پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

دفاع رساله دکتری با موضوع تأثیر حمایت شبکه های جمعی از زنان در ارتقاء جایگاه آنها به سطوح عالی مدیریت سیاسی

رساله دکتری با موضوع تأثیر حمایت شبکه های جمعی از زنان در ارتقاء جایگاه آنها به سطوح عالی مدیریت سیاسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی دفاع شد.

در این جلسه، طاهره مهرورزیان، دانشجوی دکتری پژوهش محور سیاستگذاری فرهنگی، با اشاره به حضور اندک زنان در مناسب سیاسی در جمهوری اسلامی گفت: براساس گزارش رسمی سایت سازمان ملل در سال ۲۰۱۷، ایران از منظر درصد نمایندگان زن در مجلس در بین ۱۹۰ کشور، در ردۀ ۱۷۷ و از نظر حضور زنان در هیأت دولت در بین ۱۷۴کشور، در رتبۀ ۱۳۹ قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به تعریف سوال اصلی رساله خود به این صورت که حمایت شبکه های جمعی از زنان چه تأثیری در ارتقاء جایگاه آنها به سطوح عالی مدیریت سیاسی (مقام سیاسی) دارد، فرض خود در این رابطه را به این صورت بیان داشت که: حمایت شبکه های جمعی از زنان باعث افزایش ارتقاء جایگاه آنها به سطوح عالی مدیریت سیاسی (مقام سیاسی) می شود.

از جمله نتایج این رساله که با ترکیب روش تحلیل شبکه و تحلیل محتوای کمّی و کیفی مصاحبه های عمیق و بر مبنای ترکیب نظریات نان لین و رونالد برت، انجام شده است می توان به این موارد اشاره نمود:

در حوزۀ انتخابیۀ تهران، عملاً رسیدن به سطوح عالی سیاسی مثل نمایندگی مجلس فقط از طریق کسب حمایت گروه های سیلسی مختلف لازم است چرا که در هر دوره صرفاً زنانی که مورد حمایت احزاب و گروه های مسلط در هر دوره قرار گرفته اند، توانسته اند به مجلس راه یابند و هیچ داوطلب خارج از لیست نتوانسته به مجلس راه یابد. در کلان شهر تهران دستیابی زنان به کرسی های نمایندگی مجلس بدون حمایت عملاً ممکن نیست و صد در صد زنانی که تاکنون توانسته اند به عنوان نمایندۀ تهران انتخاب شوند، مورد حمایت احزاب و گروه های سیاسی (از طریق آمدن نام آنها در لیست های انتخاباتی) قرار گرفته اند. همچنین علاوه بر اهمیت میزان حمایت از جانب گروه ها و جناح های فکری مختلف، اینکه گروه حمایت کننده چقدر نفوذ داشته و از اقبال عمومی برخوردار باشد بسیار اهمیت دارد.

نتایج بررسی لیست های مورد حمایت در شهرستانها حاکی از آن است که نوع حمایت ها در کلان شهرها و شهرهای کوچک تر متفاوت بوده و حمایت های لیستی صرفاً در کلان شهرها نتایج تا حدی قطعی و قابل پیش بینی دارند. شهرهای کوچک تر با تعداد نمایندۀ کمتر بر خلاف کلان شهرها از قواعد حمایتی دیگری پیروی می کنند. به نظر می رسد این تفاوت سیستم حمایتی در شهرهای مختلف ریشه در نظام انتخاباتی کشور دارد

در مورد انواع حمایت نیز می تواتن گفت که در مورد  رسیدن به مجلس کسب حمایت از طریق حزب، سازمان دولتی، دوستی، همکاری بیشترین میزان اهمیت را دارد در حالیکه در مورد زنان بیشترین حمایت از طریق سازمانهای دولتی، تجربۀ مدیریت، همکاری و دوستی بدست می آید. نتایج تحلیل محتوای مصاحبه های عمیق بر همین مطلب صحّه می گذارد چرا که ۷۴ درصد از خبرگان بر تأثیر مثبت داشتن ارتباطات اجتماعی گسترده و حمایت های شبکه ای در ارتقاء جایگاه سیاسی زنان تأکید کرده اند.

مهرورزیان همچنین پیشنهادات خود برای فراروی از وضع حاضر را به این شکل بیان داشت:

فرهنگ سازی و اصلاح باورها نسبت به توانمندی زنان در سطح جامعه و ایجاد گفتمان جدید به گونه ای که حضور زنان در عرصه های سیاسی و مدیریتی یک ضرورت و نیاز جامعه شناخته شود.

سهمیه بندی جنسیتی به منظور تقویت حضور  زنان در عرصه­ های مدیریتی و سیاستگذاری کشور بویژه مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا با هدف رفع تبعیض های ناعادلانه و توانمندسازی زنان، اعمال شود و در راستای تبعیض مثبت قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا اصلاح شود.

زنان با گسترش ارتباطات خود و عضویت در شبکه های مختلف و قدرتمند سرمایۀ اجتماعی خود را ارتقاء بخشیده و از منابع حمایتی شبکه ها بویژه از ابزار های بازاریابی سیاسی مانند لابی، رایزنی، چانه زنی، ایجاد کمیته و کمپین سیاسی در راستای رسیدن به قدرت استفاده کنند.