."

یکی از روشهای مفید و مؤثر در آموزش به ویژه آموزش بزرگسالان و شاغلین، برگزاری کارگاههای آموزشی است. معاونت آموزشی برای ارائه نتایج و یافته‌های پژوهشی طرحهای پژوهشی پژوهشکده و نیز یافته‌های پژوهشی صاحب نظران و پژوهشگران دانشگاهی تلاش داشته تا با برگزاری کارگاههای پژوهشی هم بر غنای طرح‌های پژوهشی بیفزاید و هم نتایج طرح را اجرایی نماید.

در چارچوب سیاستهای برنامه میان مدت معاونت، توانمند سازی کارکنان و نهادهای عمومی و ارتقاء مهارتها و دانش آنها همواره مورد توجه پژوهشکده بوده است. بدین منظور تلاش داشته تا با بهره گیری از توان تخصصی گروههای پژوهشی، پژوهشگران و اعضاء شورای علمی گروههای پژوهشی نتایج طرح‌های پژوهشی و تجارب حرفه‌ای خود را به مواد و محتوای آموزشی تبدیل کرده و دوره‌های آموزشی خود را متناسب با نیاز کارفرما و توانمندی تخصصی برگزار نماید.

برخی دوره های کوتاه مدت که تا کنون در  معاونت آموزشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی  برگزار شده است شامل موارد زیر می باشد:


درآمد وهزینه شهرداریها

قوانین و مقررات حمل و نقل و ترافیک

پایداری و ایستایی در بافتهای فرسوده شهری

مبادله موافقتنامه های عمرانی

بایگانی و اداره امور اسناد

ضوابط ومقررات شهرسازی

قوانین و مقررات مالی شهرداریها

قوانین و مقررات اداری و حقوقی

طراحی فضاهای شهری

آشنایی با انواع قرارداد

کنترل الودگی هوا

حسابداری دولتی

اصول جمع آوری و حمل و نقل مواد زائد

وظائف حوزه خدمات شهری

مدیریت مواد زائد جامد شهری

حاشیه نشینی

كارگاه‌آشنایی با حوزه فعالیت مالی شهرداری‌ها

كارگاه آشنایی با حوزه فعالیت خدمات شهری شهرداری‌ها

كارگاه‌آشنایی با حوزه فعالیت امور فنی و شهرسازی

كارگاه‌حمل ونقل شهری

كارگاه حمل ونقل و ترافیك هوشمند

كارگاه‌سیستم اطلاعات جغرافیایی (G.I.S)

كارگاه‌فضای سبز شهری

كارگاه‌آشنایی با نحوة تهیه برنامة پنج سالة دهیاری‌ها

كارگاه‌مدیریت بحران (اصول، مبانی، آشنایی با آتش‌نشانی، اطفا حریق و ...)

كارگاه‌بهبود حمل و نقل عمومی در روستاهای كشور

كارگاه‌قوانین و مقررات دهیاری‌ها

كارگاه‌گردشگری روستایی

كارگاه‌مدیریت و ساماندهی بافت‌های فرسوده روستایی

كارگاه ۶ روزه روش تحقیق عمومی (كارفرما:بنیاد شهید)

مراحل طراحی فضاهای شهری

طراحی فضاهای شهری

آشنایی با قوانین کار و تأمین اجتماعی

امور حقوقی و مشاوره قضایی

اصول و مبانی بودجه

حسابداری حقوق و دستمزد

آشنایی با فنون روابط عمومی

اصول کنترل پروژه

قوانین و مقررات حمل و نقل و ترافیک شهری

گزارش نویسی حریق و مکاتبات اداری

قوانین ومقررات اداری و حقوقی

قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداریها

بازرسی از شهرداریها

ساختار و تشکیلات سازمان شهرداریها

ضوابط مربوط به انعقاد قرارداد

شهرسازی و نقش آن در کاهش اثرات سوانح و بلایا

بافت قدیمی شهر

طرح های توسعه شهری

كارگاه‌مدیریت شهری

كارگاه‌تأسیسات شهری

كارگاه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری

كارگاه حاشیه‌نشینی شهری

كارگاه مدیریت گردشگری شهری

كارگاه‌مدیریت بحران شهری

كارگاه‌مدیریت مواد زائد

كارگاه‌با دستورالعمل ‌های فنی دهیاری ها

كارگاه‌آشنایی با نحوزه تهیه طرح‌های توجیهی درآمدزا

كارگاه‌محیط زیست روستا (مدیریت مواد زاید، فضای سبز روستا و ...)

كارگاه‌نحوة وضع و وصول عوارض دهیاری‌ها

كارگاه‌آشنایی با طرح‌های هادی و كنترل و نظارت بر ساخت و سازهای روستایی

كارگاه بررسی نسبت فلسفه و علم در تاریخ تفكر غربی


علاوه بر كارگاههای فوق دوره های آموزشی زیر نیز در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی  برگزار شده است:

ویراستاری فنی، ادبی و محتوایی

مکاتبات اداری

آشنایی با ادیان بزرگ

سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) مقدماتی مستند به پروژه

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) سطح متوسط

روش تحقیق عمومی( دو مورد)

روش تحقیق تخصصی

طرحنامه نویسی

كتابداری

برگزاری ۷ كارگاه در استانداری اصفهان

کارگاه انسان شناسی

کارگاه تفکر انتقادی

کارگاه علم و فلسفه

کارگاه روش معناشناسی

کارگاه آینده پژوهی مدیریت بحران

برگزاری دوره آموزشی «بحران‌های انسان معاصر» (تفسیر موضوعی مثنوی – معنوی) شامل كارگاه‌های:

مادی‌گروی اخلاقی             (۲ جلسه)

شكاكیت                          (۲ جلسه)

خودشناسی                      (۲ جلسه)

خودبیگانگی                     (۲ جلسه)

تنهایی                             (۲ جلسه)

بی‌معنایی                         (۲ جلسه)