."


سازمان طرف قرارداد

سال

عنوان دوره

بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۳۸۸

روش تحقیق در مددكاری اجتماعی

مبانی مددكاری اجتماعی

روش‌های مددكاری اجتماعی فردی

روش‌های مددكاری گروهی

بهداشتی روانی و مددكاری اجتماعی

توان‌بخشی و مددكاری اجتماعی

پروتكل‌های توانبخشی

بازتوانی جسمانی (فعالیت‌های روزانه)

بهزیستی

۱۳۹۰

شرح وظایف سازمانی تبیین بازرسان

مهارتهای جستجو در منابع مطالعاتی

اصول فن ترجمه

آشنایی با نرم افزار minitab

سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات)

یکپارچگی حسی در درمان اختلالات شدید

فرایند و ساختار

رویکردهای نوین در خصوصی سازی

Developer۲SQL

نحوه نگارش طرح کسب و کار

ارتباطات اجتماعی و تاثیر آن بر جلب مشارکتها و خدمات داوطلبانه

بلوغ و نوجوانی

انواع کسب و کار خانگی

آشنایی با اصول و کلاس بندی پزشکی ورزشی معلولین

اصول و فنون تبلیغات درر سانه های جمعی (مقدماتی)

اصول پیشگیری از بیماری‌های واگیرو غیر واگیر در مراکز شبانه روزی

تدوین برنامه راهبردی درون بخشی

تعیین شاخص‌های روش‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد

سیتو ژنتیک

ارتقاء سلامت و سلامت روان عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روان SDH

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

آموزش الکترونیکی Elerning

اصول آموزش فنی – حرفه ای

توانمندسازی معلولان در عرصه هنری و فرهنگی

ارتقا کیفیت زندگی در دوران سالمندی

زوج درمانی

مناسب‌سازی دولت الکترونیک به منظور دسترسی معلولان

مناسب‌سازی واحدهای مسکونی ویژه معلولین

ارتباطات جنسی سالمتر در پیشگیری از ایدز

طراحی و ایجاد سازمانهای متناسب با عصر اطلاعات

نقش سازمانهای غیر دولتی در گسترش CBRو شبکه سازی گروههای غیر دولتی محلی

اصول مشاوره در توانبخشی

شیوه‌های نظارت و ارزشیابی در خانه های کودکان ونوجوانان

کلیات درمان های غیردارویی در درمان اعتیاد

فرایند توانبخشی حرفه‌ای

راهبردها و مدل‌های فقر زدایی

تهیه و تدوین طر های آمارگیری

درمان‌های نوین در اختلالات نافذ رشد

مدیریت منابع مطالعاتی

شنوایی شناسی کودکان

بلوغ و نوجوانی

تعیین شاخص‌های روش‌های عموی ارزیابی عملکرد

عکاسی و فیلمبرداری  در روابط عمومی

طرح طبقه‌بندی مشاغل

ارزیابی عملکرد

طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع

مهارت های زندگی

آموزش احتیاطات استاندارد

قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک داریی‌ها سرمایه‌ای

تربیت جنسی فرزندان

توانمند سازی افراد کم توان ذهنی

روش های نیاز سنجی و الویت بندی پروژه

آشنایی با فرآیند اشتغال و کارآفرینی در سازمان

قانون تجارت

الگوی یکپارچه خدمات حرفه آموزی و اشتغال حمایتی معلولین

گرافیک و صفحه آرایی

اصول فنی اجرای ساختمان

فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان

تحقیق های کیفی اصول و انواع آن

تغذیه ورزشی

شیوه تحلیل مقالات علمی

آشنایی با نرم افزار spss

اپتومتری اطفال

دسترسی معلولان و افراد کم توان به اماکن عمومی و معماری شهری

مبانی کار آفرینی

بر نامه ریزی مبتنی بر توانمند سازی

بانک اطلاعاتی nGo

شرح وظایف سازمانی تبیین بازرسان

سیستم اطلاعاتی مدیریت

یکپارچگی حسی در درمان اختلالات رشدی

رویکرد‌های نوین در خصوصی‌سازی

خود‌کشی  و مداخله در آن

نرم‌افزار کامپیوتر Share poin

شهرداری

۱۳۹۰

آشنایی با دفترچه پیمان ( خدمات شهری- ساماندهی)

آشنایی با سامانه‌های كنترل پروژه و مالی

آشنایی با اصول حسابداری

تكنیكهای حل مسائل به روش خلاقیت

فرایند و فنون تصمیم گیری (اجرایی)

طرح تکریم ارباب رجوع

برنامه ریزی و مدیریت شهری

قوانین و مقررات كار و تامین اجتماعی

مهارتهای زندگی

حقوق شهروندی

آشنایی با اصول بازرسی  جوش

مدیریت  كیفیت

آشنایی با مدیریت محله و محله محوری

مدلهای نوین كمی تصمیم گیری

آشنایی با سامانه مالی

آشنایی با چگونگی جلوگیری از تخلفات سازمانی

جلب مشاركت شهروندان در امور فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فضای سبز شهری

آیین نامه تنظیم قراردادها

مدیریت زمان

آشنایی با چگونگی ارزیابی در كنترل كیفیت فعالیت های ترافیكی

روشهای برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی

مدیریت و سازمان از دیدگاه نهج‌البلاغه

كاربرد ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه‌های عمرانی در مدیریت شهری

بودجه ریزی و برنامه ریزی عملیاتی

مهارت های سرپرستی

آشنایی با ضوابط مربوط به علائم افقی و عمودی و اصول ایمنی معابر و شبكه

آشنایی با ضوابط و اجرای احكام

بررسی آسیب‌های اجتماعی شهر تهران

نظام پیشنهادات و بهبود كیفیت

آشنایی با اصول عمومی خدمات مهندسی

آشنایی با آراءكمیسیون ماده صد

مدیریت و سازمان از دیدگاه قران

قوانین و مقررات ساماندهی مشاغل و معابر

آشنایی با مطالعات ترافیكی میدانی

اصول و ضوابط شهرسازی و معماری

آداب و اسرار نماز

نقش كانون‌های محله محور و سازمان مردم نهاد در نظام ناحیه محور

شناخت و كاربرد بانك‌های اطلاعات جغرافیایی شهری(با تاكبد بر GIS و GPS)

نقش ارزش‌های اسلامی در فرایند نظارت و كنترل سازمان

بررسی آسیب‌های اجتماعی شهر تهران

آشنایی با دفترچه پیمان ( خدمات شهری- ساماندهی)

نظام پیشنهادات و بهبود كیفیت

تكنیك‌های حل مسائل به روش خلاقیت

مدیریت مشاركتی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۳۹۱

سیمای فقر  درایران

اصول مذاكرات در رفتار سازمانی

سیاست های جبرانی و فقرزدایی

كارگاه عملی مصاحبه های گزینش

مدیریت و نحوه اعزام تیمهای ورزش و طبقه بندی سطح مسابقات

قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و مقررات مرتبط

آموزشهای مدلسازی در تدوین مبانی و مولفه های الگوی اسلامی- ایرانی كار

طرح سلمان

وزارت آموزش و پرورش

۱۳۹۱

مدیریت دانش

پژوهش های سازمانی

کاربرد آمار در مدیریت

مدیریت عملکرد

مدیریت توسعه و تحول سازمان

طراحی فرآیندها و ساختارهای سازمانی

طرح سلمان

مسئولین دفاتر

پدافند غیر عامل

وزارت اقتصاد

۱۳۹۱

جعل اسناد و راه های مقابله با آن

کار آفرینی

آشنایی با تفاسیر آیات قران

فرهنگ و تمدن

ده برنامه تحول اداری

وزارت ارتباطات

۱۳۹۱

روابط انسانی و نحوه برخورد با ارباب رجوع

آشنایی با قرار دادها و مقررات پیمانکاری

مهندس دوباره فرآیندها

ابزارهای ارتقاءبهره وری

اصول حسابرسی

کسورات قانونی (طبق نظام جدید بودجه)

مدل تعالی سازمان

آیین نگارش و مکاتبات اداری

ارزیابی طرح های اقتصادی

ثبت عملیات حسابداری انواع درآمدها و سایر منابع

قانون کار و تامین اجتماعی

تحول در نظام های مدیریتی

بودجه برنامه ای _بودجه عملیاتی

اصول سازماندهی و تشکیلات +سازماندهی

آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

حسابداری(بدهیهای جاری و حسابداری حقوق)

اینترنت و قابلیت انجام آن در امور اداری

حسابرسی ۱

اثر بخشی دوره های آموزشی

نقش وظایف مسئولان دفاتر +خصویات شخصیتی

بهبود روشها و حیطه عملکرد آن

آشنایی با مباحث مرتبط با تحول اداری

مسئولیت کیفری کارکنان دولت

مبانی روانشناسی +روانشناسی فردی

فنون سنجش و ارزیابی عملکرد

قانون مدیریت خدمات کشوری

برنامه ریزی و کنترل پروژه

نظام رسیدگی به تخلفات اداری

مدیریت عملکرد

اصول و مبانی برنامه ریزی

خلاصه سازی و مکاتبات اداری

دیتا سنتر

اصول و مبانی ارتباط جمعی

اداره امور دفتری

قراردادها و معاملات بین المللی

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد

سنجش عملکردBSC

تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها

قانون دیوان محاسبات کشور

اصول و مبانی حقوقی قراردادها

اصول بایگانی

ارتباطات سازمانی

نظریه ها و روابط بین اللمل

سازمانهای منطقه ای و بین الملل

حسابرسی عملیاتی

تجزیه و تحلیل مشکلات و تصمیم گیری

قانون تجارت

سازمان سمت

۱۳۹۱

تجزیه و تحلیل مشکلات و روش های تصمیم گیری

سازمان ملی زمین و مسکن

۱۳۹۱

ده برنامه تحول اداری و دورکاری

طرح سلمان

شهرداری

۱۳۹۱

  • ۱-طرح‌ تكریم ۲- آشنایی با مدیریت محله محوری ۳- جلب مشاركت شهروندان

۱-طرح تكریم  ۲- آشنایی با دفترچه پیمان خدمات شهری ۳- آشنایی با دفترچه پیمان فضای سبز

طرح تكریم  ۲- آشنایی با اصول حسابداری   ۳- آشنایی با سامانه مالی

دوره های آموزشی ویژه شهرداران:

آشنایی با دفترچه پیمان ( خدمات شهری- ساماندهی)

آشنایی با سامانه‌های كنترل پروژه و مالی

آشنایی با اصول حسابداری

طرح تکریم ارباب رجوع

تكنیكهای حل مسائل به روش خلاقیت

فرایند و فنون تصمیم گیری (اجرایی)

برنامه ریزی و مدیریت شهری

مهارتهای زندگی

قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

حقوق شهروندی

آشنایی با اصول بازرسی  جوش

مدیریت  كیفیت

آشنایی با مدیریت محله و محله محوری

آشنایی با دفترچه پیمان (فضای سبز- زیباسازی)

مدلهای نوین كمی تصمیم گیری

آشنایی با سامانه مالی

آشنایی با چگونگی جلوگیری از تخلفات سازمانی

جلب مشاركت شهروندان در امور فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فضای سبز شهری

آیین نامه تنظیم قراردادها

مدیریت زمان

آشنایی با چگونگی ارزیابی در كنترل كیفیت فعالیت های ترافیكی

روشهای برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی

مدیریت و سازمان از دیدگاه نهج‌البلاغه

كاربرد ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه‌های عمرانی در مدیریت شهری

بودجه ریزی و برنامه ریزی عملیاتی

مهارت های سرپرستی

آشنایی با ضوابط مربوط به علائم افقی و عمودی و اصول ایمنی معابر و شبكه

آشنایی با ضوابط و اجرای احكام

بررسی آسیب‌های اجتماعی شهر تهران

نظام پیشنهادات و بهبود كیفیت

مدیریت مشاركتی

آشنایی با اصول عمومی خدمات مهندسی

آشنایی با آراءكمیسیون ماده صد

مدیریت و سازمان از دیدگاه قران

قوانین و مقررات ساماندهی مشاغل و معابر

آشنایی با مطالعات ترافیكی میدانی

اصول و ضوابط شهرسازی و معماری

آداب و اسرار نماز

نقش كانون‌های محله محور و سازمان مردم نهاد در نظام ناحیه محور

شناخت و كاربرد بانك‌های اطلاعات جغرافیایی شهری(با تاكبد بر GIS و GPS)

نقش ارزش‌های اسلامی در فرایند نظارت و كنترل سازمان

روشنایی شهر و نقش نور در زیبایی شهر

گمرک  جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۱

دوره های توجیهی بدو خدمت(اخلاق حرفه ای- فرهنگ سازمانی- مدیریت خدمات کشور)

شرکت زیر ساخت ارتباطات

۱۳۹۲

خلاصه سازی  مکاتبات و نوشته های اداری

بهداشت ایمنی محیط کار

آیین نکارش و مکاتبات اداری

ارزیابی کار وزمان

ده برنامه تحول اداری

بهداشت روانی محیط کار

قراردادها سرمایه ای قراردادهای بین الملل

کار تیمی و حل مسئله

قانون تجارت

کار آفرینی

تدبیر در ایجاد انگیزش

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

مدیریت دانش

شهرداری

۱۳۹۲

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

طرح تکریم

اصول و فنون مذاکره

اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت کارکنان

آشنایی با تخلفات اداری

مفاهیم قران

اصول پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی

اصول و مبانی مدیریت بحران (دو گروه)

تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها

مناقصه و مزایده در شهرداری

مدیریت پسماند

گمرک  جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۲

برنامه پنجم توسعه

بنیان های حکومت اسلامی

پدافند غیر عامل

قانون مالیات بر ارزش افزوده

سیستمها و روشها

تفسیر برگزیده آیات قران كریم

روش تحقیق

مدیریت دانش

آموزش خانواده

قانون مالیات های مستقیم

تفسیر برگزیده آیات قران كریم

روخوانی و روانخوانی

ارزیابی کار و زمان

امور مقدماتی انتظامی

آشنایی با مجازات اسلامی

مدیریت دانش

امور انتظامی مقدماتی

اصول حفاظت فیزیكی

رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن

استانداردهای نوین سازمان جهانی گمرک در زمینه امور گمرکی

قوانین و مقررات گمركی مربوط به قاچاق كالا

سند خوانی

اخلاق فردی ،اجتماعی و اداری

شرکت زیر ساخت


حسابداری پروژه

اصول و مبانی ارتباطات

خصوصی سازی

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

بهره‌وری و تکنیکهای  اندازه گیری آن

تجارت اکترنیک

قانون مدیریت خدمات کشور

قوانین و مقررات گمرکی

مدیریت دانش

کار آفرینی

مالیات بر ارزش افزوده

شهرداری نیم سال دوم

۱۳۹۲

حسابداری حقوق و دستمزد

روش تحقیق

اوتلوک در دو گروه

آشنایی با نظام جامع آموزش و فرایند آموزش کارکنان

آسیب شناسی فرایند فرهنگی و اجتماعی در شهرها

عفاف و حجاب

خانواده متعالی

قوانین و مقررات مالی و حسابداری

گمرک البرز


اصول و مفاهیم سازمانی

ارتباطات سازمانی

رضایت شغلی و چگونگی اندازه­گیری آن

کنترل پروژه

تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم

مدیریت دانش

مدیریت کیفیت

گمرک اهواز

۱۳۹۲

مدیریت بحران

گمرک ایلام


پدافند غیر عامل

قانون مالیات بر ارزش افزوده

سیستمها و روشها

قانون مالیاتهای مستقیم

آشنایی با اصول و مبانی امور گمرکی(۱)

گمرک زنجان

۱۳۹۲

قانون پنجم برنامه توسعه

رضایت شغلی

بنیان های حکومت اسلامی

گمرک شیراز

۱۳۹۲

آموزش خانواده

قانون مالیات های مستقیم

آموزش انتظامی

برقراری ارتباط موثر

احکام زندگی در اسلام

قانون کا و تامین اجتماعی

آیین نگارش و مکاتبات اداری

مسئولیت مدنی دولت

آیین دادرسی مدنی

تلفیق بودجه ریزی برنامه ریزی و پیش بینی

مدیریت استراتژیک

مدیریت بحران

گمرک کرمانشاه

۱۳۹۲

امور انتظامی مقدماتی

قانون مالیاتهای مستقیم

اصول حفاظت فیزیكی

رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن

ارزشیابی عملکرد کارکنان

آموزش خانواده

قانون تجارت

گمرک گلستان

۱۳۹۲

مالیات بر ارزش افزوده

استانداردهای نوین سازمان جهانی گمرک در زمینه امور گمرکی

سند خوانی

اصول و مفاهیم سازمانی

آشنایی با اصول و مبانی امورگمرکی۱

بهره وری نیروی انسانی

بهسازی سازمانی

بنیانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه

تفکر سیستمی در مدیریت سازمانی

مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات

گمرک مشهد

۱۳۹۲

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیات بر ارزش افزوده

اخلاق فردی ،اجتماعی و اداری

آموزش خانواده

آشنایی با اصول و مبانی گمرکی کالا

اصول طبقه بندی کالا

ارتباطات سازمانی

گمرک قم

۱۳۹۲

برنامه پنجم توسعه

ارزیابی کار و زمان

امور مقدماتی انتظامی

آشنایی با مجازات اسلامی

ارزیابی قطعات الکترنیک

گمرک  جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۲

دوره توجیهی بدو خدمت  استان خراسان رضوی

دوره توجیهی بدو خدمت  استان اردبیل

دوره توجیهی بدو خدمت استان خوزستان

دوره توجیهی بدو خدمت بندر لنگه

دوره توجیهی بدو خدمت استان سیستان و بلوچستان

دوره توجیهی بدو خدمت استان فارس

دوره توجیهی بدو خدمت استان قم

دوره توجیهی بدو خدمت استان کرمانشاه

دوره توجیهی بدو خدمت استان کردستان

دوره توجیهی بدو خدمت استان ایلام

دوره توجیهی بدو خدمت استان تهران

ناجا

۱۳۹۲

روش تحقیق

شیوه نگارش مقالات علمی و پژوهشی

وزارت اقتصاد

۱۳۹۲

معرفت و بصیرت حسینی

بنیانهای حکومت اسلامی و ولایت فقیه

پدافند غیر عامل

مالیات بر ارزش افزوده

پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی

شرکت زیر ساخت وزارت ارتباطات

۱۳۹۳

ایین نگارش و مکاتبات اداری

اصول تهیه و تدوین قراردادهای داخلی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

شناخت اضطراب و استرس و راه های مقابله با آن

اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری

کار آفرینی

ایمنی و بهداشت محیط کار

قوانین و مقررات صادرات وواردات

قانون مدیریت خدمات کشوری

مدیریت تحول و نوآوری

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

مبارزه با پولشویی

فنون تصمیم گیری و حل مسئله

شهرداری تهران

۱۳۹۳

ویژگیها و ملاحظات حسابرسی داخلی در شهرداری(گروه یک)

ویژگیها و ملاحظات حسابرسی داخلی در شهرداری(گروه دو)

آشنایی با کمسیونهای شهرداری

پاسخگویی و شهروند مداری

آشنایی با سازمانها و تشکلهای غیر دولتی مردم نهاد

جغرافیای شهری و گردشگری

نقش رسانه‌ها و مسائل تبلیغاتی در امور فرهنگی

تکنیکها و فنون بهبود سیستمها و روشها

هویت شهری

آشنایی با تخلفات اداری

اصول و مبانی برنامه ریزی فرهنگی

مدیریت فرایندها و اندازه‌گیری اثربخش

توسعه نیافتگی و تاثیر آن بر شهرهای جهان سوم

آسیب شناسی اجتماعی در شهر

مدیریت تصمیم گیری

مسئولیتهای اجتماعی در سازمان

نقش رسانه ها و مسائل تبلیغاتی امور فرهنگی

اطلاع رسانی و تبلیغات فرهنگی

اصول پیشگیری و کاهش آسیب اجتماعی

تهیه و تنظیم قرارداد های داخلی

تغذیه ورزشی

اطلاع رسانی و تبلیغات فرهنگی

مدیریت و برنامه ریزی جشنواره های فرهنگی

حجاب و عفاف و نقش آن در اجنماع

زندگی به سبک ایرانی و اسلامی

اصول پیشگیری و کاهش آسیب اجتماعی

اصول و مبنای برنامه ریزی فرهنگی

گمرک

۱۳۹۳

مدیریت ریسک

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری

استانداردهای نوین سازمان جهانی

روش تحقیق

اصول و مبانی سازماندهی

مدیریت دانش

آشنایی با قوانین و مقررات امور گمرکی

قانون تجارت

سازمان بهزیستی

۱۳۹۳

دوره آموزشی پیشگیری از طلاق(در ۳ استان و هر استانی دو دوره مقدماتی و پیشرفته)

وزارت ارتباطات

۱۳۹۳

حقوق اداری

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

اصول رعایت موارد حفاظتی در زمینه اسناد و مدارک

آیین نگارش قضایی

مدیریت بهره وری

مدیریت همایش ها و گردهمایی ها

جرائم خاص کارکنان دولت

وزارت اقتصاد

۱۳۹۳

آسیب شناسی خانواده

تربیت فرزند

اقصاد خانواده موحد

سازمان مهندسی ارزش

۱۳۹۳

مهندسی ارزش

شهرداری تهران نیمه دوم سال

۱۳۹۳

تغذیه ورزشی

اطلاع رسانی و تبلیغات فرهنگی

مدیریت و برنامه ریزی جشنواره های فرهنگی

حجاب و عفاف و نقش آن در اجنماع

زندگی به سبک ایرانی و اسلامی

اصول پیشگیری و کاهش آسیب اجتماعی

اصول و مبنای برنامه ریزی فرهنگی

مدیریت فرایندها و اندازه‌گیری اثربخش

راه کارهای ارتقاء بهره‌وری در سازمانها

ساماندهی و اداره امور اموال، کارپردازی و تدارکات

اخلاق حرفه‌ای در سازمان

پاسخگویی و شهروند مداری

گمرک ایلام

۱۳۹۳

قوانین و مقررات امور گمرکی

گمرک بوشهر

۱۳۹۳

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری(مباحث حقوقی)

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری (مباحث رفتار سازمانی)

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری(مباحث درستکاری)

گمرک گناوه

۱۳۹۳

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری(مباحث حقوقی)

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری (مباحث رفتار سازمانی)

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری(مباحث درستکاری)

گمرک مشهد

۱۳۹۳

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری(مباحث حقوقی)

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری (مباحث رفتار سازمانی)

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری(مباحث درستکاری)

گمرک مشهد (سرخس)

۱۳۹۳

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری(مباحث حقوقی)

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری (مباحث رفتار سازمانی)

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری(مباحث درستکاری)

گمرک مشهد(لطف آباد)

۱۳۹۳

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری(مباحث حقوقی)

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری (مباحث رفتار سازمانی)

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری(مباحث درستکاری)

گمرک مشهد (دوغارون)

۱۳۹۳

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری(مباحث حقوقی)

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری (مباحث رفتار سازمانی)

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری(مباحث درستکاری)

گمرک بندر عباس

۱۳۹۳

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری(مباحث درستکاری)

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری (مباحث حقوقی)

قانون ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد اداری (مباحث رفتار سازمانی)

وزارت ارتباطات

۱۳۹۳

spss

بازاریابی بین‌المللی

بودجه ریزی عملیاتی

تخلفات اداری و نحوه رسیدگی به آن

تکنیکهای برنامه ریزی

تجزیه و تحلیل اداری

بررسی‌های مالی

سازمان بهزیستی کشور

۱۳۹۳

کارگاه آموزشی پیشگیری از طلاق(در ۱۵ استان و در هر استان ۲ دوره مقدماتی و پیشرفته)

آینده پژوهی

سازمان پژوهش


اصول ایمنی و بهداشت و کمکهای اولیه

مدیریت دانش

نیازسنجی آموزشی

اصول مهارتهای کاربردی توانمندسازی مسئولین دفاتر دبیرخانه

برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات در روابط عمومی

پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

وزارت اقتصاد

۱۳۹۳

مدیریت و فناوری اطلاعات

آسیب شناسی خانواده

شرکت زیر ساخت ارتباطات

۱۳۹۳

فنون تصمیم گیری و حل مسئله

مدیریت تحول و نوآوری

اصلاح الگوی مصرف

مدیریت دانش

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

شناخت اضطراب و استرس و راه های مقابله با آن

پدافند غیر عامل

مدیریت منابع آب ایران

۱۳۹۳

آینده پژوهی

نیازسنجی آموزشی