پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

چهل و سومین شماره فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی منتشر شد

چهل و سومین شماره فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»، زمستان ۱۳۹۵، منتشر شد.

در این شماره از نشریه، مقالاتی با عناوین زیر آورده شده است:

تفسیری هگلی از نخستین مانیفست های ادبی داستان و رمان در ایران (۱۳۰۰-۱۳۲۵)

تحلیل تطبیقی پنج فیلم سینمایی اقتباسی در سینمای ایران با متن داستان های مربوط به آنها

رویکرد کلاسیک مجله یغما به ادبیات داستانی

ماهیت شناسی رمانتیسیسم سیاه در شعر دهه سی

تحلیل درونمایه ها و عناصر زبانی در اشعار طنز غلامرضا روحانی

خوانش شعر «نوبت» بر اساس رویکرد نشانه شناسی «مایکل ریفاتر»

تحلیل جلوه های مقاومت در ادبیات عامیانه کشورهای فارسی زبان