پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

گفتگو ها

مصاحبه دکتر اصغر احمدی، عضو هیئت علمی گروه روان شناسی اجتماعی پژوهشگاه با خبرگزاری ایسنا

انباشت آسیب‌های اجتماعی پیامد بی‌توجهی به پژوهش‌های علوم‌انسانی است

مصاحبه با آقای دکتر ایرج فیضی سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برای ویژه نامه سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی

آقای دکتر ایرج فیضی، سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برای ویژه نامه سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی در مصاحبه ی خود با خبر نگاران چنین گفت؛

گفتگو با دكتر بخشعلي قنبري؛ آينده كليساي كاتوليك پس از استعفای پاپ بندیکت شانزدهم ...

دكتر بخشعلی قنبری مصاحبهی خود را چنین آغاز کرد که نه‌ تنها بندیکت شانزدهم، بلکه تمام پاپ‌ها و اسقف‌ها دید و اظهار نظر تندی، نه‌ تنها  نسبت به اسلام بلکه نسبت به تمام ادیان دارند. اگر شما خشونت را از تاریخ  کلیسای کاتولیک کم کنید، فکر نمی‌کنم چیزی از آن باقی بماند.

گفت‌وگو با دکتر مژگان محمدی؛ طرح «انسان‌شناسی مقایسه‌ ای» نیاز به توجه و حمایت مسئولین دارد ...

به گفته مدیر گروه الهیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد  دانشگاهی، طرح «انسان‌شناسی مقایسه‌ای» که از سال ۱۳۸۸ در دست اجراست، برای  حصول نتیجه نهایی نیاز به توجه و حمایت مسئولین دارد.