پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

نشست ها و سخنرانی ها

برگزاری نشست مدیریرت بحران در بافتهای فرسوده شهری

هشتمین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های موضوعی گروه مدیریت و  برنامه‌ریزی شهری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی  با موضوع « مدیریت بحران در بافت های فرسوده شهری » با ارائه ی آقای   مهندس اسد رازانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در روز چهارشنبه مورخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶، در محل پژوهشگاه برگزار شد.

برگزاری نشست تخصصی بررسی مطلوب های روان شناختی از منظر قران کریم

نشست تخصصی بررسی مطلوب های روان شناختی از منظر قران کریم بع  از ظهر روز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ با ارائه ای از سوی سید حمیدرضا رئوف، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و زهره قادری، دانشجوی دکتری دین پژوهی، در محل پژوهشگاه برگزار شد.

نشست تخصصی طرح سنجش تاثیر مصرف فرهنگی بر روابط نسلی برگزار شد

نشست تخصصی طرح سنجش تاثیر مصرف فرهنگی بر روابط نسلی با عنوان «در هم تندیگی مناسبات نسلی و مصرف فرهنگی» روز دوشنبه ۱۳/۹/۹۶ با ارائه ای از سوی غلامرضا اسکندریان، عضو هیئت علمی گروه مطالعات جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، در محل سالن اجتماعات پژوهشگاه برگزار شد.

برگزاری مناظره نسبت اخلاق با خلقیات

مناظره نسبت اخلاق با خلقیات عصر امروز در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد و در این مناظره دو عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

برگزاری بیست و سومین نشست فرهنگ و امنیت با حضور داوود هرمیداس باوند

بیست سومین نشست از سلسله نشست های فرهنگ و امنیت با عنوان جهانی شدن و چالشهای فرهنگی با حضور داوود هرمیداس باوند روز دو شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

برگزاری نشست نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران

نشست نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت جمهوری اسلامی  روز شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ با ارائه گزارشی از سوی خسرو قبادی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی در سالن جلسات پژوهشگاه برگزار شد.

برگزاری نشست ظرفیتهای جهان نگری دینی در زیست شادمانه

نهمین نشست از سلسله نشست های نقد و مناظره با عنوان کرسی ترویجی نقد ایده نظری «ظرفیتهای جهان نگری دینی در زیست شادمانه» روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶ در سالن شهید همتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

برگزاری نشست ادبی ادبیات داستانی مهاجرت و هویت ایرانی

 نشست ادبی «ادبیات داستانی مهاجرت و هویت ایرانی» روز چهارشنبه ۱۹/ ۷/۹۶ برگزار شد. در این نشست آقای مهدی سعیدی درباره بخشی از پژوهش خود درباره سنجش نسبت هویت ایرانی و ادبیات داستانی مهاجرت، به ارائه مطلب پرداخت.

برگزاری بیست و یکمین نشست فرهنگ و امنیت با موضوع بررسی مسائل کردستان

بیست و یکمین نشست فرهنگ و امنیت با عنوان «فرهنگ، هویت و سیاست خارجی: مطالعه موردی تحولات کردستان» در دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ با حضور جعفر حق پناه، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

برگزاری جلسه الزامات سیاسی کارآمدی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران: تاثیر کارآمدی دیوانسالاری دولتی بر امنیت اقتصادی کشور

جلسه ارائه گزارش طرح الزامات سیاسی کارآمدی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران: تاثیر کارآمدی دیوانسالاری دولتی بر امنیت اقتصادی کشور با حضور جمعی از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

برگزاری نشست سنجش تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر کندی روند نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده

ششمین نشست از سلسله نشست های توسعه پایدار و بازآفرینی شهری با ارائه گزارش طرح سنجش تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر کندی روند نوسازی و بهسازی در بافتهای فرسوده شهر تهران روز شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد

دفاع رساله دکتری با موضوع تأثیر حمایت شبکه های جمعی از زنان در ارتقاء جایگاه آنها به سطوح عالی مدیریت سیاسی

رساله دکتری با موضوع تأثیر حمایت شبکه های جمعی از زنان در ارتقاء جایگاه آنها به سطوح عالی مدیریت سیاسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی دفاع شد.

برگزاری جلسه سبک زندگی: بررسی تغییرات، روندهای فعلی و آتی

بیستمین نشست از سلسله نشست های مطالعات فرهنگ و امنیت با حضور دکتر علی اشرف نظری در سالن شهید همتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

نشست ارائه گزارش طرح رسانه ها و ارتقای سلامت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، نشست ارائه طرح رسانه ها و ارتقای سلامت جامعه با هدف مروری بر ارتباطات سلامت در خبرگزاریها و روزنامه ها در محل پژوهشگاه برگزار شد. در این نشست خانم دکثر ثریا احمدی به ارائه گزارش طرح خود پرداخت.

برگزاری جلسه الزامات سیاسی کارآمدی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران: تاثیر کارآمدی دیوانسالاری دولتی بر امنیت اقتصادی کشور

جلسه ارائه گزارش طرح الزامات سیاسی کارآمدی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران: تاثیر کارآمدی دیوانسالاری دولتی بر امنیت اقتصادی کشور با حضور جمعی از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

جلسه هم اندیشی مسئولین و فعالان مدنی حوزه زنان برگزار شد

جلسه هم اندیشی مسئولین و فعالان مدنی حوزه مسائل زنان در راستای اجرایی سازی طرح نقش نهادهای مدنی در کارآمدسازی دولت جمهوری اسلامی در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در راستای طرح «نقش نهادهای مدنی در کارآمدسازی دولت جمهوری اسلامی ایران

جلسه هم اندیشی مسئولین و فعالین مدنی حوزه خیریه و توانمند سازی برگزار شد. 

کرسی ترویجی "نقد ایده نظری بازنمایی سیاست در رمان پس از انقلاب"

.::.ACECR.AC.IR :: جهاد دانشگاهی