."

طرح های خاتمه یافته پژوهشکده توسعهردیف

عنوان

سال اجرا

گروه پژوهشی

۱

مقدمه‌ای بر راههای توسعه توریسم در ایران

۱۳۷۴

اقتصاد

۲

شرح خدمات طرح جامع جهانگردی

۱۳۷۵

اقتصاد

۳

بررسی اقتصادی تولید و فرآوری گیاهان دارویی

۱۳۷۵

اقتصاد

۴

درآمدی بر اقتصاد اسلامی (فاز اول : گزارش توصیفی )

۱۳۷۶

اقتصاد

۵

تدوین آئین‌نامه‌ها و راهكارهای اجرایی سرمایه‌گذاری اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان

۱۳۷۶

اقتصاد

۶

بررسی عملكرد بازارچه‌های مرزی استان سیستان و بلوچستان

۱۳۷۸

اقتصاد

۷

آسیب‌شناسی راهبردهای توسعه ‌اقتصادی جنوب شرق آسیا

۱۳۷۸

اقتصاد

۸

بررسی ساختار اقتصادی، اجتماعی و كالبدی محله شیرآباد زاهدان‌

۱۳۷۸

اقتصاد

۹

ارزیابی عملكرد طرح توسعه محور شرق (سال ۷۸)

۱۳۷۸

اقتصاد

۱۰

بررسی چشم‌انداز اشتغال فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، زمینه‌ها و تنگناها

۱۳۷۹

اقتصاد

۱۱

بررسی اقتصادی زمینه‌های سرمایه‌گذاری در برخی از صنایع منتخب كشاورزی

۱۳۷۹

اقتصاد

۱۲

بانك اطلاعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال در شهرهای استان سیستان و بلوچستان

۱۳۷۹

اقتصاد

۱۳

تأثیر ادغام نظام تولید و توزیع در نوسازی بخش توزیع

۱۳۷۹

اقتصاد

۱۴

بازنگری در نحوه ارائه آمار و اطلاعات گمرك

۱۳۸۱

اقتصاد

۱۵

بررسی اثرات الحاق ایران به w.t.oبر اشتغال در بخش حمل و نقل

۱۳۸۲

اقتصاد

۱۶

بررسی نحوة جذب كمك‌های مردمی برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها

۱۳۸۳

اقتصاد

۱۷

بررسی و حذف زمان‌های پرت و waste نیروهای انسانی در شركت ایران‌خودرو

۱۳۸۴

اقتصاد

۱۸

تأثیر اشتغال اتباع ‌بیگانه بر بازار كار استان تهران

۱۳۸۴

اقتصاد

۱۹

آسیب‌شناسی برنامه چهارم توسعه اقتصادی -  اجتماعی

۱۳۸۴

اقتصاد

۲۰

بررسی عوامل موثر بركارایی بازار سرمایه در رقابت پذیری اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی

۱۳۸۴

اقتصاد

۲۱

نقش و میزان تأثیرگذاری نیروی كار در رقابت پذیری كشوردر فرآیند جهانی شدن

۱۳۸۴

اقتصاد

۲۲

مطالعات اقتصادی طرح‌های مرتبط با رودخانه‌های مرزی غرب كشور

۱۳۸۴

اقتصاد

۲۳

ارزیابی كمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی

۱۳۸۵

اقتصاد

۲۴

بررسی رقابت پذیری زنجیره عرضه كشمش و زعفران با تأكید بر رویكرد اقتصاد هزینه مبادله

۱۳۸۵

اقتصاد

۲۵

اصلاح نظام مالیاتی و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی

۱۳۸۵

اقتصاد

۲۶

طرح مطالعاتی ارزیابی اقتصادی شهرداری تهران

۱۳۸۷

اقتصاد

۲۷

تدوین نظام اجرایی طرح جامع استاندارسازی خدمات شهری

۱۳۸۷

اقتصاد

۲۸

بررسی زیر بخش‌های كشاورزی وچگونگی راه‌اندازی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش كشاورزی تعداد و اندازه‌آنها در هر زیر بخش و استان

۱۳۸۸

اقتصاد

۲۹

بررسی و تجزیه و تحلیل روند تحول قیمت محصولات معدنی و صنایع معدنی در بازارهای داخلی و خارجی و انجام مطالعات بازارشناسی و پیش بینی چگونگی تغییرات عرضه و تقاضا و قیمت‌ها

۱۳۸۸

اقتصاد

۳۰

بررسی هدفمند‌كردن یارانه كالاهای اساسی و نهادهای تولیدی

۱۳۸۸

اقتصاد

۳۱

سیاست های اقتصادی وتوزیع درآمد در ایران

۱۳۸۸

اقتصاد

۳۲

بررسی روش‌های هدفمند‌سازی یارانه حامل‌های انرژی

۱۳۸۸

اقتصاد

۳۳

نقش دولت در رقابت پذیری سیستمی و كاربرد آن در صنعت لاستیك

۱۳۸۸

اقتصاد

۳۴

ارزیابی اقتصادی اجتماعی پروژه های خدمات شهری در منطقه ۱۱

۱۳۸۷

اقتصاد

۳۵

ابعاد تحولات جهانی و آثار احتمالی آن بر مسیرهای تأمین مالی جهاد‌ دانشگاهی

۱۳۸۸

اقتصاد

۳۶

گزارش تحلیلی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در سال ۷۹ تا ۸۹

۱۳۸۹

اقتصاد

۳۷

نقش سرمایه اجتماعی در رقابت‌پذیری اقتصادی: صادر كنندگان محصولات كشاورزی منتخب ایران

۱۳۹۱

اقتصاد

۳۸

تأثیر تجارت الكترونیكی بر رقابت پذیری(مطالعه موردی صنایع نساجی استان اصفهان)

۱۳۹۱

اقتصاد

۳۹

نقش دولت در رقابت پذیری ایران با رویکرد رقابت پذیری سیستمی و کاربرد آن در صنعت لاستیک

۱۳۹۱

اقتصاد

۴۰

ممیزی بانك داری اسلامی

۱۳۹۱

اقتصاد

۴۱

نهادهای لازم برای افزایش رقابت پذیری ایران با رویکرد کاهش هزینه های تجارت (مطالعه موردی: هزینه های تجارت صادرات میوه و تره بار)

۱۳۹۱

اقتصاد

۴۲

ممیزی بانکداری اسلامی

۱۳۹۲

اقتصاد

۴۳

بررسی روند تحولات جمعیت در استان تهران و آینده نگری در این حوزه

۱۳۹۳

اقتصاد

۴۴

آسیب شناسی سازمانی اداره کل ثبت احوال استان تهران و ارائه راهکارهای اجرایی اصلاحی

۱۳۹۳

اقتصاد

۴۵

تجزیه و تحلیل الگوی عدم تمرکز اقتصادی و مالی در نظام های مختلف و امکان سنجی بکارگیری این الگوها در ایران

۱۳۹۴

اقتصاد

۴۶

بررسی دلایل ناکارآمدی صندوق های نفتی در ایران مبتنی بر رهیافت نهاد گرائی جدید و ارائه الگوی جایگزین

۱۳۹۴

اقتصاد

۴۷

جامعه آرمانی توسعه: خوانشی از منابع انسانی

۱۳۹۵

اقتصاد

۴۸

تاریخ و سیر تحولات بازسازی مناطق جنگ‌زده كشور

۱۳۷۵

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۴۹

طرح توانمند سازی اسكان غیر‌رسمی بندرعباس

۱۳۷۶

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۵۰

تجارب جهانی بهسازی سكونتگاههای غیررسمی

۱۳۷۶

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۵۱

طرح هادی روستاهای بابامیدان علیا، شوسنی، ضامنی، پل فهلیان از توابع استان فارس

۱۳۸۱

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۵۲

تأثیر تحولات جمعیتی روستاها بر توسعه پایدار

۱۳۸۱

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۵۳

نقش آموزش در كاهش خطرات طبیعی

۱۳۸۱

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۵۴

بنیانهای نظری شهر در قلمرو فرهنگ اسلامی

۱۳۸۲

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۵۵

بررسی موانع توسعه حقوق شهروندی(فاز۱)

۱۳۸۲

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۵۶

مأخذشناسی توصیفی شهر در قلمرو فرهنگ اسلامی

۱۳۸۳

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۵۷

بررسی تاریخ یكصد ساله مناطق نفت خیز جنوب ایران

۱۳۸۳

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۵۸

ارزیابی نظام مدیریت پیشنهاد، تهیه، تصویب و اجرای طرحهای ناحیه‌ای

۱۳۸۴

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۵۹

مشكلات فضاهای مجتمع‌های مسكونی شهری و ارائه راهكارهای مطلوب

۱۳۸۵

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۶۰

بررسی ضوابط و مقررات توزیع رانت اقتصادی زمین در طرح های توسعه شهری تهران

۱۳۸۵

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۶۱

بررسی و ارزیابی مكان‌گزینی شهرهای جدید حوزه كلان شهر تهران از نظر توان‌های طبیعی

۱۳۸۵

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۶۲

آسیب‌شناسی نظارت بر ساخت و ساز ساختمان در نظام مدیریت شهری تهران

۱۳۸۵

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۶۳

مستندسازی طرح بهسازی محله شیرآباد زاهدان

۱۳۸۵

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۶۴

ارزیابی سیاست انبوه سازی مسكن قانون برنامه سوم توسعه

۱۳۸۵

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۶۵

بررسی موانع توسعه حقوق شهروندی از نظر ساكنین كلان شهر تهران(فاز ۲)

۱۳۸۵

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۶۶

راهنمای طراحی واجرای شبكه جمع‌آوری و هدایت آبهای سطحی در روستاهای كشور

۱۳۸۵

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۶۷

تدوین راهنمای كاربرد مصالح بومی در اجرای پروژه‌های عمران روستایی

۱۳۸۵

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۶۸

تهیه طرح برنامه‌ریزی كالبدی حوزه‌های گردشگری روستایی

۱۳۸۵

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۶۹

تألیف تهیه متون  تخصصی و برگزاری كارگاه ‌آشنایی با شهرداران و دهیاران

۱۳۸۵

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۷۰

نظام آموزش دهیاریهای كشور

۱۳۸۶

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۷۱

تهیه طرح‌های هادی روستاهای نمونه رازان، برخوردار، شیروان، پاعلم

۱۳۸۷

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۷۲

طرح مطالعاتی حاكمیت شهری در شهرداری تهران

۱۳۸۷

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۷۳

سنجش شاخص‌های حیطه حاكمیت برای ارزیابی عدالت در شهر تهران

۱۳۸۷

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۷۴

بازنگری رویكردهای نظری و معیارهای شناسایی بافت فرسوده شهری با تاكید بر توسعه پایدار

۱۳۸۸

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۷۵

اجرای طرح بررسی و تدوین گزارش راهبردی از طرح ممیزی توسعه علوم انسانی

۱۳۸۹

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۷۶

بررسی بنیان‌های نظری اسكان غیر رسمی

۱۳۸۹

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۷۷

بازنگری رویکرد نظری و معیارهای شناسایی بافت فرسوده شهری (با تأکید بر توسعه پایدار بافت فرسوده شهر تهران)

۱۳۹۱

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۷۸

بررسی روش های تأمین مالی نوسازی مسکن در بافت فرسوده شهری (نمونه بافت فرسوده تهران)

۱۳۹۳

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۷۹

خدمات مربوط به مشاوره و آموزش طرح داناب

۱۳۹۲

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۸۰

ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه پیاده راه سازی خیابان لاله زار و ساماندهی و بهسازی پیاده رو برلن - مهران

۱۳۹۱

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۸۱

بررسی تجارب نوسازی و بهسازی بافت فرسوده به شیوه مشارکتی و ارائه راهکارها (نمونه: محله های خوب بخت، سیروس، بریانک، هفت چنار، جوادیه، کوی سیزده آبان)

۱۳۹۴

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۸۲

تاثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی برکندی روند نوسازی بافت های فرسوده شهری تهران

۱۳۹۵

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۸۳

طرح آمایش استان کرمان (فاز اول)

۱۳۹۵

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۸۴

ارزیابی پایداری اجتماعی باز آفرینی شهری در ایران ـ تهران (محله شمشیری و شبیری ـ جی)

۱۳۹۵

مدیریت و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۸۵

چالش‌های مدیران مناطق نفت خیز جنوب در سند چشم انداز توسعه بیست ساله كشور

۱۳۸۳

مدیریت

۸۶

مستند سازی تجربیات مدیران در آموزش و پرورش

۱۳۸۵

مدیریت

۸۷

بررسی شیوه‌های اجرایی هدفمند‌سازی یارانه آرد و نان

۱۳۸۷

مدیریت

۸۸

بررسی نحوه پرداخت یارانه‌های دارویی به سازمان‌های بیمه‌گر و تاثیرات آن بر روی قیمت داروهای وارداتی و ارائه الگوی مناسب جهت هدفمند‌سازی آن

۱۳۸۷

مدیریت

۸۹

تهیه و تدوین طرح نظام گزارش دهی در شهرداری تهران

۱۳۸۷

مدیریت

۹۰

بومی سازی جایزه تعالی شهرداری تهران

۱۳۸۷

مدیریت

۹۱

بررسی و شناسایی ابعاد و سیر تحول فرهنگ جهادی

۱۳۸۸

مدیریت

۹۲

آسیب شناسی مشاركت كاركنان در شركت  پالایش گاز سرخون و قشم

۱۳۸۸

مدیریت

۹۳

ارائه شیوه شناسایی مشكلات اساسی كشور در همه ابعاد

۱۳۸۹

مدیریت

۹۴

بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری با تعالی سازمانی در جهاد دانشگاهی

۱۳۹۳

مدیریت

۹۵

سنجش رضایت مشتریان (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران)

۱۳۹۵

مدیریت

۹۶

طراحی و تدوین مدل شایستگی عمومی مدیران دستگاههای اجرایی

۱۳۹۴

مدیریت


طرح های خاتمه یافته پژوهشکده علوم اجتماعی 


ردیف

عنوان

سال اجرا

گروه پژوهشی

1

انتخاب رنگ مناسب برای فضاهای آموزشی

۱۳۷۷

جامعه شناسی

2

نظرسنجی از مسافران قطارهای مسافری رجا در سه نوبت ۷۶-۷۷-۷۸

۱۳۷۸

جامعه شناسی

3

بررسی آماری و ارزیابی كیفی بانك اطلاعات طرح‌های ملی تحقیقات

۱۳۷۸

جامعه شناسی

4

مشاركت، قومیت و امنیت اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان

۱۳۷۸

جامعه شناسی

5

بررسی پدیده قاچاق‌كالا در استان‌ سیستان و بلوچستان‌‌

۱۳۷۸

جامعه شناسی

6

بررسی نگرش‌ها و ارزش‌های اجتماعی ـ فرهنگی مردم سیستان و بلوچستان

۱۳۷۹

جامعه شناسی

7

علل عدم گرایش جوانان به مشاغل فنی ـ حرفه‌ای و مشاغل سنتی

۱۳۷۹

جامعه شناسی

8

جمع‌آوری اسناد و مدارك علمی پیرامون استان سیستان و بلوچستان

۱۳۸۰

جامعه شناسی

9

تحلیل شكاف اجتماعی میان قوم بلوچ و غیربلوچ

۱۳۸۰

جامعه شناسی

10

رسانه‌ها و مصرف فرهنگی در استان سیستان و بلوچستان

۱۳۸۰

جامعه شناسی

11

عناصر مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی قوم بلوچ

۱۳۸۰

جامعه شناسی

12

كمیت‌پذیری فعالیتهای خدمات‌رسانی دینی

۱۳۸۱

جامعه شناسی

13

ارزیابی و بررسی عملكرد شورای عالی انقلاب فرهنگی از آغاز تاكنون

۱۳۸۱

جامعه شناسی

14

بررسی نگرش‌ها، آگاهی‌ها و رفتارهای فرهنگی اجتماعی دانشجویان

۱۳۸۱

جامعه شناسی

15

بررسی مصادیق مفاسد اجتماعی از نظر مردم شهر تهران

۱۳۸۲

جامعه شناسی

16

بررسی كمیت پذیری فعالیتهای مذهبی

۱۳۸۳

جامعه شناسی

17

بررسی اولویت‌های فرهنگی دانشگاه اصفهان

۱۳۸۳

جامعه شناسی

18

بررسی تأثیرات فرهنگی، اجتماعی جسمانی بازی‌های رایانه‌ای روی كودكان و نوجوانان

۱۳۸۳

جامعه شناسی

19

تدوین برنامه ملی ارتقای فرهنگ و هویت دینی و ملی جوانان

۱۳۸۳

جامعه شناسی

20

بررسی میزان و نحوه استفاده اینترنت در میان دانش آموزان

۱۳۸۴

جامعه شناسی

21

مطالعات اجتماعی طرح‌های مرتبط بارودخانه‌های مرزی غرب كشور

۱۳۸۴

جامعه شناسی

22

تدوین شاخص‌ها بررسی پیمایشی و مطالعه تطبیقی وضعیت روابط نسلی در ایران و جهان

۱۳۸۴

جامعه شناسی

23

بررسی دیدگاههای مختلف نسبت به كتاب جدیدالتألیف بخوانیم وب نویسیم سال اول ابتدایی

۱۳۸۴

جامعه شناسی

24

هویت اجتماعی . رویكرد ها و نظریه ها

۱۳۸۵

جامعه شناسی

25

بررسی و سنجش هویت ملی ایرانیان و عوامل موثر بر آن

۱۳۸۵

جامعه شناسی

26

تحلیل محتوای نظرات مقام معظم رهبری در خصوص جوانان

۱۳۸۵

جامعه شناسی

27

بررسی میزان تأخیر در طرح‌های پژوهشی

۱۳۸۶

جامعه شناسی

28

بررسی مشكلات حقوقی زنان كشاورز به منظور ارایه راهكارهایی اجرایی در جهت كاهش مشكلات

۱۳۸۶

جامعه شناسی

29

بررسی زمان اختصاص یافته دانش‌آموزان به رسانه‌های غیردرسی (كتاب، فیلم، تلویزیون و سینما)

۱۳۸۶

جامعه شناسی

30

تدوین سند فرابخشی امور جوانان استان سیستان و بلوچستان

۱۳۸۶

جامعه شناسی

31

طراحی الگوی جامع تعادل عمومی رفاه اجتماعی در ایران و تاثیرات آن بر رفاه اجتماعی

۱۳۸۶

جامعه شناسی

32

بررسی برداشت مردم از رفاه

۱۳۸۶

جامعه شناسی

33

پیش آزمون طرح سنجش عدالت در شهر تهران

۱۳۸۷

جامعه شناسی

34

بررسی تحولات فرهنگ عمومی استان همدان و ارائه راهكارهای مناسب

۱۳۸۷

جامعه شناسی

35

بررسی میزان اعتماد مردم به سازمان بازرسی كل كشور

۱۳۸۸

جامعه شناسی

36

شیوع شناسی مواد مخدر در ایران

۱۳۸۹

جامعه شناسی

37

بررسی اثر بخشی تغییر رویکرد پلیس در امر مبارزه با مواد تحت کنترل(پلیس درمان مدار)

۱۳۸۹

جامعه شناسی

38

اجرای طرح فراتحلیل گزارش های ممیزی موضوعی علوم انسانی

۱۳۸۹

جامعه شناسی

39

تلویزیون و هویت ملی رساله دکتری

۱۳۸۹

جامعه شناسی

40

گزارش راهبردی وضعیت افسردگی اجتماعی و پیامدهای آن

۱۳۹۰

جامعه شناسی

41

وضعیت استقلال اقتصادی زنان و فروپاشی خانواده

۱۳۹۰

جامعه شناسی

42

بررسی و تدوین گزارش راهبردی از طرح ممیزی توسعه علوم انسانی در سال ۸۹

۱۳۹۰

جامعه شناسی

43

بررسی و فراتحلیل گزارش‌های ممیزی علوم انسانی

۱۳۹۰

جامعه شناسی

44

مخاطب شناسی موزه سیاسی- حقوقی جنگ ایران و عراق

۱۳۹۰

جامعه شناسی

45

رسانه ها و انتخابات، چالش ها و فرصت ها

۱۳۹۰

جامعه شناسی

46

کارکرد پیامک و وبلاگ در رقابت های سیاسی در ایران

۱۳۹۰

جامعه شناسی

47

بازنگری درطبقه بندی گروه های سنی مخاطبان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر اساس ویژگی های رشدی و نیاز آنان به خدمات و محصولات فرهنگی هنری

۱۳۹۱

جامعه شناسی

48

رتبه بندی عملکرد فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی

۱۳۹۱

جامعه شناسی

49

استانداردسازی منابع وموادآموزشی واعتباربخشی

۱۳۹۱

جامعه شناسی

50

موانع نظارت رسانه ای بر دولت وسازمان های دولتی

۱۳۹۱

جامعه شناسی

51

ممیزی رشته علوم ارتباطات اجتماعی با تاکید بر سلامت اجتماعی

۱۳۹۱

جامعه شناسی

52

بررسی و سنجش هویت شغلی ایرانیان و عوامل مؤثر بر آن

۱۳۹۲

جامعه شناسی

53

بررسی وضعیت هویت قومی ایرانیان

۱۳۹۲

جامعه شناسی

54

بررسی رابطه استفاده از برنامه های ماهواره ای و همگرایی ارزش های اجتماعی بین نسلی

۱۳۹۲

جامعه شناسی

55

ارائه خدمات انجام فعالیت نظرسنجی ISO

۱۳۹۳

جامعه شناسی

56

ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی پروژه طراحی و احداث و توسعه تقاطع های غیر همسطح احداث روگذر ستاری

۱۳۹۳

جامعه شناسی

57

آسیب شناسی مصرف در خانواده های ایرانی

۱۳۹۳

جامعه شناسی

58

احیاء دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار

۱۳۹۴

جامعه شناسی

59

اتاف پروژه مطالعات مرحله اول مجموعه تقاطع های بزرگراه شهید باقری با محورهای گشتاسب، فرجام، رسالت و گلبرگ

۱۳۹۵

جامعه شناسی

60

سنجش و اندازه گیری هویت دینی در جامعه ایرانی

۱۳۹۵

جامعه شناسی

61

سنجش و اندازه گیری هویت مدرن در جامعه ایران

۱۳۹۵

جامعه شناسی

62

سنجش و اندازه گیری هویت فردی در جامعه ایران

۱۳۹۵

جامعه شناسی

63

تاثیر جهانی شدن بر خانواده و روابط خانوادگی در ایران

۱۳۹۵

جامعه شناسی

64

شناسایی راهكارهای درونی كردن ارزشهای دینی

۱۳۸۱

روانشناسی اجتماعی

65

بررسی بحران هویت دختران جوان ایران

۱۳۸۲

روانشناسی اجتماعی

66

بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل كننده در جذب دانش‌آموزان به ارزشهای دینی (آسیب‌شنای تربیت دینی)

۱۳۸۲

روانشناسی اجتماعی

67

روان‌شناسی نسل سوم انقلاب

۱۳۸۴

روانشناسی اجتماعی

68

فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در حوزه آداب و مهارتهای زندگی

۱۳۸۶

روانشناسی اجتماعی

69

چالشهای اسلامی کردن دانشگاه

۱۳۹۱

روانشناسی اجتماعی

70

بررسی وضعیت آموزش شهروندی در کتب درسی مدارس و ارائه پیشنهادات لازم

۱۳۹۵

روانشناسی اجتماعی

71

فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه هویت ملی و مناسبات نسلی در برنامه‌های درسی

۱۳۸۶

جوانان و مناسبات نسلی

72

تدوین سند فرابخشی امور جوانان استان سیستان و بلوچستان

۱۳۸۶

جوانان و مناسبات نسلی

73

تدوین سند فرابخشی امور جوانان استان فارس و تقسیم كار استانی دستگاه ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های زیر مجموعه سند

۱۳۸۶

جوانان و مناسبات نسلی

74

بررسی الگوهای روابط بین نسلی در سریال های تلوزیونی(سریال های ایرانی پخش شده طی سال ۱۳۸۵ از شبكه ۱و۳)

۱۳۸۸

جوانان و مناسبات نسلی

75

ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه ساماندهی و بهسازی  پیاده روسازی

۱۳۸۹

جوانان و مناسبات نسلی

76

ارزیابی اجتماعی و فرهنگی پروژه  نصب و ترمیم و  نگهداری پل عابر پیاده همسطح منطقه ۱۶

۱۳۸۹

جوانان و مناسبات نسلی

77

مخاطب شناسی گروه های مردمی ساکن در مناطق شهری و روستایی محل عبور خطوط لوله نفت

۱۳۹۱

جوانان و مناسبات نسلی

78

ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه نصب، ترمیم و نگهداری پل عابر پیاده و پل همسطح اتوبوس

۱۳۹۰

جوانان و مناسبات نسلی

79

فراتحلیل مطالعات انجام شده در رابطه با مصرف و سبک زندگی

۱۳۹۳

جوانان و مناسبات نسلی

80

مآخذ شناسی مصرف فرهنگی

۱۳۹۳

جوانان و مناسبات نسلی

81

بازنمایی روابط نسلی در سینمای ایران

۱۳۹۳

جوانان و مناسبات نسلی


طرح های اجرا شده پژوهشکده علوم انسانی

ردیف

عنوان

سال اجرا

گروه پژوهشی

1

تبیین و تدوین شاخصهای فرهنگی در اسلام

۱۳۷۷

الهیات ومعارف اسلامی

2

روشهای مواجهه با عناصر فرهنگی بیگانه با تكیه بر كتاب و سیرة ائمه معصومین (ع)

۱۳۷۹

الهیات ومعارف اسلامی

3

بررسی و مفهوم آزادی و قانون در اندیشه امام خمینی (ره) جان لاك و منتسكیو

۱۳۸۳

الهیات ومعارف اسلامی

4

بررسی فرهنگ ایثار و شهادت در سیره ائمه و معصومین (ع)

۱۳۸۵

الهیات ومعارف اسلامی

5

بررسی فرق و مذاهب در استان سیستان و بلوچستان

۱۳۸۰

الهیات ومعارف اسلامی

6

ما و پست مدرنیسم

۱۳۸۱

الهیات ومعارف اسلامی

7

بررسی مفهوم و جایگاه عدل در فقه با تأكید بر آرای امام خمینی (ره) و شهید مطهری

۱۳۸۲

الهیات ومعارف اسلامی

8

مقدمه‌ای بر نقش و جایگاه علوم انسانی در فناوری اطلاعات

۱۳۸۳

الهیات ومعارف اسلامی

9

رهیافت عرفانی به دین ( رابطه انسان و خدا در نگاه عارفان مسلمان)

۱۳۸۴

الهیات ومعارف اسلامی

10

نقد معرفت شنا‌سی جدید از منظر سنت گرایان

۱۳۸۴

الهیات ومعارف اسلامی

11

بررسی ابعاد مختلف شخصیت در قرآن

۱۳۸۶

الهیات ومعارف اسلامی

12

بررسی و تبیین  نسبت دین و شادی

۱۳۸۷

الهیات ومعارف اسلامی

13

مصاحبه اكتشافی درباه ی مسایل جوانان

۱۳۸۷

الهیات ومعارف اسلامی

14

تعمیق باورهای دینی و اعتلای هویت اسلامی

۱۳۸۷

الهیات ومعارف اسلامی

15

درآمدی بر مفهوم و جایگاه دلیل عقل از منظر فقهای شیعه

۱۳۸۷

الهیات ومعارف اسلامی

16

بررسی و تدوین چهارچوب علمی تحقیق در حوزه انسان‌شناسی و زمینه های كاربردی شدن آن

۱۳۸۹

الهیات ومعارف اسلامی

17

اولویت بندی پژوهشی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت

۱۳۹۰

الهیات ومعارف اسلامی

18

هزینه‌های تحقیقات و توسعه دانشگاه‌ها در شكل‌گیری كسب و كار جدید

۱۳۹۰

الهیات ومعارف اسلامی

19

بحران های انسان معاصر و راه حل های آن از منظر دینی ( قرآن و نهج البلاغه)

۱۳۹۰

الهیات ومعارف اسلامی

20

بررسی و تجزیه و تحلیل مسایل و چالش های آموزش و پرورش

۱۳۹۱

الهیات ومعارف اسلامی

21

دینداری و شادکامی

۱۳۹۱

الهیات ومعارف اسلامی

22

مسئله شناسی و تدوین چارچوب تحقیق در حوزه انسان‌شناسی و زمینه‌های کاربردی شدن آن

۱۳۹۰

الهیات ومعارف اسلامی

23

بررسی مفهوم عدالت و نسبت بین تعریف­ها و متعلقات آن

۱۳۹۳

الهیات ومعارف اسلامی

24

رویکرد اسلام به نشاط و شادمانی، رهیافتی از آموزه­های قرآن و روایات

۱۳۹۳

الهیات ومعارف اسلامی

25

روابط انسان از منظر اسلام (بخش اول: روابط انسان از دیدگاه متفکران غربی)

۱۳۹۳

الهیات ومعارف اسلامی

26

ریشه‌یابی ادبیات عصر جدید

۱۳۶۹

زبان و ادبیات فارسی

27

بررسی ادبیات فارسی از مشروطه تا شهریور ۱۳۲۰

۱۳۶۹

زبان و ادبیات فارسی

28

بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس

۱۳۷۵

زبان و ادبیات فارسی

29

بررسی و تحلیل ادبیات داستانی در میان دو جنگ جهانی ۱۳۲۰-۱۲۹۹

۱۳۷۹

زبان و ادبیات فارسی

30

نقد و بررسی ادبیات داستانی فارسی ۱۳۳۲-۱۳۲۰

۱۳۷۶

زبان و ادبیات فارسی

31

نقد و تحلیل درونمایه ها و تیپ‌های غیربومی در ادبیات داستانی ۴۲ـ۱۳۳۲

۱۳۸۱

زبان و ادبیات فارسی

32

بررسی زمینه‌ها و عناصر گفت و گوی فرهنگها در ادبیات فارسی

۱۳۸۲

زبان و ادبیات فارسی

33

تحلیل مفاهیم و تعابیر آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در متون منظوم ادب فارسی با تأكید بر دوران پس از مشروطه

۱۳۸۲

زبان و ادبیات فارسی

34

شناسایی و معرفی زمینه‌های كارآفرینی و فرصتهای شغلی مرتبط با ادبیات فارسی

۱۳۸۲

زبان و ادبیات فارسی

35

بررسی زمینه‌ها عوامل وعناصر بومی‌گرایی ۱۲۰۷-۱۲۹۹

۱۳۸۲

زبان و ادبیات فارسی

36

مقایسه امید و یأس در شعر كهن و معاصر فارسی

۱۳۸۳

زبان و ادبیات فارسی

37

جوان و جوانی در ادب فارسی

۱۳۸۳

زبان و ادبیات فارسی

38

طرح تالیف کتاب فارسی عمومی

۱۳۸۳

زبان و ادبیات فارسی

39

نقد و ارائه نظام ارزشی جوان امروز از خلال ادبیات فارسی

۱۳۸۳

زبان و ادبیات فارسی

40

بررسی زمینه‌ها عوامل و عناصر بومی‌گرایی ۱۳۲۰-۱۳۰۰

۱۳۸۴

زبان و ادبیات فارسی

41

نقد و تحلیل درونمایه‌ها و تیپ‌های غیر بومی در ادبیات داستانی (۱۳۵۷-۱۳۴۲)

۱۳۸۴

زبان و ادبیات فارسی

42

بررسی و تحلیل پیام های جهانی ادبیات فارسی(مرحله اول)

۱۳۸۴

زبان و ادبیات فارسی

43

بررسی انعكاس جنبه‌های بومی تحلیل رویكردهای بومی گرایانه در ادبیات معاصر

۱۳۸۵

زبان و ادبیات فارسی

44

بررسی زمینه ها عوامل و عناصر بومی گرایی در ادبیات منثور۱۲۷۵-۱۲۰۰

۱۳۸۵

زبان و ادبیات فارسی

45

نقد و تحلیل رویكردهای عمده ادبیات داستانی جنگ(مرحله اول)

۱۳۸۵

زبان و ادبیات فارسی

46

ادبیات داستانی، هویت و انسان معاصر

۱۳۸۷

زبان و ادبیات فارسی

47

بررسی آداب و مهارت زندگی در متون منظوم ادب فارسی

۱۳۸۶

زبان و ادبیات فارسی

48

بررسی و تحلیل ادبیات داستانی سیاسی معاصر (۸۵-۱۳۵۷)

۱۳۹۱

زبان و ادبیات فارسی

49

بررسی و تحلیل ادبیات داستانی جامعه‌گرا پس از انقلاب اسلامی (۸۷- ۱۳۵۷)

۱۳۹۳

زبان و ادبیات فارسی

50

بررسی, تحلیل و نقد ادبیات داستانی جنگ (رمان ها و داستان های بلند) بر مبنای دانش روایت شناسی

۱۳۹۱

زبان و ادبیات فارسی

51

پیام های جهانی در شاهکارهای ادبیات فارسی (مرحله دوم: تمام شاهکارها و تحقیق و تدوین بر اساس تناظر پیام و بحران)

۱۳۹۳

زبان و ادبیات فارسی

52

بررسی و تحلیل تجربه زیسته ی انسان در شعر نو فارسی (نیما ـ قیصر)

۱۳۹۳

زبان و ادبیات فارسی

53

نقد و تحلیل جریان دینی در رمان فارسی از ۱۳۵۷-۱۳۸۵

۱۳۹۳

زبان و ادبیات فارسی

54

امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام

۱۳۷۶

علوم سیاسی

55

موانع سازمانی و مدیریتی قانون تشكیل شوراهای اسلامی و ارایه راهكارهای عملی آن

۱۳۷۸

علوم سیاسی

56

بررسی نظریه‌ها و راهبردهای تحقق گفتگوی تمدنها

۱۳۷۸

علوم سیاسی

57

بررسی دیدگاههای مختلف دربارة دانشگاه اسلامی

۱۳۷۹

علوم سیاسی

58

اندیشه سیاسی اندیشمندان ایرانی (تعداد۲۵ متفكر)

۱۳۸۱

علوم سیاسی

59

اندیشه سیاسی اندیشمندان غیر ایرانی (تعداد ۳۷ متفكر)

۱۳۸۲

علوم سیاسی

60

مناطق نفت خیز جنوب و دفاع مقدس

۱۳۸۳

علوم سیاسی

61

مطالعات امنیتی رودخانه‌های مرزی غرب كشور

۱۳۸۴

علوم سیاسی

62

مطالعات سیاسی رودخانه‌های مرزی غرب كشور

۱۳۸۴

علوم سیاسی

63

مطالعات حقوق ‌بین الملل و سیاست خارجی رودخانه‌های مرزی غرب كشور

۱۳۸۴

علوم سیاسی

64

تاثیر جهانی شدن بر جنبشهای اجتماعی در ایران

۱۳۸۴

علوم سیاسی

65

مأخذ شناسی منابع موجود در زمینه جهانی شدن و اقوام در ایران

۱۳۸۶

علوم سیاسی

66

تأثیر جهانی شدن بر حاكمیت ملی در ایران

۱۳۸۶

علوم سیاسی

67

مطالعات اولیه در زمینه مبانی نظری موزه انقلاب اسلامی ودفاع مقدس

۱۳۸۷

علوم سیاسی

68

فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از  جهانی شدن برای دولت‌های رانتی

۱۳۸۷

علوم سیاسی

69

چیستی جهانی شدن

۱۳۸۸

علوم سیاسی

70

چالشهای مشروعیت و كارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران

۱۳۸۸

علوم سیاسی

71

نیاز سنجی و الویت بندی پژوهشی دبیر خانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت

۱۳۹۰

علوم سیاسی

72

مطالعه و تحقیق در زمینه فاز صفر طرح بررسی مسائل حقوقی و سیاسی جنگ( مخاطب شناسی و اهداف)

۱۳۹۰

علوم سیاسی

73

حقوق و نهادهای مدنی در ایران و پدیده جهانی شدن

۱۳۹۱

علوم سیاسی

74

بررسی دولت سازی در جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۱

علوم سیاسی

75

مطالعات ترافیک شامل آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و ارائه راهکارهای لازم

۱۳۹۱

علوم سیاسی

76

بررسی نحوه ارتقاء تعامل جهاد دانشگاهی با سازمانهای بین المللی

۱۳۹۰

علوم سیاسی

77

تجربه رهبری سیاسی امام خمینی (ره) در وضعیت بحرانی، تعامل نهادی، مدیریت نخبگان و رابطه‌ی انسانی

۱۳۹۳

علوم سیاسی

78

تامین امنیت تجمعات قانونی با تاکید بر وظایف و اختیارات وزارت کشور و روابط آن با دیگر نهاد، آسیب ها و راهکارها

۱۳۹۴

علوم سیاسی