پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

انتشار مقالات همایش فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم در مجله مطالعات اجتماعی ایران

اولین ویژه نامه همایش فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم در مجله مطالعات اجتماعی ایران منتشر شد.

در این ویژه نامه شماری از مقالات ارسالی به همایش به چاپ رسیده است که عبارتند از:

  • ویژگی های فرهنگی دانشجویان رشته های هنر(شناخت وضع موجود پیش شرط برنامه ریزی فرهنگی) / غلامرضا اسکندریان، هادی برغمدی
  • تمهیدی برای پاسخ به این مسئله که چه کسی می‌تواند به مسئله دانشگاه بیاندیشد؟ / طاها بخشی نژاد
  • انسجام اجتماعی، دانشجو و دانشگاه در ایران / محمدعلی زكی
  • نگرش دانشجویان نسبت به خانواده، زنان و جنسیت / خدیجه کشاورز
  • پیشنهاد مدل و روشی چند بعدی برای سنجش فساد در آموزش عالی / داود حسینی هاشم زاده، محمد فاضلی، حسن محدثی گیلوایی
  • فلسفة دانشگاه عامه پسند: تبارشناسی مجادله‌های گفتمانی دانش / علی اصغر هدایتی، محمد زینالی اُناری

این مقالات در شماره زمستان ۱۳۹۵ دوره دهم این نشریه منتشر شده و در آینده نیز بخش دیگری از مقالات همایش در ویژه نامه های بعدی این نشریه چاپ خواهد شد. شایان ذکر است که پیشتر مقالات همایش فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم ثبت ISC نیز شده بودند.