پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

کرسی ترویجی "نقد ایده نظری بازنمایی سیاست در رمان پس از انقلاب"

.::.ACECR.AC.IR :: جهاد دانشگاهی 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، در هشتمین جلسه از سلسله جلسات نقد و مناظره که به همت پژوشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار می شود، اهم مطالب کتاب "رمان و سیاست: تحلیل ادبیات داستانی سیاسی پس از انقلاب اسلامی" و ایده نظری "بازنمایی سیاست در رمان پس از انقلاب" توسط دکتر مصطفی گرجی ارایه و توسط منتقدین جلسه آقایان دکتر حسن آبنیکی، دکتر محمد کمالی زاده و دکتر محمد دهقانی نقد خواهد شد.
این جلسه که با سالگرد کودتای ۲۸ مرداد نیز همزمان است، در سالن شهید همتی پژوهشگاه و در ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می گردد و شرکت برای عموم علاقه مندان در آن آزاد است.