری جلسه الزامات سیاسی کارآمدی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران: تاثیر کارآمدی دیوانسالاری دولتی بر امنیت اقتصادی کشور

جلسه ارائه گزارش طرح الزامات سیاسی کارآمدی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران: تاثیر کارآمدی دیوانسالاری دولتی بر امنیت اقتصادی کشور با حضور جمعی از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

جلسه هم اندیشی مسئولین و فعالان مدنی حوزه زنان برگزار شد

جلسه هم اندیشی مسئولین و فعالان مدنی حوزه مسائل زنان در راستای اجرایی سازی طرح نقش نهادهای مدنی در کارآمدسازی دولت جمهوری اسلامی در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در راستای طرح «نقش نهادهای مدنی در کارآمدسازی دولت جمهوری اسلامی ایران

جلسه هم اندیشی مسئولین و فعالین مدنی حوزه خیریه و توانمند سازی برگزار شد. 

کرسی ترویجی "نقد ایده نظری بازنمایی سیاست در رمان پس از انقلاب"

.::.ACECR.AC.IR :: جهاد دانشگاهی