پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

جلسه هم اندیشی طرح توسعه کرمان

جلسه هم اندیشی طرح توسعه کرمان با حضور نمایندگان جهاد دانشگاهی کرمان در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برگزار شد. 

گفتنی است این طرح که با کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دست اجراست به صورت مشترک توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و واحد کرمان جهاد دانشگاهی پیگیری می شود و یکی از نمودهای اجرای طرح ها کلان از طریق همکاری میان سازمانی است.