پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

جلسه هم اندیشی مسئولین و فعالان مدنی حوزه زنان برگزار شد

جلسه هم اندیشی مسئولین و فعالان مدنی حوزه مسائل زنان در راستای اجرایی سازی طرح نقش نهادهای مدنی در کارآمدسازی دولت جمهوری اسلامی در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور خانم دکتر لیلا ارشد، مدیر محترم خانه خورشید، خانم دکتر آمدی، عضو هیئت موسس موسسه مطالعات و تحقیقات زنان و خانم دکتر نژادی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری، خانم دکتر صابرپور، رئیس پژوهشکده علوم انسانی، خانم دکتر شاوردی، عضو انجمن ایرانی مطالعات زنان و مدیر گروه جامعه شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی، آقای دکتر قبادی به عنوان مجری طرح و برخی دیگر از پژوهشگران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، برگزار شد حاضرین ضمن برشمردن نوع و شیوه فعالیت نهادهای مدنی فعال در حوزه زنان، به موانع و مشکلات سد راه فعالیت این نهادهای مدنی اشاره کردند.

در این جلسه خانم ارشد ضمن با اشاره به این موضوع که از نظر تاریخی وضیعت سمن ها یک وضیعت ثابتی نبوده و در دوره های ریاست جمهوری و مدیریت ها ی مختلف دچار نوسان ها و مشکلات زیادی شده ایم، اظهار داشت: در اوایل کار شرایط به مراتب سخت تر بوده است و اتهامات زیادی از سوی برخی دولتمردان در گذشته به NGOها وارد شد که فعالیت شما هم سو با موازین دولت یا به عبارتی حاکمیت نیست، در حالی که هم اهداف مشخص بود و هم نظارت دقیقی بر کار ما اعمال می شد اما با این حال نگاه مثبتی به کار ما وجود نداشت. اما این روند در حال بهبود است

وی در ادامه افزود: مشکل اینجاست که مکانیزم و ساز و کار مناسبی برای حمایت از ما وجود ندارد و ما حتی تشکل هم نداریم که دارای توانایی چانه زنی و حمایتی باشد. به دلیل اینکه عمر مدیریت در ایران کوتاه است و اغلب متخصصان سر کار نیستند فشارهای زیادی به ما وارد می شود و هر مقامی رفتار مطلوب خودش را انجام می دهد.

در ادامه خانم دکتر آمدی با بیان اینکه مهم ترین اصل NGO تشکیل شدن براساس نیاز بوده است، گفت: از آنجایی که این نهادها در بطن جامعه هستند باید دولت از آنها مشورت بگیرد و مهمترین کارویژه سمن ها باید نقش نظارتی باشد اما نظام حاکم نگاه امنیتی به این NGO ها دارد و همه چیز را اطلاعاتی می بینند.

وی افزود: دولت کلیات موضوع و کلیت جامعه را می بیند اما ما  جزئترین مسائل را هم میبینیم و از وضیعت موجود و حیطه کاری خودمان اطلاعاتی داریم که باید از این ها استفاده شود اما از ما مشورت نمی گیرند.

خانم آمدی در ادامه با اشاره به نقش سمن ها در سایر کشورها، اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته امکانات اولیه مثل ساختمان و میز و سایر موراد مورد نیاز بصورت رایگان در اختیار این انجمن ها قرار داده می شود و آنها بدون دغدغه ذهن خود را معطوف هدف خود می کنند اما در اینجا ما باید گذشته از کارهای خودمان به هزینه ها و اجاره محل و ... نیز فکر کنیم.

در ادامه خانم دکتر نژادی نیز ضمن اشاره به کاستی های موجود بیان داشت که ما دنبال چیزی غیر از نگاه نظارتی و مشورتی به سمن ها نیستیم و این انجمن ها را به عنوان بازوی دولت یا مجموعه ای که بخشی از وظایف دولت را انجام بدهند توقع نداریم. وی افزود: در حال حاضر غیر از استان قم و قزوین، ۲۶۸۰ NGO در کشور و در حوزه زنان وجود دارد که باید از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده کرد. خانم نژادی یکی از مشکلات اساسی را نگرش دولتمردان و نگاه حزبی و جناحی عنوان کرد و افزود: دولتها خورد را فراتر از جامعه مدنی می داند و باید این نگاه عامرانه و از بالا به پایین از بین برود. علاوه بر این مشکل دیگری نیز در مورد نقش پذیری نهادهای مدنی وجود دارد که به عدم تساوی جایگاه بر می گردد بدین صورت که که قیمت تمام شده پروژه ها برای دولت کمتر از قیمتی است که به انجمن ها واگذار می شود که این خود باعث عدم واگذاری پروژه ها می شود.

در انتها حاضرین با نقد دیدگاه های موجود بر این مسئله تاکید کردند که دولتمردان همیشه در حرف از سمن ها تمجید می کنند اما در عمل وقتی که حس کنند که برخی از این نهادهای مدنی وارد حوزه آنها شده یا بخشی از عملکرد انها را نقد کرده اند دیدگاه سابق در مورد سمن ها را کنار گذاشته و به شدت با آنها بر خورد می کنند.